Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Ba mệnh thông sẽ quyển 9 lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán

Lục nhâm nhật sinh thời giáp thìn , nhâm cưỡi rồng thuộc lòng ăn không ngồi rồi thần;

Trụ bên trong có nắm không hình hại , nhất định vinh hoa phú quý người .

Nhâm nhật giáp thìn lúc, cũng là nhâm cưỡi rồng thuộc lòng . Nhâm lấy giáp là Thực Thần , thần bên trên nhâm thủy hợp cục , giáp có sinh khí , thực thần vượng tướng , thông nguyệt khí giả phú quý phúc dày. Tháng 11 , hành mão vận , bất lợi .

Nhâm Tý nhật giáp thìn lúc, thuần năm Tý nguyệt , phi thiên Lộc Mã , không phá , lục khanh . Tị dậu , đại quý . Hợi , cũng quý .

Nhâm dần nhật giáp thìn lúc, tháng Tị Thiên Quan cách , không được không phá nổi , quý hiển . Ngọ , chính quan , quý . Thần mão cục toàn bộ , đông phương , thiếu niên đăng khoa , vinh quý .

Nhâm thìn nhật giáp thìn lúc, tháng Thìn sinh , nhâm cưỡi rồng thuộc lòng , đại quý . Tháng dần , không quý tức phú . Tháng Tuất , tạp khí tài quan , xông mở thần khố , cao mệnh . Tháng Tý , đứt rễ tổn hại lá , thành bại bất định . Tháng Mùi , kim thủy vận , quý .

Nhâm Ngọ nhật giáp thìn lúc, thủy hỏa tai họa . Dần năm thìn nguyệt , hàn uyển bậc túc nho , hoặc ở tế tửu . Thuần tử , phong hiến . Mão dần , phú hậu . Thần tử , nho chức .

Nhâm thân nhật giáp thìn lúc, thủy hỏa tai họa , sửu dần thời đại , văn hành vũ quyền . Thuần tử , kim hỏa vận , phương diện .

Nhâm tuất nhật giáp thìn lúc, dần thân tháng Dậu , hành nam vận , quý thích . Hợi mão mùi thân tý thìn tị ngọ thời đại , đều cát .

Thời gặp giáp thìn nhâm nhật can , hỉ thần trùng điệp phúc thêm phương diện;

Lúc tới sớm muộn công danh liền , vận đến thân thần làm hiển quan .

Nhâm nhật giáp thìn thời tốt, thanh long nhập miếu là cao , còn như lan huệ xuất cỏ dại , thủy mộc tư sinh vinh mậu .

Thời gian xông mở khố vượng , tự nhiên thành tựu cái tổ , vận hành cát mà sính anh hào , quý hiển thân nhân khó Kháo.

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Ba mệnh thông sẽ ( quyển 9 ) lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
《 ba mệnh thông sẽ 》 quyển chín lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
Lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
Lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
Quyển 9 9 .4 1 lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
Ba mệnh thông sẽ quyển 9 lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán ba mệnh thông suốt , tinh học đại thành , tăng rộng chỉnh lý ba mệnh thông sẽ, vực sâu biển lớn tử bình , tinh bình sẽ biển , thần phong thông khảo thi , tử bình chân thuyên
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>