Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đại lục nhâm thần sát của 《 tuế sát 》

Đại lục nhâm tuế sát:

Thái tuế: thiên tử , nguyên thủ , tổng thống , phật tổ , giáo chủ , đầu lĩnh , thống càn của thể , có nhân vật số một ý nghĩa . Đồng thời , cũng có thể biểu thị phụ mẫu , trưởng bối , tổ tiên . Xem bệnh có thể mô phỏng là diêm vương , tổ tông tượng , đại Kỵ gặp hắn. Thái tuế cũng thay mặt trong ngoài chánh phủ , quốc gia đại sự . Thái tuế chủ một tuổi cát hung , ứng tại một năm của nội . Xem lưu niên lấy thái tuế làm chủ phải loại thần , xem thái tuế ba truyền là đoán . Tranh cử tổng thống giả , sau cùng phải thái tuế gia tăng gặp nhật lâu năm mệnh của bên trên, nhất định chủ thắng được . Dần mão thần là đông phương rồng vị bản gia , dần mão thần làm thái tuế cưỡi rồng thần , là chân long thiên tử tượng .

Tuổi phá: thái tuế chỗ xung của thần , đại biểu các khôi , thủ tướng , thủ tướng , tể phụ chờ nhân vật số hai tượng . Lại chủ hơn nửa năm sự tình ( tuổi của một nửa tượng ) , vừa là đại hao , đồng thời tài thần chủ phá hao tài vật , tuổi phá làm quỷ chủ tụng .

Bệnh Phù: năm cũ thái tuế , đại biểu bệnh khí , chuyện cũ năm xưa . Vừa là thái thượng hoàng . Bệnh Phù làm quỷ kỳ kạn can , đều chủ chứng bệnh , làm nhật can tài thần , quý người tức giận sinh hợp nhật can , thích hợp kết toán chuyện cũ năm xưa . Bệnh Phù làm thiên quỷ gặp chi gia tăng chi giả , chủ người một nhà đều họa bệnh dịch .

Tang môn điếu khách: thái tuế trước sau hai thần , trước là tang môn , sau là điếu khách . Can chi bên trên gặp tang điếu , chủ năm bên trong có tang sự . Tang điếu phùng niên mệnh của bên trên, là người khoác ma để tang vậy . Loại thần đồng thời tang điếu , xem bệnh hẳn phải chết .

Quan phù: thái tuế tam hợp trước thần vậy . So với như tị năm thái tuế , thì trước thìn dậu làm quan phù , chủ quan chủ quản kiện tụng sự tình .

Bạch hổ: thái tuế tam hợp sau thần vậy. Chủ huyết quang hung tang sự tình .

Tiểu hao: Bệnh Phù chỗ xung của thần vậy. Chủ huyết quang hung tang sự tình .

Tuổi mộ: thái tuế sau năm thần vậy . Chủ phần mộ , bệnh tụng , trạch tai họa chờ sự tình .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Lục nhâm thần sát của tuế sát cùng cuối kỳ sát đem vô thần mất linh thần không sát không ứng là có thể ứng của mấu chốt
Đại lục nhâm tông thủ chín quẻ ca quyết
Lục nhâm chỉ chưởng phú 1
Lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
Lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
Quyển 9 9 .4 1 lục nhâm nhật giáp thìn thời đoán
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p