Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đại lục nhâm thần tướng của hợp tượng

2 0 1 3.12 .0 9

Chú ý
Đọc đại lục nhâm thần tướng của hợp tượng , làm cho không thể không tán dương . Vừa như tô đông pha lấy thư tá rượu , thật muốn uống cạn một chén lớn .
Năm gặp mẹ goá con côi tự cam nửa đời cô đăng , nhật gặp không vong đa phần chủ thủ dương chết đói .
Thái dương gia tăng thần sau của vị , thủy hỏa tai ương; thái âm gặp thắng quang của cung , chủ treo cổ tự tử của họa .
Tài gặp tuyệt cung mà lên nhân vượng khí , định bởi vì bạch tay thành gia; tử làm bạch hổ mà dưới gặp Ly minh , đa phần chủ con tò vò thừa tự .
Năm mệnh gia tăng gặp mão dậu , làm việc sớm dời mộ đổi; rồng hợp dưới gặp sửu mùi , là người khẩu phật tâm xà .
Vũ sẽ quá âm , trào 'phong lộng nguyệt'; hổ đồng thiên về sau, mê hao phí luyến rượu .
Tài đồng chu tước , chủ khẩu thiệt bên trên phát tài; vũ gặp quan quỷ , bởi vì tốt ngụy mà thành sự tình .
Tài là trời về sau, chủ trạch chủ thê; tài là thái âm , làm nô tỳ .
Năm làm mão dậu mà vào không thân , theo nương lại xuât giá; thời gặp dậu mùi mà nhân lưỡi tuyệt , chợ búa hô lô .
Hợp vũ nhân vượng gặp dậu dần , không phải sét sợ nhất định chủ sa vào; hổ tỵ vùng sát gặp mùi tị , không phải răng cắn nhất định chủ tỵ tổn thương .
Tý Ngọ mão dậu là quan cách , mưu vọng đa phần chủ khó thành; thìn tuất sửu mùi là mộ thần , phát sinh dụng thêm bởi vì che đậy .
Bốn thời trước cô hậu quả , hoặc giá trị tuần không , đều là mẹ goá con côi . Nếu người năm gặp mẹ goá con côi địa, xem cưới sau cùng Kỵ .
Nhật gặp không vong , chỉ nói nhật can thất bại , thì chủ khốn cùng sự tình . Thủy hỏa tương kích mà thành tai họa , càn hỏa khắc càn kim , càn đứng đầu , hỏa làm tâm , tâm tự hại kỳ thủ , nguyên nhân có treo cổ tự tử tượng .
Tài vật gặp tuyệt là bạch tay tượng , bên trên nhân vượng khí thì tuyệt mà phục hưng .
Hổ tổn thương tử tức không gặp, hạnh ly hỏa khắc hổ thì tuyệt mà không tuyệt .
Mão dậu là Nhật nguyệt qua lại cánh cửa , nguyên nhân chủ di động không được một .
Lục hợp thanh long chính là đông phương chủ khí , chủ từ , mà gặp tại sửu mùi bên trên, lại chủ khắc , là miệng từ mà tâm địa độc ác .
Âm kim chủ âm , thủy tượng dâm dật , lại kim thủy tướng hàm , phong nguyệt hữu tình .
Bạch hổ là truyền tống chi thần , sẽ thiên sau thì khuê môn có thể được trinh tĩnh , hết thẩy sự tình của thành không phải xem Quan quỷ , mầm hình mây không khắc không thành sự giả này vậy .
Thân là khôn là mẹ , thân không mà mẫu bất an thất , người năm lại gia tăng mão dậu , nhất định chủ biến động , nguyên nhân mây .
Dậu là giọng hát , mùi là rượu cửa hàng , lại nhân lưỡi tuyệt , nguyên nhân không được sự tình chánh nghiệp , nhưng ngày càng tại bại hao tổn mà vậy .
Lục hợp chủ quản chấn , huyền vũ thuộc thủy , thuỷ lôi cất giữ chính dông tố chi động mãn doanh vậy. Nguyên nhân mây .
Lại tỵ hổ hung thần , cửa chớp sát nhân tị mùi của sinh , nó hung càng lắm , nguyên nhân chủ tổn thương che đậy .
Nếu bàn về đừng vượng . Nam chính ngoại , nữ chính nội . Nữ nhân nghệ an tĩnh , gặp truyền tống là không tốt .
Rồng ở sửu mùi là tại lục bàn bùn , rồng mất nó tính , hóa là xà con giun , lại khắc dưới, xà hạt tâm sính vậy .
Chu tước tài , bởi vì khẩu thiệt mà đến tài . Huyền vũ quan , bởi vì lừa dối ngụy mà làm quan , lấy quan làm quỷ giả , lại chủ được lấn đãi .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Ba truyền
Kim khẩu quyết cùng bát quái
Lưu văn nguyên đại lục nhâm Video trích phải 《 một 》
Đại lục nhâm phán đoán nhập tay 3
Lục nhâm xử án
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p