Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Khai vận bí pháp: hoạt bàn nạp âm ngũ hành "Lục nhâm khai vận bí pháp" cả bộ phụng lên! Mở ra khí vận cánh cửa

Bản thiên văn chương , là A Miểu viết cổ pháp khai vận thuật của một ! Thực tế đã nói bạch điểm, phương pháp này chính là lấy đại lục nhâm thập nhị thần phối hợp lục thập hoa giáp tử nạp âm ngũ hành đến đi hoạt bàn , sau đó đưa đến khai vận chi công năng lượng !

A Miểu vẫn là câu nói kia , ngươi trung hoa thật là tốt đông tây , đều tại một chút một điểm biến mất , chúng ta làm vì hậu bối người , phải quý trọng tổ tiên nhóm lưu lại cái này chút ít tài sản quý báu !

Không dài dòng , trước bổ sung ngũ hành lục nhâm vận hoạt bàn:

Đại lục nhâm của hoạt bàn thập nhị chi thần phải có vậy phân giải , bổ sung lục nhâm tương quan thuyết minh 【 tinh tọa ]:

Hôn nhân

Sau đó là mấu chốt nhất lục nhâm khai vận thuật:

Mọi người phải lấy hoạt bàn đến định , hoạt bàn bên trên của thập nhị chi thần , phải cẩn ghi chép trong lòng 【 tài vận ] !

Xin âm dương tuyệt học:

Ngũ hành mệnh người khai vận:

Sau đó là dương sai người cùng âm sai người của thuyết minh 【 mệnh lý ] .

Thiên can là giáp bính mậu canh nhâm , là dương mệnh !

Thiên can là ất đinh kỷ tân quý , là âm mệnh !

Trực tiếp nhóm nói phân giải 【 cầm tinh ( địa chi) ]:

Nếu như ngươi là sanh ra ở năm 1982 , như vậy thì là nhâm tuất năm , nhâm là dương , ngươi chính là năm tây sinh ra , nhâm tuất là đại hải thủy mệnh , ngươi chính là mạng thủy người !

Nếu như ngươi là sanh ra ở năm 1981 , như vậy thì là năm tân dậu , tân là âm , ngươi chính là năm âm sinh ra , tân dậu là thạch lưu mộc mệnh , ngươi chính là mạng mộc người 【 xem bói ] !

Bổ sung tu bổ toàn bộ mệnh cách chi thuật:

Pm A Miểu là được!

Pm A Miểu là được!

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Sinh tử môn tuyệt học: "Ngũ hành nhâm vận hoạt bàn khai vận thuật" ! Trợ giúp tha một năm mới , tài vận thịnh vượng
Khiến vận khí ngươi càng ngày càng tốt của tránh tinh bí pháp
Vò tề pháp -- Lý Thế thanh âm tiền bối truyền thụ
Kỳ môn bày trận thúc tài bí pháp
Kỳ môn tỏa ghi chép -- độn giáp cư sĩ ( thượng )
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>