Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Lục nhâm tuần sát nắm -- bạch hạc dịch người

2 0 18 .0 2.2 0

Chú ý
Bạch hạc dịch người đẩy ra lục nhâm tuần sát nắm
Tuần sát rất trọng yếu , lục giáp tuần nội chủ yếu có số lẻ , nghi , không vong , vang thần , đinh mã , ngậm miệng , vong thần các loại, bút giả vẫn tăng lên tuần nội tra lưu niên một tuổi bắt đầu bính của nội dung . Cung cấp nhâm học đồng nghiệp hữu duyên học giả tham khảo .
□   sửu tử hợi là Nhật Nguyệt Tinh , giáp tuần của nội tam kỳ danh , lục nghi sử dụng tuần trong giáp , hai cái phân giải hung hóa cát thần .
【 tử tuất hai tuần sửu số lẻ , thân ngọ ba mươi tuổi tử số lẻ , thần dần hai tuần hợi số lẻ , này tuần số lẻ vậy . Ngoài có độn số lẻ ba truyền toàn bộ giá trị giáp mậu canh hoặc ất bính đinh giả Kỵ . 0 tuần giáp tức tuần nghi vậy 0 số lẻ nghi phát sinh dụng hoặc nhập truyền là tam kỳ lục nghi của quẻ , gặp dữ hóa lành duy nghi khắc hành năm hung . ]
□        tuần ất đạo thần canh vang động , đinh thần động chỗ lục thân tường , tuần tân chính là năm vong sát , quý bế không là mẹ goá con côi phương .
【 tuần ất là đạo thần chủ đạo tặc 0 tuần canh là vang động , quan bệnh Kỵ 0 tuần đinh cần xem lục thân , như Nhâm Quý ngày một rõ đinh mão thì hện số động mà có tài lực 0 tuần tân là năm vong thất sát , xuất gặp đạo tặc , nếu đồng thời huyền chủ lạc đường 0 tuần quý làm đóng miệng , chủ cơ quan khó lường , bệnh không ăn , người không nói 0 không vong , mười can không được của địa, cũng chủ mất thoát buồn thích không thành . Phàm hung thần đem thích không , cát thần tướng Kỵ không ]
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Bạch hạc dịch người đẩy ra lục nhâm tuần sát nắm
Bạch hạc nghệ nhân đẩy ra lục nhâm cuối kỳ sát biểu hiện
Đại lục nhâm thần sát của 《 can sát 》
Lục nhâm thần sát - năm can sát
Lục nhâm đại toàn bộ , tiểu lục nhâm , đại lục nhâm , lục nhâm thời khóa
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p