Chia sẻ

Đại lục nhâm hệ thống học tập 17- trang phục lục thân , độn tuần can

Khiêm tốn dịch lý nhà 2 0 22- 0 8- 0 9 Công bố tại hà bắc

Trang phục lục thân

Lục thân là lấy nhật can làm trung tâm , nhật can là ngã , sinh ngã giả là cha mẹ , ngã sinh giả là tử tôn , khắc ngã giả làm quan quỷ , ngã khắc giả Thê tài , so với ngã giả vì huynh đệ , thường bố trí tại ba truyền ở bên trong .

Cho ví dụ một:

Giáp Tý nhật , giờ ngọ , tị đem ( biết bài học )

Thiên bàn: hợi căn nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất

Địa bàn: căn nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi

Bốn khóa:

Tuất hợi tý sửu

Hợi tý sửu giáp

Ba truyền:

Phụ mẫu tử

Phụ mẫu hợi

Thê tài tuất

Cho ví dụ hai:

Quý mùi nhật , giờ mùi , ngọ đem ( bốn khóa bị , vô tặc khắc , xa khắc pháp )

Thiên bàn: hợi căn nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất

Địa bàn: căn nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi

Bốn khóa:

Tị ngọ hợi tý

Ngọ mùi tý quý

Ba truyền:

Thê tài tị

Quan quỷ thần

Tử tôn mão

Lục thân chủ yếu dùng cho thủ tượng , như 《 tất pháp phú 》 nói: "Thoát bên trên gặp thoát phòng nhẹ lừa dối ", "Người trạch được thoát đều tuyển trộm" các loại, tại đây nói tới của "Thoát" tức là ngã sinh giả tử tôn , thiệu hình xử án thường gọi là của "Tách khí ", ngoại trừ xem tử tôn ngoại , tội thêm cát ít. Như 《 tất pháp phú 》 nói: "Quỷ gặp ba bốn tụng tai họa theo , hổ gặp can quỷ hung mau mau" các loại, quỷ , tức khắc ngã giả Quan quỷ , đương nhiên Quan quỷ cát hung cũng là so ra mà nói , xem bệnh gặp quỷ , hung thêm cát ít, xem quan lâm quan , ngược lại theo như cát luận , mấu chốt phải xem xem loại . Ngoại trừ này của ngoại , lục thân như sinh vượng giả hoặc ngã khắc giả Thê tài , hai cái thêm là ngã chỗ vui thích hợp , nhưng mà nếu như không phụ mẫu sinh khí mà nhật can suy yếu , truyền tài quá vượng lại ngược lại tài mệt . Liên quan tới lục thân dụng pháp , chúng ta năm sau kết hợp với án lệ cụ thể nói chuyện , bản tiết biết rõ lục thân trang phục pháp là đủ.

Độn tuần can

Độn can , trọng tại độn . 《 lục nhâm nói ước 》 nói: "Nhâm số dựa nằm xem độn can , dựa nằm giả , ám trong họa phúc vậy" . Độn can cũng trọng tại tượng nghĩa , 《 đại lục nhâm tìm bắt đầu 》 nói: "Giáp số lượng khởi nguồn , quan vạn vật cho là tôn quý , xem giả đa phần chủ bỏ cũ lập mới , trọng mưu đừng có dùng . Ất là Nhật tinh , bính vi nguyệt tinh , ất bính chỗ đến , yêu tà nằm che giấu , hung ác tiềm ẩn , nguyên nhân hôn nhân được của mà thành , gia đình được của mà nịnh , đạo tặc được của mà khuynh hướng , lợi nhuận minh bất lợi ám vậy . Đinh là ngọc nữ , là tinh tinh , năng lượng biến hóa , có thể bay lượn , năng lượng thông linh , nguyên nhân đào vong được của mà trốn xa , đạo tặc được của mà tiềm ẩn , hôn nhân được của mà gian dâm chặt chẽ đặt hàng , bệnh tụng được của mà u ám mệt thân , lợi nhuận ám bất lợi minh vậy . Lại nói: đinh chủ động , nhân tỵ , mã thì xa hành , nhân hổ , thường thì buồn tang , nhân âm , sau thì nữ nhân đi , nhân thiên không thì nô tỳ trốn , nhân huyền vũ thì đạo tặc độn , nhân chu tước thì xa thơ đến, nhân câu trần thì lính cách lên, nhân thanh long thì chồng đắc chí , nhân lục hợp thì đệ tử đi xa . Mậu là âm nằm ẩn độn tượng , sắc nhất đào vong xa được. Kỷ là lục âm đứng đầu , chỉ thích hợp thận trọng tĩnh quan . Canh tân chủ khí xơ xác tiêu điều , động hẳn phải chết tổn thương , duy thích hợp bắt giữ đánh cá và săn bắt . Nhâm giả thiên cả đời thủy , là ngũ hành khởi nguồn , gửi vị ư càn , là bát quái khởi nguồn , nguyên nhân dịch lấy càn đứng đầu , khóa lấy nhâm là danh , này vạn vật chi tổ , động cơ hội vậy . Xem giả được đây, lợi cho dũng là . Quý số lượng của cuối cùng , dưới pháp ư địa, tượng chủ yên ổn , sự tình quý cất giữ , này chính là mười can đại nghĩa , vẫn lúc thông suốt khóa , truyền , năm , mệnh , lấy quyết của" . Trong đó đinh thần chủ động , vậy gọi là đinh mã , lục nhâm sau cùng là thường dùng , như 《 tất pháp phú 》 nói: "Kim nhật gặp đinh hung họa động , thủy nhật gặp đinh tài động của" nói chính là đinh mã của cụ thể vận dụng .

Độn can pháp: theo như lục thập hoa giáp tử , đoán xem nhật tại nào tuần , đối ứng bốn khóa , ba truyền ( thêm hiển tại ba truyền ) chi thần sánh đôi đối ứng thiên can là đủ. ( hình minh hoạ )

Hễ là độn được can giáp của gọi là tuần đầu , hễ là độn được can quý của gọi là ngậm miệng , độn được đinh làm gọi là đinh mã , lâm không của chi thần gọi là tuần không hoặc không vong . ( hình minh hoạ ) ( chỉ chưởng tiết )


Dưới tiết mười hai ngày đem

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p