Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Vương phượng lân 《 phượng lân dịch lý 》 âm bàn lục nhâm chương 3:

Chương 3:: âm bàn lục nhâm của dụng thần bắt chước

Lục nhâm tại kết cục đã định an lá số lúc trước muốn xếp hạng tốt tứ trụ , tức năm ,tháng , ngày, giờ của thiên can địa chi . Lục nhâm của cụ thể dụng thần bắt chước phía dưới cho ví dụ thuyết minh .

Can năm nguyệt can nhật can thời can

Mậu tân nhâm bính

Tử dậu thân ngọ

Một , lấy dụng thần nguyên tắc:

1 , người vừa tới tại xuất hiện trường , bất luận nam nữ đều đoán nhật can , dự đoán sư là nguyệt can , lấy nhật can định âm dương .

2 , điện thoại tìm suy đoán , tìm suy đoán giả vi nguyệt can , dự đoán sư là Nhật can , lấy nhật can thiệp suy đoán sư định âm dương .

3 , can năm đại biểu trưởng bối , thượng cấp , lãnh đạo

4 , nguyệt can đại biểu cùng thế hệ , bằng hữu , hợp tác bạn bè bạn

5 , thời can đại biểu vãn bối , thuộc hạ

6 , lúc tìm suy đoán giả hỏi đến lục thân lúc, phải căn cứ dụng thần của thập thần tới lấy lục thân , tức:

Chồng: đoán chính thiên quan vợ: đoán chính thiên tài

Phụ thân: nam đoán thiên tài , nữ nhân đoán Chính Tài mẫu thân: nam đoán chính ấn , nữ nhân đoán kiêu

Tỷ muội: nam đoán cướp tiền , nữ nhân đoán sánh vai huynh đệ: nam đoán sánh vai , nữ nhân đoán cướp tiền

Con trai: nam đoán thất sát , nữ nhân chữa thương quan con gái: nam đoán chính quan , nữ nhân đoán thực thần

Tổ phụ: nam đoán kiêu , nữ nhân đoán Chính Tài bà nội: nam chữa thương quan , nữ nhân đoán thực thần

Hai , phương vị lấy dụng thần:

Nếu như nhiều người tại xuất hiện trường dụng đồng một ván đến dự đoán , có thể dùng tìm suy đoán chỗ nhân của phương vị dự đoán sự việc . Người tọa tại cái nào phương vị , liền đoán cung nào , như đồ chỉ ra:

Kỷ ngọ mùi thân

Thần dậu

Mão tuất

Dần sửu tử hợi

Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo.
Từ APP bên trên mở ra văn chương , đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Xem xét càng thêm tương tự văn chương
Nguyên bản ban thưởng kế hoạch tới , vạn nguyên thưởng lớn chờ tha lấy !
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Lục thân
Doc vương phượng lân
Thứ mười tám nói làm sao luận đại vận
Bát tự đoạn mệnh hai mươi trình tự
Tứ trụ phân tích
Manh phái mệnh lý thập thần đoán quyết (1)
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>