Chia sẻ

Hỏi lại câu sao tốt đổi

Ngã phải dưới chở 1 0 0 2 0 16- 1 0 -3 1
Câu trần thuật đổi hỏi lại câu: 1 , gia tăng thêm hỏi lại từ , bình thường là chẳng lẽ hoặc giả như thế nào . Chẳng lẽ thông thường gia tăng tại câu thủ , như thế nào gia tăng tại câu trong chủ ngữ tiếp sau .2 , đem câu bà con cô cậu chỉ ra khẳng định từ đổi thành phủ định , hoặc là đem biểu thị phủ định từ đổi thành khẳng định . Như: có thể đổi thành không được , có thể thay đổi được không có thể; không phải đổi thành sẽ, không có đổi thành có . . .3 , tại câu mạt gia tăng thêm sao hoặc giả đây, phía trước dụng "Chẳng lẽ ", câu mạt gia tăng "Sao ", dụng "Như thế nào" câu mạt gia tăng "Đâu" .4 , đem câu số đổi thành hỏi số . Hỏi lại câu đổi câu trần thuật: 1 , đi mất hỏi lại từ "Chẳng lẽ" hoặc giả "Như thế nào" chờ .2 , đem câu bà con cô cậu chỉ ra khẳng định từ đổi thành phủ định , hoặc là đem biểu thị phủ định từ đổi thành khẳng định . Như: có thể đổi thành không được , có thể thay đổi được không có thể; không phải đổi thành sẽ, không có đổi thành có . . .3 , đem câu mạt sao hoặc giả đâu đi mất .4 , hỏi số đổi thành câu số .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p