Chia sẻ

( bắc hải nhàn nhân ) đại lục nhâm học tập mưu trí

Bắc môn bắp ngô 2 0 1 0 - 0 5- 0 3

( bắc hải nhàn nhân ) đại lục nhâm học tập mưu trí

Đại lục nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của một
Lời mở đầu
Đại lục nhâm là cao thâm học thuật , duy nhất học , không sư , không bạn bè , bằng sách người, muốn đi vô số đường quanh co . Tuy nhiên cơ duyên xảo hợp , hạnh trùm sư dạy , nhìn trộm đại lục nhâm cửa đường kính . Nhưng quay đầu học nhâm con đường , cũng là quanh co khúc chiết , núi nặng thủy phục . Rất muốn đem vài chục năm học nhâm đi qua con đường viết xuống , tức là cuối cùng kết mưu trí lịch trình , để tìm tới càng nhanh gọn của tăng cao pháp môn; lại là bóc chính mình của sửu , triển khai chỉ ra đã từng đi qua "Đường quanh co ", là có chí tại nhâm của bằng hữu làm một dẫn đường , khiến của đi đi học nhâm của tiền đồ tươi sáng .
Kế hoạch có thời gian liền viết một chút , viết thành một loạt văn chương , dài ngắn không câu nệ .
Đại lục nhâm học tập mưu trí ( loạt ) thứ hai
《 đại lục nhâm đại toàn bộ 》
Lật ra 《 đại toàn bộ 》 , thật sự là thiên thiên làm cho mê muội , đoạn đoạn làm cho khâm phục tôn kính , câu câu thúc người nhớ nằm lòng , miệng tụng tâm riêng chỉ , thần mà minh của , thích không được giải thích tay .
Thời tuổi trẻ thay mặt , cơ duyên xảo hợp , học bên trên kim khẩu quyết , bởi vì tuổi tác giai đoạn của chỉnh thể tư duy trình độ vấn đề , liên tục không được đăng đường nhập thất , tình cờ cơ hội , tại tiệm sách bên trên phát hiện một bộ 《 bí tàng đại lục nhâm đại toàn bộ 》 , thuộc đồ lậu , trộm được thảm không được thấy , tịch lấy một chút kim khẩu quyết nguyệt tương gia tăng lúc, can thần tướng phương , đăng minh thần về sau, quý tỵ Chu sáu của căn bản , dĩ nhiên học xong xin âm dương , đó là lật khắp toàn thư , nói nhăng nói cuội , bên trên liều dưới góp , liên tục kết quả thất bại . Kim khẩu dụng mà phân , đại lục nhâm không dùng mà phân; đại lục nhâm lấy nhật thần của âm thần dương thần là căn bản xin âm dương , kim khẩu chính là can thần tướng phương trên dưới sắp xếp; kim khẩu của quý nhân thuận nghịch đoán thiên bàn , đại lục nhâm đoán địa bàn; kim khẩu của quý tỵ Chu sáu gọi là thần , đại lục nhâm gọi là tướng, kim khẩu của đăng minh thần sau gọi là tướng, đại lục nhâm gọi là thần , kim khẩu là thần đem đồng dụng luận sinh khắc , đại lục nhâm thì đem chủ sự thần chủ cát hung , kim khẩu của huyền vũ bản gia tử thiên sau bản gia hợi , đại lục nhâm của huyền vũ bản gia tử thiên sau bản gia hợi , cái này chút ít quấy không rõ của cháo , cũng là tại thêm một đêm không ngủ bên trong biết rõ đấy, bây giờ nhìn lại thật sự là đơn giản buồn cười , nhưng hành vi một đoạn mưu trí lịch trình , hay là phải hâm mộ hiện tại có như thế thêm nhâm sách có thể đọc , có như thế chút ít văn chương có thể tham khảo mới học giả , bọn hắn ở vào vậy một cái cả nước của chỉnh thể đại lục nhâm nhận thức trình độ so với mười mấy năm trước không biết cao gấp bao nhiêu lần của giai đoạn a .
Ăn ngay nói thật , mới học đại lục nhâm , xác thực thực thực nhận thức không được 《 đại toàn bộ 》 của giá trị , thực tế chính là "Không có đọc hiểu ", đợi đến nhâm bờ biển bên trên lăn lộn vậy nhiều năm sau đó , đợi đến đem nhâm học của kim chỉ cũng sợi đủ sau đó , tại chỉnh thể của Âm Dương Ngũ Hành , lý khí tượng số nhận thức tăng cao sau đó , tại đếm không hết thực xem sau đó , hồi đầu lại đoán 《 đại toàn bộ 》 , liền có giờ muốn "Cúi đầu liền bái" của xung động , đọc được đặc sắc chỗ , không khỏi tay là chi vũ , đủ là của đạo .
《 đại toàn bộ 》 quyển sách này giá trị cực lớn không lớn? Lớn, rất lớn ! Khái quát hạ xuống, chính là "Nội tình thâm hậu ", "Chữ nào cũng là châu ngọc ", cần có lặp đi lặp lại nghiên cứu , chỉ cần đọc đắc đắc pháp , học nhâm định sẽ làm ít công to !
Mới học giả đoán quyển sách này , thế nhưng mà rất đầu thương yêu , nhưng mới học giả lại Ly không được quyển sách này , lại cao hơn đoạn cao tay , cũng phải từ trong quyển sách này hấp thu dinh dưỡng , hơn nữa là vô cùng có dinh dưỡng , vì cái gì đây? Bởi vì là 《 đại toàn bộ 》 nha.
Sách này , lấy cho một cái đối Âm Dương Ngũ Hành hoàn toàn không biết gì cả của người để xem , đó là như đọc thiên thư , bởi vì vô luận đoán quyển nào dự đoán loại của sách , âm dương , ngũ hành , can chi , hợp xung hình hại phá , mười hai trường sinh vận tương tự cũng là sau cùng cơ bản nhất trước nói .
Có một chút Âm Dương Ngũ Hành căn bản đấy, muốn học đại lục nhâm , cầm lấy sách này đến, cũng phải có phần phí trắc trở .
Người hiện đại học nhâm , thường thường tuân theo con đường như vậy tử: 1 , học sẽ nổi lên khóa;2 , nắm chắc khóa thức yếu tố , như thiên địa bàn , bốn khóa , ba truyền , thiên tướng , chi thần , không vong , lục thân chờ chờ;3 , học sẽ từ khóa truyền bên trong mà tuyển chọn cùng phân tích loại tượng;4 , tại quen thuộc khóa truyền yếu tố cùng chọn loại xem xét loại của căn bản bên trên, học tập phân loại xem pháp;5 , nắm chắc khóa truyền của ý vị , dùng lý khí tích khóa . 《 đại toàn bộ 》 nói về khóa , giảng bài thức yếu tố , cũng là ẩn hàm lấy chọn loại cùng xem xét loại , từ ban đầu đến cuối cùng vậy quán thông lấy nhâm xem lý khí , phân loại xem tuy nhiên không có minh xác mà liệt kê ra , nhưng liên quan đến của thật sự là quá thêm quá nhiều, nguyên do không thể nói nó không có nói phân loại xem , mà là giảng được so với sách khác phải thâm hậu , chỉ là không có chỉ liệt kê ra thôi .
Đọc 《 đại toàn bộ 》 của độ khó , một ở chỗ kết cấu bố trí , hai ở chỗ gởi công văn đi đặc biệt giờ . Xuất hiện thay mặt của thông hành thư tịch , có phần là nuôi dưỡng một nhóm tư duy của lười trứng . Người hiện đại viết sách quá coi trọng "Cầu thang tính ", đem từng cái của "Học sĩ ", "Thạc sĩ" cũng làm làm bi bô học nói của nhỏ , chỉ sợ học nhanh ăn không được , nội dung của lộ ra tiết tấu chậm vô cùng , thời gian dài nhuộm dần tại loại nhịp điệu này ở bên trong , người hiện đại của học hành lý phân giải tiết tấu cũng chậm . Cổ tịch của bố trí , thường thường cùng xuất hiện thay mặt suy tư của người quen thuộc một trời một vực , 《 đại toàn bộ 》 mặc dù từ xin âm dương nói về , nhưng xin âm dương của quá trình lại tán thấy ở toàn thư các nơi , mà lại cổ nhân không được còn phù hoa , nội dung rất thiếu "Bọt biển ", hàm kim lượng cực sung túc , câu có là một câu , câu có liền phải ngừng một bước , câu có liền phải thuộc lòng một câu . Quen thuộc xuất hiện thay mặt văn nói của người hiện đại , đọc lên cổ văn ( 《 đại toàn bộ 》 dụng của còn không là thái cổ của cổ văn ) đến thật sự là khó đọc cố chấp não , cộng thêm một khác mà phương vẫn vùng bên trên cổ đại một chút ít tiếng địa phương , càng dễ như vậy khó đọc . Người hiện đại của quốc học nội tình nông cạn , đại lục nhâm trong liên quan đến của cổ đại chính thể , quan chế , thiên văn , địa lý , luân lý kiến thức , người hiện đại không ít là chưa bao giờ nghe , không có chú giải thích của cổ tịch , xác thực vô cùng khó khăn của .
《 đại toàn bộ 》 quyển sách này , có thể gọi là trân châu doanh rương , mỹ vị đầy bàn , tùy ý nói một chút đông tây , cũng là nhâm xem tinh hoa , tại thực chiến ở bên trong đều gặp phải lên được không tưởng tượng được thần nghiệm hiệu quả .
"Nhập thủ pháp" nói về khóa , nói thần sát của bắt đầu pháp cùng tinh phải tượng ý , nói đức sát tám loại , nói 64 khóa chương trình huấn luyện, những đề mục giảng dạy và huấn luyện trong huấn luyện quân sự , nói toàn bộ kiềm , nói mười hai ngày đem đoán pháp ca quyết , một bộ nào phân không phải nhâm xem chỗ tinh hoa?
"Thần tướng giải thích" nói thập nhị chi thần cùng mười hai ngày đem tinh vi tượng ý , 《 tâm ấn 》 , 《 căn cứ mật 》 , 《 chu toàn 》 , 《 khuỷu tay sau 》 , 《 quát túi 》 , 《 tam tài 》 chờ kinh điển cổ phú , cũng là tiên hiền thiên chuy bách luyện kinh nghiệm kết tinh , dụng chi thần nghiệm !
"Lính chiến đấu" bộ phận phân , không chỉ có dùng cho quân sự , mà mà lại chỉ đạo thương chiến , bàng thông khác xem loại , cũng là hình thành cao tầng thứ nhâm học tư duy không thể thiếu của bộ phận phân .
"Khóa qua tụ tập" tụ tập xưa nay khóa thể chi đại thành , phân tích khóa thức cấu thành yếu tố , là lý khí cùng loại tượng tuyệt hảo của kết hợp bản mẫu , không dừng lại cảnh của học nhâm đường, khóa qua mới là thâm hậu nhất của năng lực nguồn suối .
"Tất pháp phú" lời dạy của tổ tiên thiệu ngạn cùng 《 xử án 》 chi học , thể hiện nhâm xem đỉnh cao nhất giai đoạn của người tống của nhâm học tư duy , từ trước tiêu chuẩn , là nghiên cứu nhâm khóa hình ảnh cách cục của góp lại chi tác .
"Tinh cung khác biệt ", tinh tế thuật cả nước các nơi cùng ở lại độ đối ứng , đến nay vẫn chính xác nghiệm , không để tin vào một số người cái gọi là "Tu chánh" mà nói .
Đại lục nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của ba
《 nhâm quy 》
《 nhâm quy 》 , là 《 chỉ nam 》 của nước cờ đầu , vậy có thể nói là từ nhâm tường của ngoại đi bên trên nhâm cửa nấc thang chìa khoá . Nó đưa ra lý khí loại tượng nói , đây là nhâm chiếm tổng cương . Đồng thời , lại lấy mấy cái xem loại , luận thuật can chi định vị , thiên tướng tượng ý , là chúng ta học tập bát đại loại tượng thứ thống của thiết yếu công khóa . Nhâm quy cần phải đọc , phải tinh tế đọc , nhưng muốn thường xuyên nhớ kỹ nó là vì gõ 《 chỉ nam 》 của cửa , mà 《 chỉ nam 》 lại là vì gõ 《 xử án 》 của cửa . Đứng ở chỉ nam cao độ đoán 《 nhâm quy 》 , mới có thể đọc tốt 《 nhâm quy 》; lấy 《 xử án 》 của mạch suy nghĩ đoán 《 chỉ nam 》 , mới có thể nhảy ra 《 chỉ nam 》 . 《 nhâm quy 》-- > 《 chỉ nam 》--- > 《 xử án 》 , đây là chánh đạo . Đương nhiên , chúng ta cũng không phải nói , 《 xử án 》 nhất định so với 《 chỉ nam 》 của tầng thứ cao , hai cái là ngàn có thiên thu .
Ở giữa , có một người mạch suy nghĩ không thể coi thường . Hắn là siêu thoát tại trước hai quyển của ngoại người, nguyên do cũng là cao hơn trước hai quyển làm giả người, chỉ có anh ấy mới có tư cách nhất đi thân cận 《 xử án 》 . Người này chính là trình cây huân .
Hiện tại cũng có người tại chú 《 xử án 》 , còn có người còn ra vậy sách , ngã cho là không được đủ tư cách . Ta nghĩ, hiện tại có tư cách chú 《 xử án 》 đấy, chỉ có thiệu lương đống tiên sinh .
"Đoán 《 tỏa ký » liền có thể dẫn sẽ trình cây huân của mắt quang của độc đáo , lão sư nói có lý . Chỉ có nhảy ra đến người, mới có tư cách đi nói cái nào đó đông tây . Cho dù là ngưỡng mộ , suy nghĩ cổ còn không thật là đau nhức ." Có ít người , lạc đề quá xa, chú 《 chỉ nam 》 , 《 xử án 》 chỉ là giải thích chữ nổi trực tiếp ý nghĩa , vị tất quá buồn cười . Học của càng nhiều, trói buộc vậy càng lớn , nào có tuyệt đối cao nhân . Tâm phù khí táo , cùng chính là miễn cưỡng học tập , vậy không cách nào xâm nhập . Đọc 《 chỉ nam 》 , thường thường làm cho lâm vào một loại mâu thuẫn ở bên trong chỉ nam tựa hồ vĩnh viễn vậy đọc không hết , luôn có rất thêm mơ hồ của mà phương , nguyên do vĩnh viễn phải đọc . Nhưng đoán qua xử án lại quay đầu đoán chỉ nam , lại có rất thêm đông tây phải có một phen đặc biệt tư trạng thái , có thời gian lại có đứng ở chỉ nam của ngoại của mộng tưởng . Rốt cuộc là phải nhập , hay là phải ra khỏi , thường xuyên sẽ có mâu thuẫn này . Đây chính là kinh điển của mị lực đi. Đọc sách đến chỗ sâu tất nhiên chú một lần , là một thứ chăm chú của học tập , ngã đề nghị hứng thú nhâm bạn bè , vậy thử lấy chú một chú thích, bức bách mình tiến bộ .
Học nhâm , chỉ học được hình ảnh cách cục , trông bầu vẽ gáo còn không hành , vẫn phải đến lý lẽ pháp tắc ý vị , từ tích lũy của công phu đến nước chảy mây trôi tự nhiên mới là chánh đạo . Đương nhiên , "Không một chữ không đến chỗ ", là nhất định phải kiên trì , nếu không thì sẽ đi bên trên đường tà đạo .
Đại lục nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của bốn
《 đại lục nhâm chỉ nam 》
《 đại lục nhâm chỉ nam 》 trong "Tâm ấn phú" bên trong , có mười hai ngày đem ở mười hai vị của tượng ý , như "Quý nhân ở tử nói giải phân , có thể chúc sự tình tại đồng người hầu ", "Thái thường dậu làm khoán sách , mặc dù thuận mà phòng sau mạnh mẽ ." Tương tự . Nó tức liệt ra tại 《 chỉ nam 》 đứng đầu , nhất định trọng yếu nội dung , nhưng cái này "Ở" chữ , rốt cuộc là nhân hay là gặp , lại là đại phí trắc trở , tra cứu kỹ càng , có vài ngày đem căn bản không được gặp mỗi địa bàn , có vài ngày đem căn bản không được nhân mỗi địa bàn . Lại xem người hiện đại trong sách của ví dụ , hữu dụng nhân đấy, hữu dụng gặp đấy, có chút ít căn bản sẽ không dụng , mà tra 《 đại toàn bộ 》 chờ sách , vậy dụng nhân gặp , nhưng tượng ý lại cùng 《 tâm ấn 》 cùng lắm tướng đồng , như quý ở hợi gọi là vẫn giáng cung , "Thản nhiên an cư ", mà ở cổ nhân ví dụ bên trong thường dùng của lại là "Quý trèo lên thiên môn" ; ở mão gọi là lên xe , "Thích hợp tố từ tại đường ", mà 《 khóa kinh » lại gọi là "Lệ đức ", dao động tượng . 《 quỷ túm cước » lại xuất hiện "Gia tăng , nhân , làm" ba chữ , tựa hồ cũng cùng nhân gặp có quan hệ , thật sự là để cho người mơ hồ .
Thấy Ví dụ cổ đại nhiều, cái này mới làm rõ vậy:
Nhân , chính là thiên tướng cùng trời bàn thần quan hệ; gặp , chính là thiên tướng cùng bàn thần quan hệ; "Làm" cũng là nhân . Mà gia tăng , ở , chính là nhân gặp cũng có thể .
Thực tế bên trên 《 tâm ấn 》 nói "Ở ", chúng ta có thể lý phân giải là là "Thí dụ mẫu ", chính là vì khiến học giả hiểu biết thiên tướng cùng chi thần tổ hợp phương pháp , từ đó hiểu biết "Ân tình ", "Vật lý" .
Như quý nhân ở tử , tử tại bắc phương , ti dưới, là ti tiện tượng , quý nhân cùng tử "Gặp gỡ ", lại tại nửa đêm , đó chính là quý nhân cần nghỉ tức , đem có một số việc an bài cho hạ nhân đi làm . Tại phán đoán cát hung của thời gian , phải theo như căn cứ quý nhân chỗ gặp địa bàn , nhân thần , địa bàn cùng nhân thần của không vong cùng không , địa bàn cùng nhân thần làm lục thân , bản tượng đến tiến hành suy diễn . Phải căn cứ chỗ xem sự tình loại đến tiến hành , cũng không nhất định không phải đeo cái này "Giải phân ", như xem kiện cáo , năm Tý ất nhật ban ngày xem , tử nhân quý nhân , là "Thái tuế ân tinh ", "Lỗi mặc dù đến cuối cùng cũng nhẹ đuổi ", phân giải tai nạn lớn , Ly đại nạn . Nếu như xem tử tức , tử làm quý nhân , tử là "Tử tức cá sát " ( 《 đại toàn bộ 》 ) , con trai tương lai rất có phát triển , nhưng nếu như gặp mùi được khắc hại , gặp thìn tuất vào tù , lại không thể .
Có chút ít kết luận xác thực có thể sử dụng , như "Câu trần ở mão nhà không êm thấm ", câu trần gặp tại địa bàn mão bên trên, mão là môn hộ , câu trần dắt gây , tranh đấu , chính là trong nhà bất an sinh .
Có chút ít tuyệt đối không thể sử dụng , mà là phải xem "Tổ hợp ", đoán là cái gì xem loại , bạch hổ nhân thân "Ngậm điệp không hung liền có thể cầm nó thích thơ ." Nếu như là giáp nhật xem bệnh , thân quỷ làm tuyệt khí vẫn nhân bạch hổ , hẳn phải chết rồi; nếu như là xem thơ , hổ quỷ phát sinh dụng , thân lại là hành trình tin tức , tới cũng nhanh mà lại nhanh .
Khi như thế , 《 tâm ấn 》 bất khả năng giống chúng ta giảng được đơn giản như vậy , mà là khai thác không hết , cùng với đối nhâm học nhận thức của tăng cao , chúng ta sẽ càng ngày nhận thức đến loại này "Ở" của đoán từ đối với chúng ta lý phân giải nhâm nguyên lý khí cùng nắm chắc phán đoán kỹ xảo tác dụng cực lớn .
Đại nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của năm
Cổ nhân nói , 30% quăng thành lương chữa bệnh , là ý nói , cánh tay gãy xương của giao số nhiều, bởi vì thường xuyên đoán tới thầy thuốc làm sao tiến hành trị liệu , từ từ của chính mình đã có được trị liệu xương tổn thương của nội được rồi . Người học dịch , "Chiết quăng ", "Đá thiết bản" là thường , nguyên nhân thêm thêm: một , dịch xem vốn cũng không khả năng 100% suy đoán chính xác , nếu không cũng sẽ không được gọi là "Thiên cơ " . Hai , nhân sinh cũng có nhai , mà biết cũng vô nhai , người là không ngừng học tập đấy, vĩnh viễn không tồn tại "Cũng học sẽ" của cảnh giới; ba , linh cơ trời sắp sáng , cảm giác có khác , có thời gian tình hình trạng thái tốt, có thời gian tình hình trạng thái không tốt, đều sẽ dùng xem suy đoán của độ chính xác có tương đương của kém khác . Học tập giả , muốn vĩnh viễn cho rằng chính mình là "Lần đầu trải qua ", không phải nội hành , lại càng không cần phải nói là cái gì "Đại sư" tương tự . Chỉ có như vậy , mới có thể nhận được không thống nhất chi diệu , một là vĩnh viễn không phải tự mãn , hai là vĩnh viễn đều gặp phải thành kính . Đo sai là rất bình thường đấy, hấp thụ giáo huấn , không ngừng tăng cao , mới là chính xác của tư tưởng nhận thức . Chúng ta đang học nhâm trong quá trình , từ đầu đến cuối duy trì kính sợ tâm . Bởi vì sự thực cuối cùng đang dạy dỗ chúng ta —— cho chúng ta lấy đón đầu thống kích , để cho chúng ta thống khổ , xấu hổ ở bên trong , tại mồ hôi đầy đầu , mặt đỏ tới mang tai trong nghĩ lại quan niệm của chính mình , tiến thêm một bước đi hướng nhâm học chánh nói.
Ngày đó , đã từng nghĩ đến đến trương định châu của 《 lục nhâm thực chiến tường phân giải 》 nhất thư , xuất hiện đang nói tới đến, cuốn sách này đã không được tính là cái gì . Nhưng khi thời thị trường bên trên có thể thấy được nhâm học chi thư quá mức ít, trong tay của mấy quyển nhâm sách , lại đọc đến đọc đi đọc không được xảy ra cái gì hứng thú ( xuất hiện đang nói tới cái này "Đọc không ra hứng thú ", là muốn đánh chính mình tai ánh sáng , bởi vì ... này chút ít sách của hứng thú rất đậm , dinh dưỡng rất phong phú . Lúc này mua sách của hành vi , thật sự là tay nâng hoàng kim lại muốn đi đòi sắt vụn . ) tại đại lục đi thăm không , ngược lại là tại hương cảng cái nào đó sách cửa hàng của website bên trên phát hiện quyển sách này , cũng không biết phí hết thêm thiếu điện thoại đường dài , cuối cùng biết rõ vậy thư đặt hàng phương pháp; cũng không biết hỏi bao nhiêu người , mới biết rõ vậy cái ở đâu cái ngân hành gửi tiền; cũng không biết ở trong lòng hạ thêm thiếu thứ quyết tâm , mới quyết định xuất ra một tháng tiền lương tương đương tỉ lệ , đi mua quyển sách này , ngoài 100 đâu.
Chủ nhật , lại hỏi công thương ngân hàng ngân hàng tiết kiệm , trong sở nói phải gửi tiền đến cảng nhất định phải đến phân biệt hành , hứng thú bừng bừng chạy đến phân hành , lại là sắt chiếu tướng giữ cửa , người ta chủ nhật không đi làm . Vì vậy chịu khổ vậy một cái buổi tối , ngày thứ hai chạy đến phân hành , đẩy thời gian thật dài của đội , chờ đến ngã , lại cáo tri phải có id . Vì vậy lại chạy về trong nhà , đoán tới thiên không được tốt , vì vậy vùng lấy áo mưa lên đường , tại đi của trên đường đột nhiên có cảm giác —— sẽ như thế nào chứ? Làm cái khóa nhìn một cái đi .
Tị đem giờ thìn quý mùi nhật
Tước sáu
Tỵ ngọ mùi thân dậu sắp đặt
Quý tị tuất rồng              sắp đặt    sáu    âm    huyền        phụ không thân sáu sơ ( không vong )
Sau thần hợi không              dậu    thân    mão    dần        tử mậu dần huyền trong ( ám quỷ )
Âm mão dần sửu tử hổ              thân    mùi    dần    quý        phụ không thân sáu mạt ( không vong )
Huyền thường
Xem xét khóa , lại tựa như trở lại ngâm khóa , chi bên trên lại không , sơ mạt giai không , trong lòng lạnh một nửa . Nhưng can bên trên dần huyền , dần là thư tịch , huyền là huyền học , gia tăng can , lại là tất được tượng . Lúc này khảo thi suy nghĩ , sách có thể được , một mảnh không , có thể là hàng không gửi tới. Can chi thiên võng , không biết nào nhân.
Bản lấy thử khóa tâm trạng thái , đi gửi tiền , gửi tiền của quá trình phức tạp cực kì, trọn vẹn gần giữa trưa mười hai giờ mới gửi bên trên, cầm lấy gửi tiền kiểm chứng minh , tiến vào vậy khổ khổ chờ đợi ở bên trong .
Cuối cùng trông vậy tốc hành chuyên chuyển phong thơ , nhưng bên trong chỉ có một trang giấy , là hải quan đấy, thuyết thư đã được chụp . Cảnh ngoại sách , là không thể vào . Can chi thiên võng , thì ra là thế .
Chỉ vì rất có chút ít chưa từ bỏ ý định , gọi điện thoại cho sách cửa hàng , sách cửa hàng của thái độ ngược lại là có thể , nói có thể quét nhìn cho ngã . Vì vậy lại bắt đầu gian khổ của thu vào điện thơ của quá trình .
Sách cửa hàng phát tới chính là hình ảnh thức , văn kiện rất lớn, ngay lúc đó vi cơ phần cứng nhỏ đến ngại nói , thường nhận được một cái , đều phải nhọc nhằn mà đánh thành WOR D văn kiện , rất phiền toái .
Trải qua mấy tháng của tiếp thu , sách của đại bộ phận phân đều biến thành vậy bản văn điện tử , chỉ vì cuối cùng một bộ phân , ngã không có thúc , sách cửa hàng cũng không có lại đánh ngắm cho ngã .
Cái này sơ không , trong thực , mạt không , sơ truyền tống , mạt truyền tống , trong thư tịch nhân huyền , lại nguyên lai chính là như vậy một cái quá trình , từ nơi này bài học bên trên, mới biết được đại lục nhâm của đoán khóa , không phải đoán một cái điểm, mà là phản ánh một cái phức tạp của quá trình .
Quá khứ sai lầm , là một loại trải qua , cũng lại biến thành tinh thần tài phú , phong phú lấy đầu óc của chúng ta , không chỉ là đo sai , vẫn còn sự tình của làm sai , cũng đều không còn là sai , mà là "Sai trong sai ", là kinh nghiệm , ha ha ! Dốc lòng học hành , sùng cổ không dễ , mới là nhâm học của tiền đồ tươi sáng !
Đại nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của sáu
Đã biết bởi vì
Một vùng núi xanh trong xuân mộng , tuổi già đã không phải thời tuổi trẻ . Năm đó cùng nói nhâm bạn bè , có còn tại bình bên trên nóng tán gẫu , có lại đã như mây trôi , ít có bèo dấu vết . Cùng xem thứ văn chương quái đản , đáng nghi tướng tích , như mài như mài , tiếp thu ý kiến quần chúng của thời gian , vĩnh viễn đáng giá hồi ức . Tích cát thành tháp , góp ít thành nhiều , hai bên được lợi phỉ thiển , hơn xa tại nhâm đường duy nhất liên quan vạn lần . Thường muốn đến đây , phần lớn là buồn vô cớ .
Có một cái trân quý tư tưởng , là xuất từ sáng tạo cái mới tiểu thái , vị thiếu niên này tuấn mới , tư viễn ý dài, đoán pháp tinh thâm , mỗi lần đối mọi người có mở chỉ ra của bút ."Đã biết nhân" chính là ví dụ một .
Cái từ này , là làm năm mỗi lần nhắc tới đấy, bây giờ là mọi người mỗi lần nhắc tới . Người trung quốc , coi trọng lập đức lập ngôn , có thể lấy ra một chút ít khiến mọi người thường thường dùng đến của đông tây , đây là vô cùng ghê gớm . Ta nghĩ, bởi vì vậy cái từ này , mọi người của chỉnh thể nhâm học tư tưởng đều có một cái độ cao mới .
Nào gọi là đã biết nhân? Chỗ xem suy đoán sự tình hiện hữu tình hình thực tế tình hình . Nhâm xem , tuy nhiên có thể tới người không cần hỏi , nhưng không khỏi làm cho có chút ít không biết chỗ do , sự thể càng minh xác , lấy loại xem xét tượng phân tích khí thế cũng càng có phương hướng cảm giác.
Cổ nhân liền nói , thủy nhật gặp đinh , chưa kết hôn có hôn nhân niềm vui , đã cưới có khác thê của buồn . Truyền tài hóa quỷ , lợi cho đóng túc tấu danh , bình xem bởi vì tài suy cho cùng họa , xem cưới "Truyền tài sinh quỷ nhất định tham dâm ." 《 tất pháp 》 trong nhắc tới của "Không phải xem xuất hiện loại chớ nói của ", "Đã tai họa hung chạy giặc chắc chắn ", "Thường xem không ứng gặp cát tượng ", cũng đối đã biết tình hình đưa ra yêu cầu . Xem loại bất đồng , khán pháp bất đồng; sự tình của giai đoạn phát triển bất đồng , khán pháp bất đồng . Cái này chút ít đã biết nguyên nhân cũng là phải biết , không được nói đi ý , xạ phúc , cố nhiên có thể hiện chút ít bản dẫn , nhưng bói thẻ cách của dĩ thành , tự nhiên mà vậy , cái từ cái gì khởi điểm xuất phát sinh , liền từ cái gì khởi điểm xuất phát sinh , đùa không được biến giờ chủ nghĩa hình thức .
Dậu đem tị thời bính tý nhật , một bạn bè xem phụ mẫu muốn hướng về nước mỹ thăm viếng nó tỷ , số thứ đi sứ quán thị thực đều chưa , hỏi ngày 13 đi năng lượng thành không . ( thân dậu không vong , tí sửu thất bại )
Tỵ quý
Chu dậu tuất hợi tý sau
Sáu thân     sửu âm              sáu    hổ    âm    Chu        tài không dậu Chu sơ ( không vong )
Sắp đặt mùi     dần huyền              thân    thần    sửu    dậu        tử đinh sửu âm trong ( thất bại ) ( đinh thần )
Rồng ngọ tị thần mão thường              thần    tử    dậu    bính        Huynh tân tị không mạt
Không hổ
Ba truyền giai không , lại tựa như vô vọng . Như thế thị thực lấy thiên không là loại tượng , hiện ở mạt truyền , tất được thành công . Quả nghiệm .
Này khóa , trung học sơ cấp không vong , chính ứng nhiều lần không có kết quả . Chu tước bay lượn , tức ứng "Lên lớp giảng bài" tượng . 《 thần tướng giải thích 》 nói: "Xem phó thí tấu đối, cũng cát . Thiên không chính là tấu sách chi thần vậy ." Thiên không thấy ở mạt truyền , tháng ba xem , tị là vào vượng khí độ , là thành công tượng . Một cái Chu thần , một cái thiên không , hiện ở sơ mạt , chính là khóa của huyền cơ chỗ . Nếu không biết xem chuyện gì , không biết bây giờ của tình hình trạng thái , không biết là hỏi "Ngày 13" một ngày này , thì phán đoán liền không thể nào bắt đầu làm .
Đại lục nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của bảy
Đoán sai rồi, đá thiết bản , trong lòng thống khổ . Nhưng nếu như không đi truy đến cùng sai ở nơi nào , thậm chí e ngại lại đề lên , tạm thời là quên vậy buồn rồi, nhưng khóa kỹ nhưng không có nói lên chức , sau đó đá thiết bản của cơ tỉ lệ thì càng cao . Quay đầu từ trước đến nay đìu hiu chỗ , đạo là vô tình lại có tình . Sai đông tây , thường thường càng dễ gây nên càng sâu càng rộng của suy xét , được càng lớn tiến bộ .
Có khóa , một thời nửa sẽ trẻ nghĩ mãi mà không rõ , liền trước bỏ xuống , có lẽ một năm rưỡi chở sau đó , cơ duyên xảo hợp năng lượng đọc hiểu . Có , còn không biết năm nào tháng nào có thể tác phân giải .
Hôm qua lại đá thiết bản , nhóm ( 1 0 177 0 3 , tam thức tuyệt học dịch hữu sẽ ) nội nhâm bạn bè Hug đem ra một cái có phản hồi của khóa khiến che một phúc .
Công lịch: 2 0 0 6 năm ngày 12 tháng 4 18 thời 54 phân     âm lịch: âm lịch năm bính tuất ( chó ) tháng ba mười năm
Tiết khí: 2 0 0 6 năm ngày mùng 5 tháng 4 6 giờ 38 phân rõ minh
Can chi: bính tuất    nhâm thìn    Tân Mùi    đinh dậu    nguyệt tương: tuất đem tuần không: tuất hợi    tí sửu
Rồng không
Sắp đặt ngọ mùi thân dậu hổ
Sáu tị tuất thường              hổ    không    âm    huyền        huynh đệ nhâm thân không sơ
Tước thần hợi huyền              dậu    thân    tử    hợi        tử tôn không hợi huyền trong ( không vong )
Tỵ mão dần sửu tử âm              thân    mùi    hợi    tân        huynh đệ nhâm thân không mạt
Quý sau
Khi thời đoán tới người trạch được thoát , can bên trên thoát trộm , chi bên trên thoát không , cho là nhất định thường muốn làm quần . Không muốn phản hồi nói , nhà máy của sản phẩm bởi vì chất lượng vấn đề bán không được , nhưng dương lịch tháng sáu nhà máy chuyển nhường, chuyển khiến kim lại viễn siêu xuất xứ có tập trung vào , nhâm bạn bè bởi vì không được phân giải mà phát động hỏi .
Khi thời khảo thi suy nghĩ , khả năng khóa nội chỗ phản ánh đấy, chỉ là nhà máy của kinh doanh tình hình . Nhưng nhâm bạn bè kiên trì nói đã là hỏi cát hung , theo lý hai tháng này từ đầu đến cuối cũng năng lượng phản ánh .
Nhưng khóa tại , sự thực tại , tuy là sự tình sau chư cát , nhưng muốn làm cho rõ ràng , nhất là tại cổ tịch bên trong có tương đối đầy đủ của căn cứ . Ngã tìm như sau của lý do tới làm cái chú giải , không nhất định chính xác , hy vọng phao chuyên dẫn ngọc , có thể nghe được nhâm bạn bè cao luận .
《 tất pháp 》 ở bên trong , có "Cần buồn cáo mượn oai hùm nghi ", "Tị nạn trốn mọc râu bỏ cũ" hai pháp . Khóa bên trong từng cái tượng:
1 , người trạch đều thoát;
2 , mão tinh quanh co;
3 , cáo mượn oai hùm;
4 , trốn vốn liền vượng lộc;
5 , vượng lộc hiện ở chi âm . Thể xuất hiện chính là bất đồng giai đoạn , phương diện khác nhau của vấn đề .
Người trạch đều thoát , hao tổn trùng điệp .
Cáo mượn oai hùm , tuất là thái tuế , phản kích của năng lực còn có .
Du lịch can gặp dậu vượng lộc của bên trên, chính là thoái mà tìm tiếp theo , chuyển khiến . Một lộc để ngàn tài , huống chi là vượng lộc . Quanh co , chuyển khiến . Này cái gọi là tị nạn trốn sinh vậy .
《 tất pháp 》 chỉ nói đến liền sinh , liền tài , liền lộc lại tựa như ứng cũng bị một ô .
Vượng lộc tại chi âm , là nhà máy bản thân có thể có lợi .
Thoát chi không nhất định lấy hung luận , chỉ nhìn thoát chi chi thần đối nhật can ảnh hưởng . Can là người , chi làm nhà bỏ , cũng sai khiến của ngoại vật vậy . Thoát chi sinh chi , đối với người có hại có lợi không liên quan , chỉ là thiện đãi ngoại vật cùng mổ gà lấy trứng của khác mà thôi.
Đại lục nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của tám
Xã hội bên trên làm dự đoán người quá nhiều, xã hội bên trên muốn dự đoán cũng hơn nửa là tìm nhiều người dự đoán , học dự đoán bùn cát đều dưới, muốn dự đoán không hề thiếu muốn trước hiệu hiệu làm dự đoán cân lượng . Tha phải "Tính chính xác một số việc ", anh ấy ( tha(nữ) ) mới thành tâm mà cầu vấn . Nguyên do thường có không hiểu biết người , bỗng nhiên đến đây, xem giả "Hai mắt đen thui ", cái gì cũng không rõ ràng , bói thẻ thì như ngắm hoa trong màn sương , nhất là khó làm . Thường gặp được loại này tình hình , cũng là nơm nớp lo sợ , không dám khinh thường chút nào . Ngay cả như vậy , vậy thường xuyên là đúng sai bổ sung , quay người chi tiết , nguyên lai tin tức khóa trong đều có , chỉ là sở học còn thiển không có nhìn ra thôi . Thụ cái này phân kích thích , liền có một đoạn thời gian học được rất chân thành , vậy có phần xuất thành quả .
Loại này khóa , khóa thể đại thế phi thường trọng yếu , là lành hay dữ , thêm từ khóa thể , vượng suy , đi nhìn lên trên xuất hiện; đồng thời loại tượng "Giờ "Vậy rất trọng yếu , cái gì vị trí đại biểu cái gì , phân công minh xác , mới không đến mức hỗn nhãn , tin tức vậy mới nhiều.
Ngày 28 tháng 6 giữa trưa , bằng hữu gọi điện thoại tìm ta , nói có một nhâm dần năm sinh của nữ tử phải dự đoán xuống. Lập tức xin âm dương lấy ứng:
Năm bính tuất ngọ nguyệt , chưa đem giờ ngọ mậu tý nhật .
Không hổ
Rồng ngọ mùi thân dậu thường
Sắp đặt tị tuất huyền           tỵ    quý    không    rồng        quỷ canh dần tỵ sơ
Sáu thần hợi âm           dần    sửu    mùi    ngọ        quỷ tân mão Chu trong
Chu mão dần sửu tử sau           sửu    tử    ngọ    mậu        Huynh nhâm thìn sáu mạt
Tỵ quý
Bắc hải nhàn nhân đoán nói:
1 , can bên trên rồng làm sinh khí , dưỡng mệnh của nguồn gốc , rồng là chức , là văn , vừa là nguyệt kiến , đương mùa vật , quốc gia ở bên trong , quyền thế lớn nhất của { hệ thống che đậy } , can bên trên khiến hẳn là nhân viên công vụ . Nhưng không , chỉ dám đoán nó là sự nghiệp đơn vị nhân viên , còn có chức vị .
2 , bản mệnh làm tỵ quỷ phát sinh dụng , ba truyền đều là quỷ . Hành năm tử thượng quý người vừa lại nhập chi , cùng long thần cùng hại . Quý nhân là tạo hóa , lại hành năm bên trên. Nhật năm mệnh là ba thân , trên người tự hại , vận khí kiển trệ , phân phân nhiễu nhiễu , có đắc tội quý nhân tượng . Liên như làm quỷ , kéo dài không ngừng của chuyện xui xẻo , chỉ sợ khó có thể bình an tại vị , nên cao chạy xa bay . Thần đại hao tổn , mão tiểu hao , tiền tài tổn thất to lớn .
3 , người vừa tới thừa nhận trước mắt vận thế kiển trệ , lại hỏi: "Đoán ngã cả đời có hay không kiện cáo?" Ngã đoán khóa trong câu trần không được xuất hiện , nhưng mà phát sinh dụng tỵ quỷ làm bản mệnh , trong truyền chu tước làm quỷ , "Mão nhân hai vị trí đầu tuyển miệng lưỡi ", hỏi có hay không kiện cáo , chu tước khắc can bất không là tất có . Tỵ là nhiễu , bản mệnh làm quỷ là trời sinh có này một nạn; Tước Âm kiến nhật mộ , lại giấu ám quỷ , làm lớn hao tổn , chu tước làm tiểu hao , vì thế kiện cáo hao tổn tiền tài thêm nhiều. Ba truyền vào như , nay xuân bắt đầu .
Tha(nữ) thừa nhận tại đơn vị chủ quản bộ phân công làm , bởi vì sự tình cùng người khác đánh kiện cáo , đơn vị đã được phán lỗ vốn ngàn vạn tả hữu , đơn vị nhân viên tiền lương đã dựa vào vay mượn duy trì .
4 , lại hỏi hậu vận , long thần phi thiên; chi là đơn vị , cùng can bên trên cùng hại; đơn vị đã không đủ lưu luyến , điều đi là đủ.
Cùng đơn vị đánh kiện cáo người , chính là lúc đầu đơn vị đầu lĩnh , nay tiêu tiền đem xuất hiện đầu lĩnh củng đem xuống tới , một tuần nhật liền phải giao tiếp phục bất luận cái gì . Từ trước cùng cô gái này không hòa thuận , thế không lại lưu lại lý lẽ .
Khiến ngã không có nghĩ tới là cái này dần tỵ , ngoài là cô gái này bản mệnh ngoại , vẫn đại biểu bắt đầu đầu lĩnh , dần trường giả , nhân tỵ hóa rồng chính là con báo đóng vai thái tử , đồng thời lại là hung ác , quấn quanh người . Người này mấy qua trắc trở , lỗ vốn vậy sẽ không tiếc , "Chính là hận ", cuối cùng rồi sẽ xuất hiện đầu lĩnh làm xuống đài tới.
5 , lại hỏi tài vận làm sao , rồng là tiền kiếm được , cùng bản mệnh kết hợp lại , tự có tùy thân tài , cả đời không lo tiền , nhưng không , không nhiều lắm tiền để dành .
Tự nói công việc bình ổn , nhưng từ đầu đến cuối không phải người giàu có , dụng tiền của thời tự có bằng hữu giúp đỡ .
6 , lại hỏi quan hệ vợ chồng , can chi cùng hại , không thì bất lực , vợ chồng thiếu hòa hợp , nhưng vô sự . Can bên trên cô thần , cưới khúc chiết .
Tự nói kết hôn quá mức muộn , hơn bốn mươi tuổi con cái mới lên tiểu học , mà lang quân đại chính mình mười tuổi .
Cùng đi của nam , vậy muốn nhìn một chút vận thế , quý năm Sửu sinh . Mệnh bên trên dần tỵ , vất vả cố gắng mà thành công của mệnh . Hành niên đại hao tổn , trước mắt vận thế đồ ăn , tiền tài bên trên không được tránh ngược lại chiết . Hành năm làm đinh , vậy thích hợp đi xa .
Sau biết hai người này đều tại thành phố bò sữa hán công làm , sự nghiệp cơ cấu cán bộ . Nam là phân quản đốc xưởng trưởng , cùng trước già cuối cùng của mâu thuẫn , cũng tham dự trong đó , thế không được lại lưu lại bắt đầu địa.
Chi bên trên sửu thổ làm quý , thì ra là thế .
Đại lục nhâm học tập mưu trí ( loạt ) của chín
Gần nhất , vẫn đang suy xét tiên hiền không biết luận thuật vậy bao nhiêu lần cái đề tài kia —— âm dương của doanh ở lại , thực tế cũng là vì cùng tiên hiền của tư tưởng cộng hưởng . Ta nghĩ, được làm một tương đối tinh tế của địa cầu xoay quanh vật liệu nhìn xem , cái này trực tiếp liên quan đến âm dương nhị khí của doanh co lại . Mà trên biến hóa , xác thực nguồn gốc từ thiên bên trên. Khoa học hiện đại , để cho chúng ta của thị giới cực kỳ rộng rãi , chúng ta thường xuyên là "Đứng ở ngân hà của ngoại" để xem "Ngân hà ", đứng ở nhật cùng mà của ngoại đoán nhật cùng địa, không có tiên dân nhóm tự dưới mà lên, tự mà xem thiên cái kia phân kính sợ , cũng không có này phân câu nệ; đồng thời , bởi vì có thể "Đoán" của quá nhiều, "Muốn" của cũng quá ít. Chủ quan cùng khách quan tình trạng biến hóa , khiến người hiện đại theo tiên dân nhóm không chỉ có là tại nghe thấy , càng dễ như vậy tại phương thức suy nghĩ bên trên phát sinh vậy biến hóa long trời lỡ đất , nguyên do lý phân giải bắt đầu thuật số học được , đều là có chút ít hứng thú bất chính . Gia vị không đối , làm ra đồ ăn tự nhiên không phải cái đó vị; gia vị tướng đồng , cách làm không được như nhau , làm ra đồ ăn cũng không là cái đó vị . Nguyên do , hồi quy tiên hiền đại đạo là học dịch của tất nhiên , mà quay về quy của diệu pháp chính là mài đòi cổ tịch vậy

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>