Chia sẻ

Tiền mã lục nhâm nắm trong quyết ( chính tông bí truyền khẩu quyết ) mười phần cảm tạ khẩu quyết công khai giả QQ vứt bỏ hòa hợp hoa mai dịch thuật xem suy đoán nếu như có tốt giả không ngại thử một chút . . .

Múa của tử bách hợp 2 0 1 0 - 0 7-29

Tiền mã lục nhâm nắm trong quyết ( chính tông bí truyền khẩu quyết )

Lục nhâm nắm trong nguyệt nhật hành , Thời bên trên định cung tới phân rõ .

Mười hai thuộc tương đối quẻ minh , Tiền mã lục tinh cát hung ứng .

Bình phục thanh long mọi chuyện xương , Quý nhân cầu tài tại phương khôn .

Tìm người vật bị mất đi không được xa, Phong thuỷ trạch bỏ bảo an khang .

Đường mã người đi đường thân không động , Bệnh giả ly hồn chủ không sao .

Mất vật mất cướp gần hướng về phía trước , Chính tây tây nam có thể tìm ra gặp .

Thương nhân an cư là cát nhật , Chỉ có xuất hành một loại tường .

Tìm phỏng bái quý mạc viễn hành , Bệnh họa hung dử đi nữa vậy cát tường .

Bệnh lâu nhất định chậm trong mạnh, Bệnh gần không ngại thọ nhất định lương .

Tìm người một năm bảy ngày một rõ , Độc thân môn đình phòng nội xuất hiện .

Khẩu thiệt kiện cáo quý nhân tiêu , Đường gặp hổ khỉ đừng giao nhau .

Tìm mới tám phân vượng trong tìm , Không đáng phá bại ổn trong thu vào .

Xuân xem phòng hổ hạ phòng khỉ , Thu rồng đông hổ phạm bại miệng .

Lưu luyến huyền vũ quẻ vô dương , Tĩnh trong tìm mới mười phần lượng .

Vật bị mất tìm người đông nam hướng , Cưới thích xem nhật tuyết vũ giảm .

Gia vận nhân khẩu được bình tường , Chuột mã xem cung mới nhất định mạnh .

Mất cướp không thể khác gấp gáp đi tìm , Tặc nhân chuyển tay tránh người nhóm .

Xuất hành tiểu nhân phá tài tổn thương , Kết hội (hùn vốn) mưu đồ sự tình không được trương .

Ngày này bệnh giả nhất định chẳng lành , Không gặp hai tám đừng gặp mạnh .

Người ngoài xin vay mạc khai miệng , Nếu như mở miệng vĩnh cửu không thu vào .

Thương nhân an cư đừng xem cung , Trăm ngày của nội trộm trạch không .

Giờ mão xem cung đừng hướng đông , Phá tài quan phi nhất định bất thông .

Nuôi dưỡng tử sinh sản ngược lại một đường cát , Thiên đạo văn khúc rơi mệnh số lẻ .

Xuân xem phòng thỏ hạ phòng gà , Thu chuột đông mã nhất định chọc tức .

Nhanh thích chu tước cát hành phương , Tìm mới đi nam quý nhân giúp.

Vật bị mất nhanh tìm mùi ngọ thân , Trên đường gặp nữ nhân tinh tế truy tìm .

Kiện cáo quý nhân được cao cường , Bệnh gần xúi quẩy nhanh chuyển cát .

Bệnh cũ cũng có thể ném cái hòm thuốc , Người đi đường tin tức quay lại hương .

Gia đình phong thuỷ phúc yên lương , Khẩu thiệt tự tiêu không hung họa .

Tiểu nhân thị phi bên cạnh qua , Giao dịch mua bán tài lộ khoát .

Hoạn lộ nhất định thăng quan vị tọa , Thương nhân an cư xem cung này .

Trăm sự đại cát vui mừng hớn hở , Hôn sự xem cung long tử thông .

Kết hội (hùn vốn) tìm mưu tất thành công , Riêng chỉ sợ của phi nghĩa tất bại không .

Quý nhân là nữ xem nam đông , Cẩu mã dương thỏ có gà rồng .

Xuân phòng thần rồng hạ phòng chó , Thu tuổi trâu đông dương phá tài miệng .

Bạch hổ đỏ miệng miệng máu tổn thương , Thị phi quan tụng cần chặc phòng .

Vật bị mất đông nam tây nam giấu , Người đi đường đường mã có kinh hoảng .

Hồ ly gà chó thêm tác quái , Bệnh giả không cứu nhập phương tây phương .

Cần phòng tiểu nhân ám nguyền rủa , Tìm vật chưa nghe nữ nhân nói .

Thân dậu lưỡng thời hợp cục cung , Phương tây hướng đại đạo được luận thông .

Tìm người mưu sự phạm khẩu thiệt , Rời xa xe ngựa phạm gãy xương .

Bái quý ngọ không có thượng sách , Cho dù hung lỗi vậy năng lượng xá .

Xin thuốc tìm chữa bệnh lục dương lúc, Lạc cung xem âm tìm người trễ.

Không để tiểu nhân đi sẽ bản , Kết hội (hùn vốn) kinh doanh nửa đường phân .

Đường mã hành trình miệng chớ có hỏi , Nếu không đạo tặc tài bảo cất giữ .

Mùa xuân phòng tỵ hạ phòng heo , Thu thỏ đông gà nhất định phạm pháp .

Tiểu cát Đằng Xà lành nhất xương , Quý nhân trên đường dễ thương lượng .

Lộc Mã âm người báo lại thích , Vật bị mất nhất định tại phương khôn .

Thần tị ngọ vị không ra khỏi cửa , Sửu thần dần mão tây bắc chạy .

Trên đường gặp đồng tử có thể truy vấn , Nơi đây nhất định bắt trộm người .

Nếu hỏi người đi đường theo thời gặp, Lạc đường vậy năng lượng trên đường xuất hiện .

Xuất hành có thể được miệng đầy tài , Bốn phương thông suốt không có tai họa .

Chỉ là không thể mượn vay , Nếu không nhất định lâu dài khoản nợ .

Kết hội (hùn vốn) kinh doanh Kỵ cẩu mã , Tài lộ nửa đường nhất định phạm pháp .

Sinh nuôi dưỡng gặp này được tự nhiên , Bình an mệnh lương phúc lộc tăng .

Phong thuỷ lục hợp tài vượng sinh , Quan phủ kiện tụng tất được thành .

Mùa xuân phòng chuột hạ phòng mã , Thu thỏ đông mã nhất định phạm pháp .

Không vong câu trần sự tình không dài , Quỷ quái âm người vô chủ trương .

Tìm mới mất cướp tâm nội láo , Người đi đường đường mã có tai ương .

Tìm kiếm sự vật không bao giờ gặp, Quan pháp kiện tụng có hình thương .

Bệnh giả gặp tà quỷ phách lối , Bệnh lâu không tốt mệnh chẳng lành .

Mất cướp vật phẩm tặc nhân thu vào , Tam lục cửu nguyệt vẫn phòng cướp .

Lúc này tang phạm nhân người thu vào , Phương hại lục thân trở ngại bốn phía .

Tìm mới chỉ được lưỡng phân lời , Mong ngài tại hương mạc viễn Ly .

Bốn bảy mươi nguyệt phòng sắt thép , Nếu không nhất định phạm huyết thương Kỵ .

Đừng cùng tuổi trâu dương đi ân báo cáo , Nửa đường nhất định được kỵ binh khảo .

Áp vận của năm không thể trốn , Tiền mã gặp này thần khó đảm bảo .

Mùa xuân phòng tuổi trâu hạ phòng dương , Thu rồng đông chó nhớ kỹ lao .

Chỉ có quyết không có pháp , cũng là không tốt

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>