Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Lục nhâm ví dụ
Lục nhâm là tượng học , thần tướng , thần sát , lục thân , hình xung khắc hại chờ chờ đều là tượng ! Đề cử ví dụ một:
Mỗi lão bản hỏi cùng một tìm tới cửa hộ khách kinh doanh làm sao?
Công lịch: 2 0 12 năm ngày mùng 4 tháng 5
Âm lịch: mười bốn tháng tư
Tứ trụ: nhâm thìn giáp thìn ất sửu ất dậu
Nguyệt tương: dậu đem
Giáp Tý tuần tuất hợi không
Rồng không hổ thường
Tị ngọ mùi thân phác thảo phác thảo tỵ tỵ tài mậu thìn phác thảo
Phác thảo thần dậu huyền thần thần sửu sửu tài ất sửu tỵ
Hợp mão tuất âm ất thần sửu sửu tài tuất âm ◎⊙
Dần sửu tử hợi
Chu tỵ quý sau
Xem thời làm huyền vũ , huyền vũ cái này đông tây không dùng ta nói mọi người cũng năng lượng minh bạch , xem thời làm tiên phong , cái này khóa của tiên phong liền nói cho chúng ta biết trong này có lừa gạt của thành phân; chi đại biểu hộ khách , chi bên trên sửu , sửu là tuổi trâu , thuyết minh người này cho người biểu tượng là một cái già thực đáng tin người, nhưng nó nhân tỵ , lại hóa tỵ , tỵ ở chỗ này tuyệt không là một cái tốt đông tây , có lưu manh , vô lại , cãi cọ của ý tứ , thuyết minh người này thực tế bên trên rất năng lượng quỵt nợ , sau cùng biết tán dóc da ! Mà lại sửu là tuần ất , tuần ất là trộm , kết hợp tiên phong cửa của huyền vũ , đầy đủ thuyết minh vậy trong chuyện này có lừa gạt của thành phân , hay là ngăn chặn cùng người này kinh doanh phương là thượng sách .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Lục nhâm kim khẩu quyết: mất bỏ chạy vong
Nông lay - tu đạo người phải nhận thưởng thức chính mình lục nhâm ----------- vận dụng đạo gia đại lục nhâm đoán một vị bằng hữu của vận mệnh
Đại lục nhâm cùng thường ngày cuộc sống loạt của một: nói huyền vũ , nói câu đố
Dụng lục nhâm suy đoán phong thuỷ
229: chọn ngày mai tị thời đi Phổ Đà sơn chơi một ngày?
Đại lục nhâm quý nhân phú chú phân giải - 【 đại lục nhâm yêu thích giả giao lưu ] - đại lục nhâm khóa thư võng lục nhâm kỳ môn xem bói thuật số thuật số . . .
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>