Chia sẻ

Đỉa thông ứ hoàn trị liệu tâm động mạch phổi ngăn chặn có rất hiệu quả tốt . . .

Thính đào tiểu chủ 2 0 2 1- 1 0 - 13
Đỉa thông ứ hoàn trị liệu tâm động mạch phổi ngăn chặn có rất hiệu quả tốt

Chỗ phương: đỉa , rễ sô đỏ , hoa hồng , địa long , đào nhân ( cạo sạch vỏ nhọn ) , đảng sâm , hoàng kì , sinh đại hoàng , quy đuôi;

Chế pháp: bôi thuốc đánh phấn qua sàng , chế thành thủy mật hoàn .

Dụng pháp: mỗi ngày 2-3 thứ , thường thứ hai ba , ăn sau phục .

Công hiệu: thông ứ lưu thông máu , trị liệu tâm huyết quản ứ nhét , cùng bởi vậy đưa tới các loại chứng hình.

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>