Chia sẻ

Tiểu lục nhâm có cảm giác

Con đường tơ lụa trí tuệ hành 2 0 2 1- 0 2- 0 5
Lại nói hôm qua muộn đêm khuya đang học địa lý biết thị phi cánh , cảm giác tiên hiền viết vô cùng tốt vậy chú phân giải vô cùng tốt , đột nhiên đoán tới càn khôn sinh lục tử của lý luận , nghĩ đến địa lý bên trên ba của cách làm là sinh lục tử sau đó càn khôn quy tàng , còn lại dưới lục tử làm việc , cho nên liên tưởng đến tiểu lục nhâm của sáu cái thần sát , bình phục bọn hắn , lại suy nghĩ kỹ một chút , theo như căn cứ tiên thiên bát quái dáng vẻ , đem càn khôn biến mất , sau đó cấn bắt đầu bình phục , chấn lưu luyến ( cái này không rõ ràng là nguyên nhân gì , cảm giác không phải rất giống , có thể là lấy chấn động không được quy ý nghĩa a ) , Ly nhanh thích , Đoài đỏ miệng , tốn tiểu cát , Khảm không vong ( Khảm giả hãm vậy. Nguyên nhân không vong ) , cái này chút ít danh từ tuy nhiên xuất phát từ trong lục nhâm , nhưng mà cảm giác cũng chỉ là mượn cái xác ngoài , thực chất nội dung nói không chừng chính là cái này lý luận , tiên thiên bát quái càn khôn quy tàng lục tử dụng sự mà thôi. Phát sinh Blog một thiên , lưu lại của tồn tại nghiệm .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>