Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
《 tuyển trạch cầu chân 》 của luận cưỡi ngựa lục nhâm

《 tuyển trạch cầu chân 》 của luận cưỡi ngựa lục nhâm

Luận cưỡi ngựa lục nhâm

Lịch nói: lục nhâm Thiên Cương thời đại Ví dụ , lấy Thiên Cương đứng đầu , thuận hành thập nhị chi . Lấy Thiên Cương phối hợp thần , thái ất phối hợp tị , thắng quang phối hợpNgọ , tiểu cát phối hợp mùi , truyền tống phối hợp thân , từ khôi phối hợp dậu , sông khôi phối hợp tuất , đăng minh phối hợp hợi , thần sau giao tử , đại cát phối hợp sửu , công tào phối hợpDần , thái xung phối hợp mão , lấy thần sau tử , thắng quang ngọ , công tào dần , truyền tống thân , Thiên Cương thần , sông khôi tuất là cát , cùng sáu vị , dụng tam hợpNguyệt nhật lúc, dương cứu bần tạo táng dụng đỉnh núi cát tinh , tu phương dụng mới nói cát tinh , như tu hung phương , từ cát vừa khởi tay , chủ mười hai năm điền tài đạiVào .
Theo như địa chi phối hợp mười hai tướng, lấy thần về sau, đại cát , công tào , thắng ánh sáng, tiểu cát , truyền tống , đăng minh là cát , thái xung , Thiên Cương ,Thái ất , từ khôi , sông khôi là hung . Nay bất thủ đại cát , tiểu cát , đăng minh , mà lấy Thiên Cương , sông khôi giả , đóng lấy tý dần thần ngọ thân tuất sáuDương thần là cát mà thôi. Nó bắt đầu Ví dụ gọi là năm Tý đóng lấy Thiên Cương gia tăng thần , hàng năm thoái hành một vị . Đóng cổ hữu tuổi ghét mà nói , năm Tý phù hợp tử là nằmNgâm , thì Thiên Cương nhất định tại thần vậy . Ghét nghịch hành , nguyên nhân Thiên Cương hàng năm thoái một vị , nghĩa của nó cùng hoàng đạo hắc đạo phảng phất tướng đồng , không phải có thâm ý . ĐạiĐể điệp cát thần tắc cát , không cát thần tắc không được thành phúc , này 《 tông kính 》 nguyên do để nó không đủ căn cứ vậy .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Đại lục nhâm mười hai đem thần tốc đoán bí pháp
Làm sao khiến trong nhà điền tài đại hứng mười hai năm? Cổ pháp cưỡi ngựa lục nhâm Thiên Cương phụng lên! Cát tinh bắt đầu tay thịnh vượng,may mắn
Thiên Cương nắm quyết
Lục nhâm tinh phải nguyệt tương
Chính tông chính thể ngũ hành cát thần thông dụng mười
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p