Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm thần công bắc kinh biển điến nằm anh quán ( huyền linh đạo đàn ) khai quán thụ đồ báo cáo danh

Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm thần công bắc kinh biển điến nằm anh quán ( huyền linh đạo đàn ) khai quán thụ đồ báo cáo danh

Qua tiên sư khảo sát hợp cách mới có thể học tập lục nhâm chánh pháp thần công .

Thuyết minh: gần nhất rất học nhiều viên tới hỏi liên quan tới học tập sự tình , cần nói minh chính là theo như căn cứ báo cáo danh thời gian thứ tự trước sau đến học tập . Sư phụ tự mình truyền pháp ba ngày , mỗi cá nhân cần chỉ duy nhất qua pháp . Tinh lực có hạn , người nhiều hơn không thể lấy . Mong rằng kiên nhẫn chờ đợi . Ngoài ra, bổn quán có minh bạch chính xác truyền thừa , sư thừa , học xong lúc trường có thể thí pháp .

Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm chánh pháp thiết bản dạy , chính là Giang Tây phủ phượng dương lý pháp huy lão sư hình truyền dưới, huệ dương vịt tử khu neo đậu tàu la pháp minh lão sư hình truyền dưới, thế kỷ trước do từng pháp bình lão sư hình rộng truyền hương cảng , đại lục , môn đồ nhiều nhiều.

Lục nhâm thần pháp cung phụng chủ thần là tiên thiên tôn thần lục nhâm tiên sư , hợp chúng thần minh là tiên thiên đại thần hòa hợp tổ sư , Mao Sơn pháp chủ , lữ Sơn pháp chủ , bạch hạc tiên sư , chiến thần tề thiên đại thánh , vũ dạy tôn thần Thiếu Lâm tổ sư , vỏ đồng tiên sư , thiết cốt tiên sư , ống dòm , thuận gió mà thôi.

Thường nói: ngũ tổ là lưu dân , ba mươi sáu dạy thật . Lục nhâm là chánh chủ , thiên biến vạn hóa thân . Nguyên thủy lục nhâm pháp mạch có ba mươi sáu giáo đầu , thế gian pháp tồn tại trong dạy , đại giáo , tam sơn dạy , ngũ nhạc dạy , Ngũ Lôi dạy , tuyệt dạy , tuyệt dạy khi thay mặt thất truyền , nguyên nhân lục nhâm hiện có trong dạy , đại giáo , tam sơn dạy , ngũ nhạc dạy , Ngũ Lôi dạy . Lục nhâm thần pháp mỗi một giáo đầu cũng phối hữu tâm chú một cái , niệm động tâm chú tức khởi động bản giáo thần minh tất cả năng lượng , đao chặt không thể vào , tai vạ bất ngờ không thể gây tổn thương cho , có thể hộ thân , cứu đám người, công hiệu khó mà bị thuật . Đệ tử nhập môn về sau, thần minh hoặc âm sư sẽ nôn dạy hoặc nôn phù , cơ duyên bất đồng , thường người đệ tử đoạt được cũng có đừng, được giả nhìn trân trọng . Đệ tử thành tâm cung phụng lão sư hình hương hỏa giả , thần binh thần tướng ngày đêm giấu đóng kỳ thân , mọi việc đều thuận lợi , thân cao ảnh lớn, người gặp cúi đầu , quỷ gặp nằm địa, cả nhà dính ân; chính xác đệ tử truyền giáo giả , tử tôn vĩnh viễn giờ quyết qua dạy , không sơ hở tý nào , đại cát đang thịnh !

Tiên sư lưu truyền chân bí quyết , ngũ hồ tứ hải cấp cứu lúc.

Thần tiên không thể phân nói rõ , chỉ sợ phàm phu tiết thiên cơ !

Người thân dạy không thân , miệng dạy nôn phân minh , nếu như không được phụng chính miệng dạy , lục nhâm diệu pháp hết thảy khiến mất linh . Truyện trước miệng dạy tiền tài phụng đủ dù cho tức linh . Dương sư thân độ , âm sư nôn pháp . Bổn môn đạo pháp qua đàn trước qua dạy , lập tức thành tựu , không cần tu luyện , lại không dụng ăn kiêng , không sợ heo dương cẩu huyết , thiên biến vạn hóa , trăm không chịu đựng Kỵ . Ở nhà xuất ngoại , quán mà vượng tướng , trăm đánh bách thắng !

Lục nhâm chánh pháp thiết bản dạy tam sơn đại pháp dạy nhập môn đệ tử dạy và học môn học giới thiệu vắn tắt:

1 , qua trong dạy ( truyền tâm chú một cái )

2 , quá lớn dạy ( truyền tâm chú một cái )

3 , qua tam sơn đại pháp dạy ( truyền tâm chú một cái )

4 , cầm máu hao phí chữ

5 , cầm máu chú

6 , đinh đau răng

7 , hành đường đêm tránh ma quỷ quỷ chú

8 , chữa bụng đau nhức hao phí chữ

9 , ngạnh xương hao phí chữ ( có thể nuốt cây tăm )

1 0 , Cửu Long hóa trăm xương

1 1 , chịu đựng nhọt độc không tên

12 , chấn thương giảm đau hao phí chữ

13 , dừng lại đau đầu hao phí chữ

14 , ngồi thiền chú

15 , thủy hỏa bỏng hao phí chữ

16 , hạ sốt hao phí chữ

17 , giải rượu hao phí chữ

18 , khỏi ho hao phí chữ

19 , tránh ác sơn thần chú

2 0 , đi ra ngoài tránh đạo tặc chú

2 1 , chữa tà quỷ hoặc bên trên tà đồng không đi pháp

22 , âm dương khảo quyết

23 , hoa quang khảo quyết

24 , tượng thần mở quang giờ mắt

25 , thang cuốn phù chú

26 , linh gấp gáp tam sơn nắm ( cách không chế địch )

27 , Ngũ Lôi trấn sát phù

28 , khôi cương phù

29 , bát quái tổ sư thu vào yêu phù ( có thể chế giảm đầu )

3 0 , lục súc phát sinh ôn phù hai vỏ

3 1 , bảo vệ tánh mạng hộ thân phù

32 , hoàn hồn phù ( chữa người lớn đứa trẻ mất hồn )

33 , ngọc đế trấn trạch phù

34 , an thai phù

35 , lục giáp phạm dời giường ( giữ thai phù )

36 , bắt quỷ quái phù

37 , tránh tiểu nhân khẩu thiệt phù

38 , được quỷ mê đảo phù

39 , phạm bạch hổ sát phù

4 0 , tránh cát bay đánh bay cát phù

4 1 , giảm đau phù hai vỏ

42 , xuất sát chế phạm phù tam bộ

43 , thái thượng lão quân chế sát phù

44 , chế ăn thuốc treo ngược phù

45 , hoa đà tiên sư trị bách bệnh phù

46 , mã nguyên soái an hồn định phách phù

47 , cùng hợp pháp phù tam bộ

48 , hòa hợp tổ sư chiêu tài phù

49 , 22 đạo pháp lực phù tế luyện pháp quyết ( cực tốc tăng cao phép mầu )

5 0 , thất tinh đại pháp phù

5 1 , huyệt đầu phù 6 đạo tế luyện pháp quyết ( thông một thân huyết mạch )

52 , sắc bút chú

53 , sách bút chú

54 , dán phù chú

55 , thắp hương chú

56 , trong dạy sắc phù

57 , Ngũ Lôi sắc phù

58 , đại giáo sắc phù

59 , tam sơn dạy sắc phù

6 0 , uống phù thủy chú

6 1 , thái thượng lão quân ấn một viên

62 , một hòa hợp bát quái ấn một viên

63 , pháp phiến một thanh

Học kỳ: ba ngày . Muốn học giả mời sớm liên hệ !

Học pháp tình trạng: thành tâm nghĩa khí , phẩm hành đoan chánh .

Học tập phương thức: trực tiếp giảng dạy , đàn trước ban thưởng pháp danh , pháp phù phong ấn thân , tàng hồn , thôn phù , qua dạy các loại, không được hàm thụ . Pháp kim một thị đồng nhân .

Quán chỉ: bắc kinh biển điến .

Thiên vũ mặc dù rộng , không được nhuận không có rễ chi thảo; pháp môn rộng rãi , độ khó không giỏi người .

Dưới đây nhân sĩ chớ quấy rầy:

1 , làm mang thù hại , muốn lấy pháp trả thù giả .

2 , làm điều phi pháp , bất hiếu lục thân giả .

3 , nghi sư nghi pháp , thần kinh thác loạn giả .

4 , thay đổi thất thường , dễ nói thị phi giả !

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm thiết bản thần công
Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm chánh pháp thiết tấm dạy
Âm lịch của mười bốn tháng ba đến mười tám ngày: cầm tục khai hũ lớn
Giang Tây phủ phượng dương lục nhâm chánh pháp nằm anh quán mở quán thông báo (2 0 16 năm )_ tử chi nhà pháp dược xá
Tam thập tam thiên thiết bản dạy của lục nhâm pháp cá nhân gặp phân giải
Chính một phái dạy bùa chú tâm ấn của thiên cổ chi bí ( thượng ): nguồn gốc
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p