Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Chỉ dùng ngươi cầm tinh ( địa chi) thuộc tướng liền có thể tu vận? Đương nhiên năng lượng ! Đại lục nhâm bí pháp , cưỡi ngựa Thiên Cương phụng bên trên

2 0 18 .0 7 .2 1

Chú ý

Mà ngươi chương này nội dung , là cưỡi ngựa lục nhâm Thiên Cương trộm sửa chữa và chế tạo vận chi thuật , cũng là chỉ dụng tha cầm tinh ( địa chi) thuộc tướng kinh điển văn chương .

Ngươi trước tiên đem riêng phần mình của cầm tinh ( địa chi) đối ứng tìm ra đến, cũng chính là tha là cái gì cầm tinh ( địa chi) , thì phải tìm tha đối ứng của địa chi:

Nói cách khác , nếu như ngươi là thuộc chuột đấy, đối ứng chính là địa chi "Tý" !

Nếu như ngươi là thuộc ngựa người , liền đối ứng ngọ !

Sau đó , chính là ngươi bí pháp cưỡi ngựa lục nhâm Thiên Cương tuyệt:

Cưỡi ngựa lục nhâm Thiên Cương tu vận chi thuật , phân cầm tinh ( địa chi) hành vận , cùng trộm sửa chữa và chế tạo vận lưỡng loại , ngươi trước nói bộ thứ nhất phân , cũng chính là cầm tinh ( địa chi) hành vận:

Nói cách khác , ngươi muốn đi trước mười năm của đại vận , người bất khả năng không khởi mười năm đại vận , đi đến đại vận sau đó , lại đi phân vận , cũng chính là lưu niên vận , ngươi có thể đem ngươi cầm tinh ( địa chi) , định là bước thứ nhất . Cũng chính là ngươi là thuộc cái gì cầm tinh ( địa chi) , tha ngay tại đối ứng của địa chi nơi đó bắt đầu đi , nhớ kỹ , vô luận càn sai người hay là khôn sai người , hết thảy thuận hành tẩu !

Sau đó chính là trộm tu kiến vận chi thuật ! Bản pháp là A Miểu tỉ mỉ cho mọi người ban bố , nguyên do , mọi người muốn tốt tốt cất giấu ! Cái này cũng là mệnh lý ở bên trong, tối trọng yếu của bí pháp !

Đầu tiên là tử thử năm cùng sửu ngưu của năm , cùng dần hổ của năm mão thổ của năm của trộm tu kiến vận , cái này cũng là cưỡi ngựa lục nhâm của tuyệt học !

Sau đó lần lượt là thần rồng , tị tỵ , ngọ mã cùng mùi dương của năm , chúng ta bàn quay lục nhâm chi thuật , chính là sau cùng toàn bộ chi thuật , mọi người muốn đem này trộm tu kiến vận của bàn quay , nhất định cần thật tốt cất giấu !

Sau đó là thân hầu , dậu kê , tuất cẩu hợi heo của năm , A Miểu cảm tạ các bằng hữu của khẳng định cùng giúp đỡ , A Miểu cũng sẽ kế tiếp nối cho mọi người viết ra tốt hơn văn chương đến, vẫn còn chính là, có hứa thêm bằng hữu tại pm bên trong cùng ngã nhắn lại , ngã A Miểu cũng không là kiêu ngạo người , vậy không phải không về mọi người pm , ta hiểu rõ hứa thêm bằng hữu , cần có xem suy đoán . Nhưng A Miểu ở đây , sắp xếp của người thật rất nhiều, A Miểu một ngày , bản đến lúc liền có hạn , vẫn còn viết văn chương , càng phải là một số bằng hữu xem suy đoán bắt đầu quẻ , nguyên do , nếu như ngã không có đoán tới ngươi pm , mời thêm phát sinh mấy lần , cảm ơn mọi người của lý phân giải !


Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Thấy thế nào tha hôn nhân làm sao , A Miểu hợp cưới bí pháp , nguyệt kiến song tinh hợp cưới thuật phụng bên trên
Làm sao khiến trong nhà điền tài đại hứng mười hai năm? Cổ pháp cưỡi ngựa lục nhâm Thiên Cương phụng lên! Cát tinh bắt đầu tay thịnh vượng,may mắn
Xem bói tinh hoa bí pháp một chỉ xuyên thấu qua Thiên Cương nắm
Sinh tử môn bí pháp: kỳ lân đưa tử Ví dụ !"Lục nhâm phi độn xuất quý tử" cả bộ phụng lên!
Khai vận bí pháp: hoạt bàn nạp âm ngũ hành "Lục nhâm khai vận bí pháp" cả bộ phụng lên! Mở ra khí vận cánh cửa
Thiên Cương lục nhâm thời khóa
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>