Chia sẻ

Thường dùng kháng tâm luật thất thường thuốc có có thể chút ít?

Ngàn dặm truyền ngân 2 0 1 1- 0 9- 14

常用抗心律失常药有哪些

Nhịp tim thất thường là chuyện gì xảy ra?

Bình thường tâm nảy khởi nguyên từ đậu phòng kết , kết bên trong có hứa thêm năng lượng phát sinh bỏ xung động của khởi bác tế bào . Liên tiếp tỉ lệ mỗi phút 6 0 ~ 1 0 0 thứ . Đậu phòng kết phát ra xung động qua bình thường phòng truyền hệ thống , bao gồm đậu phòng kết , phòng kết , phòng buộc , tả hữu buộc chi cùng phổ khẳng dã chất xơ , từng cái truyền đến tâm thất , khiến trái tim theo như lấy tiết tấu nhất định đều đều mà chỉnh tề mà co vào cùng thư giãn . Khi trái tim hoạt động liên tiếp tỉ lệ cùng nhịp phát sinh hỗn loạn , ra xuất hiện tâm nảy nhanh chậm không đồng đều hoặc quá nhanh , quá chậm , gọi là nhịp tim thất thường .

Người già trung niên phổ biến có thể chút ít nhịp tim thất thường?

Người già trung niên thường gặp nhịp tim thất thường có trái tim sớm khiến ( kỳ trước co vào ) , trái tim tiêm rung động , trận phát sinh tính thất thượng tính tâm động quá nhanh , tâm động qua chậm cùng phòng truyền cản trở .

Thường dùng kháng tâm luật thất thường thuốc có có thể chút ít?

① đẹp phương tây quy tắc ( chạp nhịp tim , mạch quy tắc định ): dùng cho gấp gáp mãn tính thất tính nhịp tim thất thường , như thất tính sớm khiến , thất tính tâm động quá nhanh , thất chiến cùng cây dương địa hoàng trúng độc đưa tới thất tính nhịp tim thất thường . Dụng pháp: bằng lời nói 1 thứ lượng 15 0 ~ 25 0 chút nào khắc , thường 6~8 thời gian này 1 thứ , sau đó có thể cân nhắc tình giảm lượng duy trì . Chú ý: có thể có ác tâm , nôn mửa , nghiện ngủ tâm động qua chậm , huyết áp thấp , rung động , đau đầu , chóng mặt vân vân.

② nhịp tim bình ( bình thường khăn đồng , bính án bổn a-xê-tôn ): dùng cho dự phòng hoặc phòng trị liệu tính hoặc thất thượng tính sớm khiến , thất tính hoặc thất thượng tính tâm động quá nhanh , dự kích tổng hợp chứng . Qua lâm sàng dùng thử hiệu quả trị liệu xác thực , có hiệu lực cấp tốc , làm dùng thời gian bền bỉ . ĐốiBệnh ở động mạch vành, cao huyết áp đưa tới nhịp tim thất thường khá tốt . Dụng pháp: bằng lời nói trị liệu lượng ngày 1 3 0 0 ~9 0 0 chút nào khắc , phân 4-6 thứ phục dụng . Duy trì lượng 3 0 0 ~6 0 0 chút nào khắc , phân 2~4 thứ phục dụng .

Chú ý: không tốt phản ứng khá ít, chủ yếu là miệng can , đau đầu , cháng váng đầu , cũng có thể xuất hiện vị tràng đạo phản ứng . Nghiêm trọng tâm cơ bắp tổn hại dùng cẩn thận . Nghiêm trọng tâm suy tâm bắt đầu tính bị choáng , nghiêm trọng tâm động qua chậm , bệnh đậu tổng hợp đi xa , rõ ràng chất điện phân hỗn loạn , nghiêm trọng tắc tính bệnh phổi , rõ ràng huyết áp thấp chịu đựng dụng .

③ tâm đắc an: dùng cho trị liệu phòng tính cùng thất tính sớm khiến , đậu tính cùng thất thượng tính tâm động quá nhanh , trái tim tiêm rung động . Dụng pháp: bằng lời nói mỗi ngày 1 0 ~3 0 chút nào khắc , phân 3 thứ phục . Chú ý: hen suyễn , dị ứng tính viêm mũi , tâm động qua chậm , trọng độ phòng truyền cản trở , yếu tim huyết áp thấp Kỵ dụng . Sử dụng thời nghi từ nhỏ lượng dùng thử . Tác dụng phụ có thể thấy được thích ngủ , cháng váng đầu , mất ngủ , ác tâm , chướng bụng , chứng phát ban , ngất , huyết áp thấp , tâm động qua chậm vân vân.

④ án i-ốt đồng ( ê-ti-la-min i-ốt phu đồng , an quy tắc đồng ): dùng cho thất tính cùng thất thượng tính tâm động quá nhanh , sớm khiến , trận phát sinh tính trái tim phác động , rung động , cho kích tổng hợp đi xa vân vân. Dụng pháp: bắt đầu thường thứ 2 0 0 chút nào khắc , ngày 1 3 thứ , cơm sau phục dụng .3 thiên sau đổi duy trì lượng: thường thứ 2 0 0 chút nào khắc , mỗi ngày 1-2 thứ , hoặc 1 0 0 chút nào khắc , mỗi ngày 3 thứ . Chú ý có thể có vị tràng đạo phản ứng cùng giác mạc sắc tố trầm , ngừng thuốc sau tự hành biến mất . Phòng truyền cản trở cùng tâm động qua chậm giả Kỵ dụng .

⑤ khác khiến định ( Willa Pami , khác khiến ngừng ): dùng cho trận phát sinh tính thất thượng tính tâm động quá nhanh hiệu quả cấp tốc . Cũng có thể dùng tại phòng rung động , phòng phác cùng phòng tính sớm khiến . Dụng pháp: bằng lời nói: bắt đầu thời 1 thứ 4 0 ~8 0 chút nào khắc , ngày 1 3 thứ , duy trì lượng 1 thứ 4 0 chút nào khắc ngày 1 3 thứ . Tĩnh chú thích: 1 thứ 5~ 1 0 chút nào khắc , cách 1 5 phút đồng hồ có thể lặp lại 1-2 thứ . Chú ý: có thể có chóng mặt , ác tâm , táo bón , lòng rung động . Không thích hợp cùng β cản trở dược tề dùng được . Chịu đựng dùng cho yếu tim cùng phế quản hen suyễn , huyết áp thấp , truyền cản trở vân vân.

6 lợi nhuận thêm vướng bởi vì: chủ yếu dùng cho liên tiếp phát sinh thất tính sớm khiến , thất tính tâm động quá nhanh . Dụng pháp: có thể trước cho 5 0 ~ 1 0 0 chút nào khắc tan trong 1 0 % nước đường 2 0 chút nào lên chức trong tĩnh chú thích, tiêm vào tốc độ có thể tương đối nhanh , hữu hiệu sau lấy mỗi phút 1-3 chút nào khắc của tốc độ tĩnh tích. Chú ý: chịu đựng dùng cho Ⅱ~Ⅲ độ phòng truyền cản trở , đối bản phẩm dị ứng giả , có chứng động kinh đại phát tác giả , nghiêm trọng gan công không toàn vẹn giả cùng bị choáng giả .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>