Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đại lục nhâm thiên văn kết cấu tường luận -- ngô ngạn bân

2 0 18 .0 2.19

Chú ý
Đại lục nhâm thiên văn kết cấu tường luận
Tự
Đang nghiên cứu thiên văn tư liệu của trong quá trình , phát hiện đại lục nhâm hóa ra là cổ nhân áp dụng thời góc nhìn hệ tọa độ nghiên cứu thiên văn hiện tượng của một loại thủ đoạn , mà liên quan tới lục nhâm của thiên văn nguyên lý , ở trên mạng sớm có người đề xuất , chỉ là đáng tiếc cũng chưa hề nói toàn diện . Hôm nay ta nghĩ đem kết cấu của nó vấn đề nói ra , lúc này chúng ta liền sẽ phát hiện , đại lục nhâm thật của diện mục thật sự . Phía dưới ngã sẽ tỉ mỉ trình bày .
Liên quan tới nguyệt tương của thiên văn ý nghĩa
Đại lục nhâm nguyệt tương một mực là chỉ mặt trời triền độ , mà thái dương triền độ thực tế thiên văn ý nghĩa là chỉ , thái dương tại hoàng đạo bên trên vị trí của cụ thể vị trí .
Từ đồ bên trong chúng ta có thể đoán tới ở địa cầu xoay quanh của trong quá trình lấy địa cầu quan sát thiên dương , thái dương sẽ ở thiên cầu trên mặt có một cái ảnh xạ , đem một năm trong tất cả vị trí nối thành tuyến chính là tạo thành hoàng đạo , mà đem hoàng đạo chia mười hai phân , lấy phương tiện ghi chép ghi chép , cũng là tạo thành mười hai sao thứ , mười hai sao thứ mỗi một cái lại có một cái tên , đông phương lấy tinh kỷ , huyền hiêu , cư tí chờ là danh hiệu , mà phương tây phương lấy ma kết , bình nước , song ngư là danh .
Bởi vì địa cầu của xoay quanh phương hướng là từ tây sang đông nghịch phương hướng kim đồng hồ , chỗ lấy thái dương tại hoàng đạo bên trên là lấy nghịch chiều kim đồng hồ phương thức di động , cũng chính là nguyệt tương biến hóa là nghịch chiều kim đồng hồ chuyển động .
Nguyệt tương qua cung đích thực tình hình thực tế tình hình
Liên quan tới nguyệt tương chân thực qua cung vấn đề thời gian , từ trước kỳ thực đều có người luận thuật , rất sớm trước kia ô lưới bên trong có dịch hữu tỉ mỉ luận thuật qua liên quan tới hiện tại của nguyệt tương cùng hai ngàn năm trước của nguyệt tương tại sử dụng bên trên của kém khác giới vấn đề , bởi vì tồn tại tuổi kém quan hệ , nguyên do tại hai ngàn năm trước , sử dụng xuất hiện thay mặt của thiên văn phần mềm mô phỏng trước công nguyên 48 năm đông chí của thiên tượng , chúng ta có thể xem đồ , thái dương lúc này ở tuổi trâu kim ngưu phụ cận , cái này theo 《 cổ vi sách ﹒ thượng thư vi ﹒ khảo thi linh diệu 》 nói: "Đông chí nhật nguyệt tại khiên ngưu một lần" thuyết pháp là một tới .
2 0 0 0 năm trước tức ( trước công nguyên 48 ) năm đông chí thái dương chỗ vị trí trí đồ
Cho tới bây giờ chúng ta có thể đem năm nay 2 0 16 năm đông chí của thời gian , thái dương chỗ vị trí trí vậy cầm tới làm một cái so sánh .
Hình này là 2 0 16 năm đông chí thái dương chỗ hoàng đạo vị trí
Từ nơi này đồ bên trong liền có thể hết sức rõ ràng của đoán tới , hiện tại đông chí , thái dương tại hoàng đạo bên trên của vị trí đã phát sinh vậy biến hóa rất lớn , hiện tại đông chí của thời gian , thái dương đã không tại khiên ngưu một lần rồi, hiện tại đại khái tại ki ba độ tả hữu .
Mạng lưới loại sớm có lưới bạn bè đối với bây giờ thái dương qua cung cùng sử dụng nguyệt tương làm tu chánh , ở chỗ này ta liền không được một lần nữa tính toán . Hiện tại của nguyệt tương sử dụng kỳ thực cần phải như sau:
Thần sau ( tử ): lập xuân sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Đăng minh ( hợi ): kinh trập sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Thiên khôi ( tuất ): rõ ràng minh sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Từ khôi ( dậu ): lập hạ sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Truyền tống ( thân ): tiết mang chủng sau đó ngày thứ ba khởi dụng .
Tiểu cát ( mùi ): tiểu thử sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Thắng quang ( ngọ ): lập thu sau đó ngày thứ ba khởi dụng .
Thái ất ( tị ): bạch lộ sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Thiên Cương ( thần ): hàn lộ sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Thái xung ( mão ): lập đông sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Công tào ( dần ): tuyết lớn sau đó ngày thứ tư khởi dụng .
Đại cát ( sửu ): tiểu hàn sau đó ngày thứ năm khởi dụng .
Liên quan tới giờ của thiên văn ý nghĩa
Ở chỗ này chủ yếu là nghĩ muốn thuyết minh thứ nhất xích đạo hệ tọa độ cùng thứ hai xích đạo hệ tọa độ của vấn đề , thiên văn quan trắc bên trong cần có sử dụng lưỡng đến hai bộ hệ tọa độ đến quan sát tinh không , trước mắt thường dùng nhất là thứ hai xích đạo hệ tọa đánh dấu , thứ hai xích đạo hệ tọa độ hoặc giản hiệu xích đạo hệ tọa độ , chủ giờ lấy là xuân phân giờ . Từ xuân phân đốt lên xuôi theo thiên xích đạo nghịch chiều kim đồng hồ vectơ đến thiên cầu bên trên một điểm đỏ qua phạm vi cùng trời xích đạo giao giờ của cung trường là qua hướng tọa đánh dấu , gọi là đỏ qua . Thứ nhất xích đạo hệ tọa độ lại hiệu thời sừng hệ tọa độ , cùng quan trắc giả có quan hệ . Chủ giờ lấy là trời xích đạo cùng quan trắc giả của bầu trời vào nam vậy tiết mục ngắn ngọ phạm vi của giao giờ . Từ chủ đốt lên xuôi theo thiên xích đạo lượng đến thiên cầu bên trên một điểm đỏ qua phạm vi cùng trời xích đạo giao giờ của cung trường là qua hướng tọa đánh dấu , gọi là thời sừng . Thiên thể bởi vì chủ nhật xem vận động , thời sừng không ngừng biến hóa .
Tại sao lục nhâm gọi là thời xem? Kỳ thực liền là bởi vì sử dụng chính là thứ nhất xích đạo hệ tọa độ của nguyên nhân , lúc này này mà của thời sừng thiên tượng , nguyên do gọi là thời xem . Bởi vì là thời gian biến hóa , là thái dương trải qua địa cầu bất đồng kinh độ biến hóa , kỳ thực chính là Tý Ngọ phạm vi biến hóa , đây là phải trước minh xác một cái cơ bản .
Liên quan tới nguyệt tương gia tăng tại giờ của thiên văn ý nghĩa
Có vậy ở trên hai bộ phân của nhận biết , hiện tại chúng ta có thể tới nghiên cứu "Nguyệt tương gia tăng thời" của bản chất rồi, chúng ta biết rõ nguyệt tương là thái dương tại thiên cầu hoàng đạo của cái nào đó vị trí , mà giờ chính là thiên cầu Tý Ngọ phạm vi biến hóa , chúng ta có thể đem nó đoán thành một tử ngọ phạm vi kinh độ của một cái biến hóa lượng .
Như vậy , nguyệt tương gia tăng tại giờ , phóng tới toàn bộ thiên cầu cái này chỉnh thể để xem , đó chính là lấy hai đầu thiên cầu của kinh tuyến để xác định một cái điểm, mà cái này giờ chính là trước mắt giờ dưới thái dương chỗ thiên cầu của cụ thể vị trí , như đồ .
Như thế đồ ở bên trong, hoàng đạo tuyến cùng trời cầu Tý Ngọ diện tương giao cho màu đỏ tiêu chí chỗ , đây chính là nguyệt tương gia tăng thời của cụ thể thiên văn hàm nghĩa . Cái này cũng là tại sao đại lục nhâm bên trong thiên bàn cùng địa bàn thiên văn ý nghĩa , tại sao là gia tăng gặp , ở chỗ này cũng có thể được thể xuất hiện , cùng ngày cầu Tý Ngọ phạm vi cùng hoàng đạo giao hội , chính là gia tăng thời thiên bàn gia tăng gặp thời địa bàn .
Mà khi mặt trời cùng trước mắt giờ của vị trí một xác định , thái dương chỗ hoàng đạo cung vị của vị trí cũng là xác định , mà cái khác cung vị cùng trước mắt thời gian tương đối vị trí cũng là tự nhiên xác định .
Nguyệt tương gia tăng lúc, hành vi thời góc nhìn hệ tọa độ một loại sử dụng , tại trung quốc đã tồn tại mấy ngàn năm . Cái này cũng là cổ nhân ngửa xem thiên văn tổng kết ra đến của một loại phương pháp .
Liên quan tới quý thần của thiên văn ý nghĩa
Tại thiên không ở bên trong, hằng tinh của vị trí tại trong một đoạn thời gian rất dài phải không phát sinh biến hóa đấy, như hai mươi tám tinh túc cũng là hằng tinh , nguyên do bọn hắn mới có thể lấy tại thiên cầu bên trên hành vi một cái tiêu xích đến sử dụng , ban đầu thái dương cũng là hằng tinh , nhung mà bởi vì địa cầu quấn lấy quá chuyển , chỗ lấy thái dương xem vận động , kỳ thực chẳng qua là địa cầu tại vận động .
Mà lớn lục nhâm bên trong của quý nhân , nhưng thật ra là thiên không trong cụ thể một chút ít tinh tọa , tại cổ đại tinh đồ ở bên trong, năng lượng rất rõ ràng của tìm tới như thiên ất quý nhân , căn cứ quý nhân chữa sáng mộ chỗ ghi chép lại , "Thiên ất quý nhân tại tử vi cửa cung ngoại , chính là thiên hoàng đại đế hạ du mười hai thìn vị , gia cư kỷ sửu , tại đấu bò của thứ cầm ngọc hành , đều đồng thiên nhân sự tình , không được ở khôi cương giả , lấy sông khôi chủ ngục , Thiên Cương chủ lao nguyên nhân vậy . Giáp mậu ngày canh sáng chữa đại cát , mộ chữa tiểu cát; ất kỷ nhật sáng chữa thần về sau, mộ chữa truyền tống; bính đinh nhật sáng chữa đăng minh , mộ chữa từ khôi; sáu tân nhật sáng chữa thắng ánh sáng, mộ chữa công tào; Nhâm Quý nhật sáng chữa thái ất , mộ chữa thái xung . Thiên ất tại đông , nam trước bắc sau; thiên ất tại nam , đông trước phương tây sau . Thiên ất tại phương tây , nam trước bắc sau; thiên ất tại bắc , đông trước phương tây sau . Lúc hướng địa hộ thuộc lòng thiên môn , lấy thiên môn địa hộ làm ranh giới . Ngày đêm có dài ngắn , thần hôn có sớm muộn . Nguyên nhân lấy tinh không có là sáng , tinh xuất là mộ , thì sáng mộ chỗ gặp có thể biết ."
Từ nơi này trương cổ tinh đồ bên trong , chúng ta có thể đoán tới , thiên hoàng của vị trí , cũng có thể đoán tới tử vi viên ( ta vẽ họa vậy một đạo hình cung của hồng loan tuyến , đây chính là thiên hoàng cung của tường thành , mà ở tường ngoại , thì có thể đoán tới sáu cái du lịch tinh , một trong đó chính là thiên ất ) có thể thấy được tinh đồ và thư là có thể hai bên xác minh lẫn nhau .
Tại giải thích quý thần bắt đầu pháp của một chút ít nguyên lý lúc trước , vẫn cần nói minh một cái đó chính là nhật can , nhật can tại thiên văn ý nghĩa bên trên là cái gì đây? Chúng ta biết rõ một năm có 365 phải bốn phân của một ngày , từ minh thay mặt sau này thì bỏ vậy bốn phân của một , mà lấy số nguyên , cũng chính là chu thiên lấy 36 0 độ tính toán , làm như vậy là Nhật can là dùng để ghi chép nhật đấy, ý nghĩa của nó chính là thiên cầu bên trên của một lần . Mà một năm tuần hoàn 36 lượt , nói cách khác thiên cứ duy trì như vậy là được hoàng đạo của cụ thể khắc độ .
Có vậy cái khái niệm này , chúng ta liền có thể đến nghiên cứu quý nhân của bắt đầu pháp vấn đề .
Nguyên do liên quan tới quý nhân bắt đầu pháp , căn cứ phía trên hợp lý suy luận là cổ nhân tại thời gian dài quan sát cùng ghi chép ghi chép Thiên Tinh của thời gian , phát hiện giáp mậu ngày canh , ban ngày thái ất tại thiên cầu của vị trí tại tinh kỷ cung tức sửu cung , nguyên do gọi là thái ất chữa đại cát . Mà buổi tối bởi vì tự quay quan hệ , thời góc nhìn biến hóa , nguyên do quan sát được thái ất ở chim cút thủ cung tức cung Mùi , cái này là bởi vì đến đêm muộn đi vào thái dương của mặt sau , mà thời thái ất tại thiên cầu bên trên ảnh xạ rơi vào vậy cung Mùi , vẫn còn như ất kỷ nhật , ban ngày chữa huyền hiêu cung cung Tý , đêm muộn thì ảnh xạ tại thực thẩm cung truyền tống thân , tại sao ảnh xạ không phải là đối hiệu hay sao? Bởi vì hoàng đạo cũng không phải chính viên (tròn) , nó là một cái thật dài thỏa viên (tròn) , tự quay của địa cầu cũng là nghiêng đấy, địa cầu tại hoàng đạo bên trên vận hành tốc độ vậy có nhanh có chậm , nguyên do ở địa cầu bên trên quan sát thái ất khác biệt thời gian ảnh xạ đến thiên cầu hoàng đạo cung của vị trí đồng thời không phải tuyệt đối đối hiệu .
Ngã muốn nói đúng lắm, dạng này số liệu là thông qua thời gian dài số liệu quan sát cuối cùng kết mà được đấy, so với như cuối cùng kết vô số năm mỗi một ngày thái ất của cụ thể vị trí , mới có thể lấy được kết luận như vậy , nó cũng không phải như hậu thế nói, thông qua Hà đồ lạc thư tiên hậu thiên đến suy luận ra .
Lại có là liên quan tới mười hai quý nhân tinh của có hay không có chân thực tinh thể của vấn đề , tại cổ tinh hình trên , có thể tìm được đích thực thực mười hai quý nhân tinh của có như sau một chút ít: thiên ất , đằng xà , chu tước , ( lục hợp ) , câu trần , thanh long , thiên không , bạch hổ , thái thường , huyền vũ , thái âm , thiên sau . Cái này mười hai quý thần tinh ở bên trong, chu tước , thanh long , bạch hổ , huyền vũ là nhị thập bát tú chi chủ , thái thường , thiên không tại thiếu vi viên , thái âm tại phần ở lại của trái, thiên sau tại tử vi viên trong .
Mà cuối cùng liên quan tới thuận nghịch của vấn đề tương đối tốt nhận thức , bởi vì là thời góc nhìn hệ tọa độ , thời gian biến hóa đối quan sát đối tượng góc nhìn vậy phát sinh lấy biến hóa , nguyên do ngày sáng đêm tối nhìn ra ngoài phương hướng là trái lại , đây chính là tại sao phải lấy mão dậu làm ranh giới của nguyên nhân .
Liên quan tới thiên can thiên văn ý nghĩa
Tại đây chủ yếu nói là tuần làm thiên văn ý nghĩa .
Làm vấn đề , kỳ thực ở phía trên đã nhắc tới rồi, nhật làm tác dụng liền đồng đẳng với hoàng đạo số độ , bởi vì một ngày thay một ngày kế tiếp can , cái này cùng loại với thất chính tứ dư bên trong của ở lại độ . Nguyên do tuần làm tác dụng thể hiện tại thiên cầu bên trên đại biểu hoàng đạo cụ thể khắc độ xuất hiện thiên văn hiện tượng .
Nhưng mà 36 0 độ được phân là 12 cung hoàng đạo , mỗi cung là 3 0 độ , tuần can phải trải qua ba lần mới hoàn thành , cũng chính là đồng một cái nhật can xảy ra xuất hiện ba thứ , mà thời gian này liền cần phải địa chi đến giúp đỡ khu khác ba mươi tuổi trong thế mà mỗi một cái giáp độ là ở vào có thể một tuần bên trong , thời gian này thì phải dùng đến địa chi .
Mười hai địa chi lấy tam nguyên phương thức đến khu khác ba mươi tuổi , thiên nguyên tử mão ngọ dậu , địa nguyên sửu thần mùi tuất , nhân nguyên dần tị thân hợi . Như vậy , phối hợp thiên can , liền có thể biết là hoàng đạo cụ thể có thể một lần . So với như , tháng Thìn , từ khôi tướng, bính ngọ nhật , thiên văn ý nghĩa là chỉ , thái dương tại hoàng đạo ở đại lương cung , mà lớn lương cung có 3 0 độ , bính ngọ ở đâu một lần? Bính ngọ nhật của ngọ là trời nguyên khu , bính là 3 độ , nguyên do bính ngọ là thiên nguyên khu của 3 độ , cũng chính là đại lương cung cung dậu thiên nguyên khu 3 độ .
Bốn khóa ba truyền chín tông môn của thiên văn nguyên lý
Bốn khóa của thiên văn nguyên lý
Thông qua phía trên phân tích , chúng ta đã biết rõ vậy thiên địa bàn giá gặp , là thời góc nhìn quan sát thiên thể một loại thể xuất hiện , quý thần là ngày đêm tinh nhóm tại thiên cầu bên trên của ảnh xạ , độn can chính là cụ thể hoàng đạo số độ , như vậy bốn khóa của khởi dụng , hắn thiên văn ý nghĩa cũng rất dễ dàng có thể suy luận xuất hiện , nguyệt tương gia tăng thời đại biểu thô sơ giản lược hoàng đạo cùng Tý Ngọ phạm vi của giao nhau , bọn chúng tương giao là nhất cá diện , mà bốn khóa là phân khác tìm hướng hoàng đạo khu khác bên trong , từ khắc độ đến tam nguyên khu đối ứng thiên văn tượng . Nhật can đại biểu cụ thể một cái hoàng đạo khắc độ phía trên thiên bàn , đại biểu thái dương tại nơi này giờ điểm, tương đối ngay lúc đó khắc độ của giao nhau điểm, mà nhật chi chính là tam nguyên đại biểu so với nhật làm cái này khắc độ vẫn phải gấp ba của khu vực , thiên bàn gia tăng tại nó bên trên đại biểu trước mắt thời gian dưới tam nguyên khu khác trong thái dương của thiên tượng , mà thứ hai khóa cùng thứ tư khóa cũng là âm thần , là ảnh xạ .
Đây chính là bốn khóa của thiên văn ý nghĩa , tha có thể phát hiện nó nguyên lý là thời gian tý ngọ tuyến cùng hoàng đạo khắc độ , hoàng đạo khu vực , hoàng đạo cung ở giữa liên hệ .
Liên quan tới ba truyền , lục thân
Từ nguyên lý suy luận để xem , ba truyền kỳ thực đã không phải kết cấu vấn đề , mà là đi sâu vào quan hệ vấn đề , đại lục nhâm kết cấu của thiên văn ý nghĩa kỳ thực từ bắt đầu xong bốn khóa liền cơ bản hoàn chỉnh thể hiện .
Mà phát sinh ba truyền cùng lục thân của khai phá , thì cũng là nghiên cứu giữa tương hỗ quan hệ thủ pháp . Nguyên do tại bản văn ở bên trong, cũng không nhấn mạnh đàm luận vấn đề của phương diện này .
Phần cuối
Tại sao cổ nhân nói đại lục nhâm lý pháp sau cùng xác đáng , không phải là không có đạo lý của nó đấy, nó là chân chính một loại quan trắc tinh tượng của công cụ , mà khi cái này công cụ được trao cho thiên nhân quan niệm về sau, nói ra thiên đạo chính là địa đạo, thiên đạo cũng là nhân đạo . Đây cũng chính là tại sao đại lục nhâm có thể suy đoán nhân sự của nguyên nhân .
Năng lực , học thức có hạn , đọc bài này của dịch hữu hoan nghênh chỉ chứng !
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
【 căn bản ] thiên văn hệ tọa độ cùng cung vị chế
Thiên văn hệ tọa độ —— thiên văn ngành học phổ toạ đàm thứ hai
PVHelper vạch trần hành trình: nhật mà mấy quan hệ như thế nào tường phân giải ( 1 )
Liên quan tới thiên văn học kiến thức căn bản
Can chi của nguồn gốc: mười hai địa chi đến từ địa cầu cùng sao Bắc Cực
Đại lục nhâm nguyệt tương qua cung thiển luận
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>