Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Bạch hạc dịch người ----- lục nhâm phỏng sư khóa ứng nghiệm

Thượng Hải thầy phong thủy bạch hạc dịch người lục nhâm phỏng sư khóa ứng nghiệm

(2 0 12- 0 5- 0 9 1 0:37:44 )

Bạch hạc dịch người học tập đại lục nhâm nhiều năm , nhưngLục soát thiên hạ kỳ thư , phỏng thiên hạ danh sư, một mực là bạch hạc dịch người học tập dịch học của trọng yếu phương pháp . Có thể là mệnh lý duyên , bởi vì mộc cùng thủy là bạch hạc dịch người bát tự của dụng thần , nguyên do lựa chọn học tập kỳ môn cùng lục nhâm là mệnh của gây ra . Lục nhâm của "Nhâm" chữ giống như một "Vương" chữ , ngã cũng không biết tại sao cùng hồ nam vĩnh châu của vương sét của lão sư tiếp bên trên lục nhâm học tập duyên .

Vì tham gia anh ấy xây dựng của lục nhâm cao cấp mài tu khóa trình , tháng 4 3 0 nhật từ sớm liền đuổi 7:2 0 của máy bay đi trường sa . Ngã sáng sớm tại đi cầu vồng sân bay của trên đường liền lên khóa .

2 0 12 năm tháng 4 3 0 nhật 6 giờ 3 1 phân
Nhâm thìn năm giáp thìn nguyệt tân dậu nhật tân mão thời
Giáp dần tuần tí sửu không nguyệt tương: dậu

Tài ất mão huyền
Huynh tân dậu hợp
Tài ất mão huyền

Hợp huyền phác thảo âm
Dậu mão tuất thần
Mão dậu thần tân

Thanh không hổ thường
Hợi tử sửu dần
Phác thảo tuất mão huyền
Hợp dậu thần âm
Thân mùi ngọ tị
Chu tỵ quý sau
 

Ngã xem xét là ngược lại ngâm khóa , ngược lại ngâm chính là muốn động , ta là nhân máy bay đi bái phỏng danh sư , đương nhiên muốn động , vừa vặn phù hợp thực tế tình hình . Lại là giao xe hợp , can bên trên thần hợp chi của dậu , can của tân ( tuất ) hợp thần bên trên mão , mừng thầm trong lòng , nhật thần là mục đích của ta địa, hôm nay khóa bên trong là của ta lộc địa, mà mà tại ba truyền bên trong là trong truyền , nhân lục hợp cát tướng.

Ta nghĩ phát sinh dụng của mão cùng trời ơi can , mạt truyền của mão vậy hợp trời ơi can tuất , ngã cũng yên lòng .

Ngã chỉ có không quá lý phân giải chính là chi thượng thần nhân huyền vũ , huyền vũ là huyền học , là phù hợp quẻ ý đấy, nhưng huyền vũ là hung tướng . Tâm ta trong vẫn có chút ít không được phân giải .

Cái này khóa vậy đến linh nghiệm , một đường bên trên phi thường thuận lợi , đến trường sa về sau, lập tức nhân lên tới kỳ dương của xe buýt , tam điểm thêm một chút đã đến ngủ lại của ngân liên nhà khách rượu cửa hàng . Buổi tối từ thâm quyến cũng tới học của sông nhâm của lão sư cùng ngã cùng ở 2 0 9 gian phòng . Anh ấy cũng là cái trải qua phỏng thiên hạ danh sư của thầy phong thủy , chúng ta gặp nhau sau cao hứng phi thường . Ngã cho anh ấy nhìn sáng sớm bắt đầu của lục nhâm khóa . Nguyên lai chúng ta ở trong phòng có một trương lớn vô cùng cửu thiên huyền nữ như , cái này không phải liền là "Huyền" của giải thích sao? Đều nói kỳ môn độn giáp cùng đại lục nhâm là cửu thiên huyền nữ truyền thụ cho . Chúng ta lần này tới cùng cửu thiên huyền nữ ở chung một chỗ , quả thực là quá kỳ diệu . Hơn nữa là bức tranh bên trong có hai khóa cây tùng , chính ứng lấy khóa trong ba truyền bên trong của hai cái "Mão ", mà "Mão" đúng lúc là vương sét của cùng sông nhâm của của thuộc tướng . Bức tranh trong cửu thiên huyền nữTrên tay chim nhỏ không phải liền là ba truyền bên trong của "Dậu" chữ sao?

Chúng ta mấy ngày nay cao cấp đại lục nhâm mài tu học tập thu hoạch rất lớn, vương sét của lão sư là một cái số lẻ mới , gặp nhau sau đó chúng ta mới biết được hắn là cái chỉ có một cái cánh tay của người tàn tật ( ứng nghiệm bốn khóa bên trong của chi âm mão khắc chi dương dậu ) , vậy mà viết vậy chín bản dịch học chuyên lấy , tứ trụ và phong thủy vậy rất xuất sắc . Hắn lịch huyết chi tác 《 đại lục nhâm một chút kim 》 cùng 《 nhâm học tinh hoa 》 là cái này thứ cao cấp mài tu của chủ yếu tài liệu giảng dạy . Tám ngày chỗ truyền thụ của thực chiến án lệ phi thường đặc sắc , phi thường khó được , hoặc mà giải thích can chi , hoặc mà giải thích âm thần , hoặc mà giải thích tọa thần , hoặc mà giải thích thần tướng nhất nguyên , hoặc mà chủ khách khác vị , hoặc mà ứng kỳ suy diễn , hoặc mà thần sát giải thích , hoặc mà không vong giải thích , khi thì huyền ngoại chi âm của khai thác , phân tích khóa Ví dụ tựa như về bỏ từng màn phim như nhau , có thể nghe được cái này chút ít án lệ phân tích thật là có duyên . Khiến cho ngã cảm động là gần như mỗi một án lệ anh ấy cũng tiến hành truy phỏng , anh ấy thâm tình mà nói với chúng ta , lượng lớn của lục nhâm thực chiến là sư phụ tốt nhất , đọc thuộc lòng vương thúc hòa, không được như gặp chứng nhiều.

Hôm nay ta cùng sông nhâm của lão sư cùng một chỗ thuê xe đến hành dương nhà ga , anh ấy về thâm quyến , ngã về Thượng Hải . Tại nhà ga phân khác thời anh ấy lần thứ hai phân tích chính ta tại đến hồ nam trước bắt đầu cái kia bài học , anh ấy nói , can thượng thần "Thần" là Thiên Cương , là thái tuế , là nguyệt kiến , là dạy ấn , là chúng ta của lục nhâm lão sư . Thái tuế tới làm lục nhâm lão sư còn không là ưu tú nhất sao? Còn không là nhất lưu lão sư sao? Hồ nam của hành là chúng ta của lục nhâm mệnh duyên . Chúng ta phi thường may mắn lại làm quen một vị lương sư ích bạn bè . Chính ta tại khắc sâu rung động trong rời khỏi vậy hồ nam .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
《 cửu thiên huyền nữ lục nhâm khóa 》
Lục nhâm tuần sát nắm -- bạch hạc dịch người
Bạch hạc nghệ nhân đẩy ra lục nhâm cuối kỳ sát biểu hiện
Kỳ môn độn giáp: phổ biến cát cách ( 2 )
Đại lục nhâm thần khóa
《 lục nhâm thần khóa mới học tường phân giải 》
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>