Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Giang Tây phủ phượng dương lục nhâm chánh pháp nằm anh quán mở quán thông báo (2 0 16 năm )_ tử chi nhà pháp dược xá
Về Giang Tây tổ đình học lục nhâm thần pháp
Sáu thao thánh pháp thông trong ngoại nhâm chủ tiên sư quan cổ kim
Giang Tây phủ phượng dương tam thập tam thiên lục nhâm chánh pháp nằm anh quán mở quán truyền pháp
Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm chánh pháp thiết bản dạy , chính là Giang Tây phủ phượng dương lý pháp huy lão sư hình truyền dưới, thế kỷ trước do từng pháp bình lão sư hình truyền đến hương cảng , mấy qua trằn trọc , đầu thế kỷ này , lại từ bổn đường đón về Giang Tây , lá rụng về cội . Lục nhâm thần pháp cung phụng chủ thần là tiên thiên tôn thần lục nhâm tiên sư , hợp chúng thần minh là tiên thiên đại thần hòa hợp tổ sư , Mao Sơn pháp chủ , lữ Sơn pháp chủ , bạch hạc tiên sư , chiến thần tề thiên đại thánh , vũ dạy tôn thần Thiếu Lâm tổ sư , vỏ đồng tiên sư , thiết cốt tiên sư , ống dòm , thuận gió mà thôi. Bổn đường lục nhâm thần pháp dung hội lý pháp huy cùng tạ quang minh hai chi trọng tâm bí pháp , cùng bên ngoài rộng truyền của pháp môn có chỗ kém đừng.
Thường nói: ngũ tổ là lưu dân , ba mươi sáu dạy thật . Lục nhâm là chánh chủ , thiên biến vạn hóa thân . Nguyên thủy lục nhâm pháp mạch có ba mươi sáu giáo đầu , thế gian pháp tồn tại trong dạy , đại giáo , tam sơn dạy , ngũ nhạc dạy , Ngũ Lôi dạy , tuyệt dạy , tuyệt dạy khi thay mặt thất truyền , nguyên nhân lục nhâm hiện có trong dạy , đại giáo , tam sơn dạy , ngũ nhạc dạy , Ngũ Lôi dạy . Truyền đến bổn đường , chư pháp dung hội , tăng phong hỏa hoa quang dạy . Lục nhâm thần pháp mỗi một giáo đầu cũng phối hữu tâm chú một cái , niệm động tâm chú tức khởi động bản giáo thần minh tất cả năng lượng , đao chặt không thể vào , tai vạ bất ngờ không thể gây tổn thương cho , có thể hộ thân , cứu đám người, công hiệu khó mà bị thuật . Đệ tử nhập môn về sau, thần minh hoặc âm sư sẽ nôn dạy hoặc nôn phù , cơ duyên bất đồng , thường người đệ tử đoạt được cũng có đừng, được giả nhìn trân trọng . Đệ tử thành tâm cung phụng lão sư hình hương hỏa giả , thần binh thần tướng ngày đêm giấu đóng kỳ thân , mọi việc đều thuận lợi , thân cao ảnh lớn, người gặp cúi đầu , quỷ gặp nằm địa, cả nhà dính ân; chính xác đệ tử truyền giáo giả , tử tôn vĩnh viễn giờ quyết qua dạy , không sơ hở tý nào , đại cát đang thịnh !
Tiên sư lưu truyền chân bí quyết , ngũ hồ tứ hải cấp cứu lúc.
Thần tiên không thể phân nói rõ , chỉ sợ phàm phu tiết thiên cơ .
Người thân dạy không thân , miệng dạy nôn phân minh , nếu như không được phụng chính miệng dạy , lục nhâm diệu pháp hết thảy khiến mất linh . Truyện trước miệng dạy tiền tài phụng đủ dù cho tức linh . Dương sư thân độ , âm sư nôn pháp . Bổn môn đạo pháp qua đàn trước qua dạy , lập tức thành tựu , không cần tu luyện , lại không dụng ăn kiêng , không sợ heo dương cẩu huyết , thiên biến vạn hóa , trăm không chịu đựng Kỵ . Ở nhà xuất ngoại , quán mà vượng tướng , trăm đánh bách thắng !
Lục nhâm chánh pháp thiết bản dạy tam sơn đại pháp dạy nhập môn đệ tử dạy và học môn học giới thiệu vắn tắt:
1 , qua trong dạy ( truyền tâm chú một cái )
2 , quá lớn dạy ( truyền tâm chú một cái )
3 , qua tam sơn đại pháp dạy ( truyền tâm chú một cái )
4 , cầm máu hao phí chữ
5 , cầm máu chú
6 , đinh đau răng
7 , hành đường đêm tránh ma quỷ quỷ chú
8 , chữa bụng đau nhức hao phí chữ
9 , ngạnh xương hao phí chữ ( có thể nuốt cây tăm )
1 0 , Cửu Long hóa trăm xương
1 1 , chịu đựng nhọt độc không tên
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm thiết bản thần công
Âm lịch của mười bốn tháng ba đến mười tám ngày: cầm tục khai hũ lớn
Tam thập tam thiên lưu dân lục nhâm thần công bắc kinh biển điến nằm anh quán ( huyền linh đạo đàn ) khai quán thụ đồ báo cáo danh
Tam thập tam thiên thiết bản dạy của lục nhâm pháp cá nhân gặp phân giải
Lục nhâm đạo pháp mạn đàm (2 )
Lục nhâm tam sơn dạy
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>