Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đại lục nhâm xem bói của tinh vũ xem bao hàm xem suy đoán ví dụ 【 một chút dữ liệu ]

2 0 2 0 .0 8 .29

Chú ý

Đại lục nhâm tinh vũ xem
Đại lục nhâm xem suy đoán thời tiết biến hóa chủ yếu căn cứ chính là ngũ hành . Đại lục nhâm của xem suy đoán chủ yếu căn cứ sáu phương diện , theo thứ tự là ba truyền , bốn khóa , thiên bàn , địa bàn , nhật năm , thần tướng . Thần sát cũng là đại lục nhâm của một cái trọng yếu tạo thành bộ phận phân . Nguyên do từ đại lục nhâm của sáu phương diện vẫn còn ngũ hành tại kết hợp thần sát đến suy đoán thiên khí .
Đại lục nhâm bên trong có quan tinh vũ của thần đều là , vũ sư , mưa sát , thần gió , phong sát , sét sát , lôi công , sáng sủa . Bọn hắn của bắt đầu pháp theo thứ tự là , vũ sư: tháng giêng đồ mở nút chai thuận hành mười hai nguyệt; mưa sát: tháng giêng đồ mở nút chai thuận hành bốn trọng; thần gió: tháng giêng bắt đầu thân nghịch thập nhị chi; phong sát: tháng giêng bắt đầu dần nghịch thập nhị chi; sét sát: tháng giêng bắt đầu hợi nghịch hành bốn mạnh; lôi công: tháng giêng bắt đầu dần nghịch hành bốn mạnh; sáng sủa: tử mặt trời mọc ngọ thuận hành thập nhị chi .
Từ ngũ hành để xem , giáp ất dần mão thanh long lục hợp ngũ hành là mộc , đại biểu gió, trời trong xanh nóng . Bính đinh tị ngọ tỵ tước ngũ hành làm lửa, đại biểu nóng , trời trong xanh nóng . Canh tân thân dậu âm hổ ngũ hành là kim , lạnh tượng , thu xem chủ trời trong xanh minh , xuân đông chủ băng tuyết sương giá , hạ xem chủ sương mù dày đặc . Mậu kỉ sửu mùi thìn tuất quý nhân câu không thường ngũ hành là thổ , đại biểu mây hối tượng , hạ xem cang nóng . Nhâm Quý hợi tý sau huyền , ngũ hành là thủy , chủ mưa .

Thiên ất quý nhân gia tăng gặp hợi tý hai cung , là đương quyền chủ mưa . Chu tước hỏa tướng , có danh gây họa thần , chu tước nhân tị ngọ là "Ổ ở biết gió" sắp nổi gió lớn , cũng là nóng cực sinh phong tượng . Tỵ nhân dần thần có hóa rồng tượng , chủ mưa . Tỵ nhân hợi tý cũng chủ có mưa .

Lục hợp mộc tướng, cũng gọi là cầu mưa sư; câu trần cũng gọi là gọi mây thần; thanh long có danh mưa lành thần; thiên không có danh bụi đất vàng bụi mù chi thần; chiêm thiên thời nhất định có gió cát giơ lên . Bạch hổ có danh thần gió , huyền vũ có danh chịu đựng một cơn mưa dài thần , huyền vũ ở hợi tý là "Ở hang tri vũ ", thiên tướng có mưa . Thái âm có danh sương tuyết đóng băng chi thần .

Thiên Cương là tạo hóa của nguồn gốc , phàm suy đoán thiên tượng nhất định xem Thiên Cương , Thiên Cương chỉ dương ( tử , dần , thần , ngọ , thân , tuất ) chủ trời trong xanh , Thiên Cương chỉ âm ( sửu , mão , tị , mùi , dậu , hợi ) chủ mưa dầm .

Xem mưa của những phương pháp khác , Khảm loại gia tăng gặp nhật thần phát sinh dụng giả , tam hợp thành thủy cục kim cục giả . Sửu sẽ dậu , tử gia tăng mão tại khóa truyền giả . Xem trời trong xanh của những phương pháp khác , Ly loại gia tăng gặp nhật thần phát sinh dụng , ba truyền hợp thành hỏa cục mộc cục giả . Xem phong vân phương pháp , phàm thìn tị phác thảo tỵ gia tăng gặp khóa truyền giả , bạch hổ nhân mùi hoặc giả dần mão gia tăng gặp khóa truyền giả , ba truyền ngược lại ngâm phục ngâm giả , mùi dần tướng sẽ giả , dần thân nhập truyền giả . Thần gió phong sát nhập truyền giả , chủ có gió .

Lấy một thí dụ .2 0 19 năm ngày 27 tháng 9 giờ ngọ xem .

Ngày này là đinh mão nhật giờ ngọ thần đem

Ba truyền

Hợi ( không vong )

Dậu

Mùi

Bốn khóa

Quý tước phác thảo không

Hợi sửu mão tị

Sửu mão tị đinh

Thiên bàn

Mão thần tị ngọ

Dần mùi

Sửu thân

Tử hợi tuất dậu

1 , hợi là quý nhân gia tăng gặp tử bên trên, chủ có mưa , nhưng mà lạc không vong , không mưa .

2 , Thiên Cương chỉ ngọ , là dương , chủ trời trong xanh .

3 , dậu là sáng sủa sát nhập truyền , chủ trời trong xanh .

4 , hợi , mùi củng hợp mộc , chủ trời trong xanh .

Sau mấy ngày thời tiết ghi chép ghi chép như sau .

Ngày 27 tháng 9 khí trời nắng ráo sáng sủa , gió nhẹ , không mây .

Ngày 28 tháng 9 khí trời nắng ráo sáng sủa .

Ngày 29 tháng 9 khí trời nắng ráo sáng sủa .

Trở lên là lớn lục nhâm tiến hành tinh vũ chiếm một chút ít kết luận , tại đo lường tính toán trong chủ yếu tại một cái "Sống" chữ , cũng không phải câu nệ tại cái này chút ít kết luận trong .

Cảm tạ vậy chút ít nhìn đến đây của bằng hữu , phát hiện không hợp lý mà phương cũng xin phê bình chỉ chánh . Cảm tạ .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Đăng lại đại lục nhâm vạch trần cùng xuất hiện thay mặt ứng dụng nghiên cứu bốn
Trong lục nhâm Thiên Cương quyết suy đoán thời tiết án lệ ( làm giả: tương hoằng thật )
Đại lục nhâm thuật ngữ giải thích
Đại lục nhâm bốn khóa của bắt đầu pháp
Đại lục nhâm tự học giáo trình 24
Thiên ất quý nhân tìm đòi
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>