Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Thiên cơ vi tiết lục nhâm ----- bình cốc trời mưa sao?
Nguyên văn địa chỉ:Bình cốc trời mưa sao?Làm giả:Thiên cơ vi tiết

2 0 12 năm ngày 11 tháng 5 , ngã tự xem bình cốc đông nam bộ hạ mỗi bên trang trấn có mưa không , đặc biệt xin âm dương nhìn qua:

Công lịch 2 0 12 năm ngày 11 tháng 5
Nhâm thìn ất tị nhâm thân ất tị
Tháng tư dậu tướng giáp tử tuần tuất hợi không
Tiểu mãn tháng 5 2 0 nhật 2 3 giờ 4 0 phân

Quan Tân Mùi phác thảo
Huynh hợi thường ◎
Tử đinh mão quý ⊙

Tỵ huyền phác thảo quý
Thần tử mùi mão
Tử thân mão nhâm

Không hổ thường huyền
Dậu tuất hợi tử
Thanh thân sửu âm
Phác thảo mùi dần sau
Ngọ tị thần mão
Hợp Chu tỵ quý

Ngã: theo như căn cứ khóa tượng để xem , khóa thành ngay gian . Nhưng mà ngay gian có khúc không thẳng , không thể lớn gió, gió nhẹ chầm chậm , mưa nhỏ kéo dài , không lớn mưa duyên .

Giữa trưa ngã cho phụ thân gọi điện , quả nhiên phụ thân nói tiểu mao mao mưa , có chút ít gió, cũng không ảnh hưởng tại việc làm thêm động .

Suy đoán thời tiết chính là lục nhâm nhất tuyệt , tuy nhiên đều biết nhìn khí trời tốt xấu cũng đến xem đài khí tượng của dự báo thời tiết , nhưng mà cái này dự báo phạm vi rất rộng . So với như bắc kinh báo đông bắc bộ phận có mưa , thế nhưng mà bắc kinh đông bắc bao gồm mây dày , bình cốc , lôi kéo , thực tế tình hình khả năng mây dày trời mưa , bình cốc ngày nắng . Nhưng mà lục nhâm dự đoán cụ thể địa điểm thời tiết , thì phải tinh chính xác hơn nhiều. Đây cũng chính là lục nhâm của mị lực chỗ . Hiện tại của khí tượng học rất phát đạt , nhưng mà cổ nhân của dịch học càng phát triển .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Lục nhâm —— xuất hành
Lục nhâm suy đoán cỗ phương pháp
Tiểu lục nhâm dự đoán thời tiết khẩu quyết
Trùng dương táng khóa
Quý nhân phương
Tiểu lục nhâm suy đoán thời tiết , khẩu quyết !
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>