Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Từ một cái án lệ chắm sóc tới lớn lục nhâm của kết cấu tầng thứ

2 0 19 .0 1.1 1

Chú ý

Tìm suy đoán người: người nào đó ( năm mệnh: Nhâm Tý , hành năm: kỷ dậu )

Xem hỏi công việc: công việc

Công lịch: 2 0 15 tuổi ngày mùng 6 tháng 9 8 thời 8 phân ( giờ bắc kinh ) .

Âm lịch: hai một năm năm   tháng bảy   24 nhật   giờ thìn .

Tiết khí: bạch lộ 9-8 7: 0 , thu phân 9-23  16:2 1 .

Can chi: ất năm mùi    giáp thân nguyệt    ất dậu nhật    canh thìn lúc.

Nguyệt tương: tị      xem thời: ất dậu nhật giờ thìn     ( nhật không: ngọ , mùi ) .

Đại lục nhâm khóa bàn:

Phụ   đinh hợi   sau   sơ truyền

Phụ   mậu tý   quý

Tài   kỷ sửu   tỵ

Sau   âm   không   rồng

Hợi   tuất   ngọ   tị

Tuất   dậu   tị   ất

Không   hổ   thường   huyền

Ngọ   mùi   thân   dậu

Rồng tị       tuất âm

Phác thảo thần       hợi sau

Mão   dần   sửu   tử

Hợp   tước   tỵ   quý

Liên tục cho là học tập đại lục nhâm của quá trình chính là đang học thế nào lý phân giải thượng thiên của ngôn ngữ , sao tốt từ thượng thiên của rủ xuống như trong ngộ ra chỉ ra xuất hiện của cát hung . Nhưng mà có rất thêm thời gian , mọi người đoán tới đại lục nhâm của bốn khóa ba truyền tức có thể biểu thị cái này cũng có thể biểu thị vậy, cuối cùng chỉ năng lượng không rõ ràng mà nói một cái cát hung liền làm qua loa . Nhưng mà cổ nhân tại vận dụng đại lục nhâm của trong quá trình là có thể đoán của tương đương tinh tinh tế đấy, vì sao tổ tiên lưu xuống của bảo bối đến vậy trong tay chúng ta liền mất giá đây? Ngã từ đầu đến cuối tin tưởng , đây là chúng ta không có hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong !

Chúng ta tới nhìn xem cái này án lệ , đây là của ta một cái bằng hữu , tại giao thông bộ cửa lúc một cái tiểu lãnh đạo , một thứ bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta nói khiến ngã suy đoán một cái gần nhất trên công việc phải không là sẽ xảy ra chuyện . Liền lên Quẻ này , theo như căn cứ gọi điện thoại của giờ bắt đầu của chính thời quẻ . Hắn là năm nhâm mệnh , năm nay hành năm tại kỷ dậu

Nguyệt tương nhân thanh long gia tăng gặp nhật bên trên, phúc thẩm quẻ , thanh long chính là trên công việc chuyện rồi, nguyệt tương gia thân bên trên, chính là cái thêm bớt can thiệp vào chút chuyện người, nhưng mà tị hay là phá toái sát , nguyên do anh ấy cũng làm không lớn. Rất điển hình chính là phản ứng hắn vấn đề , ta liền hỏi anh ấy , phải không là được phía dưới của nhân viên bẩm báo lãnh đạo vậy đi rồi? Anh ấy nói là bẩm báo lãnh đạo vậy đi rồi, báo cho biết chính là bọn hắn quản lý hỗn loạn , có người đi làm vùng điện thoại ( đường cao tốc thu phí viên đi làm là không cho phép vùng điện thoại di động ) .

Tại sao biết cái này a đoán đây? Mọi thứ cũng bắt nguồn từ tháng nầy đem gia tăng lúc, bởi vì nguyệt tương gia tăng thời là thành quẻ bước đầu tiên , vậy chính là chuyện này nguyên nhân gây ra , cái này thiên ất gia tăng mang theo bên trên , liền đối với chính mình có vậy càng ảnh hưởng lớn , tị bên trên là ngọ nhân thiên không , thiên không là nô bộc , nguyên do là phía dưới nhân viên chỗ là , vậy nhân viên đã làm gì? Ngọ của âm thần là mùi nhân bạch hổ , mùi là năm nay thái tuế , nhân bạch hổ chính là bộ môn quản lý , ngọ không chỉ cùng lan truyền vào cùng mùi , vẫn cùng mùi kết hợp lại , vậy không là cái này công nhân cho lãnh đạo lan truyền Tiêu tức của giống chứ?

Ngã lại hỏi , cái này công nhân là thuộc dê a? Anh ấy nói năm nay 25 tuổi năm bổn mạng , chính là thuộc dê . Ngọ của âm thần là mùi , nguyên do đoán thuộc dương .

Ta nói người này thọc cái sọt liền chạy rồi, hiện tại hướng về đông nam phương làm công mất đi , anh ấy nói là ! Người này là đồng sự của em vợ , ra chuyện này sau liền tự đi . Ngọ là trời mã tinh gặp không , lần này đi ngàn dặm xa . Ngọ gặp tị , đi đông nam .

Ngọ phạm tự hình , cái nhà này bạn bè tính cách bướng bỉnh không hợp nhóm . Anh ấy nói là , toàn bộ đơn vị không ai không được phiền anh ấy .

Anh ấy nói chúa của ta phải quan tâm chính là cái này thứ sẽ xử lý như thế nào chuyện này .

Dưới tặc bên trên phát sinh dụng , dưới đây phạm bên trên tâm ý , phát sinh dụng Hợi Thủy là tị hỏa của tuyệt thần , lại xung lại khắc , tị hỏa bản thân liền gặp phá toái , cái này vừa xông nhất định xảy ra vấn đề , mạt truyền xuất hiện tài , nguyên do đoán cái này thứ sẽ xuống chức , cũng sẽ phạt củi hoặc giả tiền phạt . Nhưng mà mạt truyền sửu thổ năng lượng chế sơ truyền , nguyên do đến năm vẫn còn sẽ phục chức . Hao tài tiêu tai đại khái chính là chỗ này tốt đi!

Sau tại 14 số tị nhật công bố trí xử lý ý kiến , anh ấy bị giáng chức là công nhân viên bình thường , tiền lương vậy một đồng giảm là công nhân viên bình thường của đãi ngộ . Năm cuối cùng có thể hay không phục chức vẫn cần đợi nghiệm !

Từ nơi này một cái án lệ trong chúng ta đó có thể thấy được , nguyệt tương gia tăng thời chính là mô phỏng một chuyện của nguyên nhân gây ra , hay là một cái sự vật của ban đầu tình hình trạng thái; bốn khóa thể hiện ra chuyện này hình trạng thái cùng tính chất; ba truyền là thể xuất hiện về sau biến hóa cùng kết quả . Mọi thứ cũng ngay ngắn có thứ tự , nếu như có thể bắt lấy mạch lạc , như vậy chúng ta liền sẽ rõ ràng cổ nhân tại sao luận đoán của như thế thần chính xác !

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Lục nhâm thần khóa thực chiến án lệ 1 0
Thủy vân khách lục nhâm ------ "Hiên đóng" nói ( đại lục nhâm )
Đạo giáo thiên trung quốc thuật số học 5
Tiểu lục nhâm chư cát lục nhâm thần khóa cát hung chuyên nghiệp bàn bổ sung sử dụng thuyết minh phong thuỷ nhà chế tác
Đại lục nhâm cổ phiếu dự đoán ví dụ tinh tuyển
64 khóa qua
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>