Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Sinh tử môn đại tuyệt học: "Tu bổ toàn bộ mệnh cách chi thuật" ! Bổ sung tra biểu hiện quẻ khí quyết , cửu tinh tạo vận chi thuật

2 0 18 .0 3.27

Chú ý

Sinh tử môn đại tuyệt học: "Tu bổ toàn bộ mệnh cách chi thuật" ! Bổ sung tra biểu hiện quẻ khí quyết , cửu tinh tạo vận chi thuật

A Miểu tinh tọa mệnh lý2 0 18- 0 3-27 1 1:38:29

Thế giới bên trên của thường mỗi cá nhân , đều có nó đối ứng thuộc tướng cầm tinh ( địa chi) , đều có đối ứng chính mình bát tự cùng tiên thiên phụ mẫu bát tự đã dinh thự tổ tiên âm trạch chờ ngàn vạn của tình trạng , tại đây chút ít tình trạng chồng chất ở chung một chỗ , liền sinh ra người khác nhau là không đồng mệnh vận 【 mệnh lý ] .

Nguyên do , tự cổ nghịch thiên cải mệnh giả , lại có mấy người , mọi người phải dùng đầu óc thanh tỉnh đến đối đãi mạng của mình , đến chính xác nhận thức vận mệnh của mình 【 xem bói ] !

Quẻ khí giả , nhân sinh sao của bàn tổng luận , lấy cách lấy bát quái đẩy ngược , cung càn chủ hợi , như người sinh ban ngày , thái dương cung dậu , lấy hợi chữ đẩy ngược đến dậu , từ đó định cung vị , được quẻ khí vậy 【 tinh tọa ] !

Bổ sung bí pháp: cửu tinh tạo vận chi thuật

Chính mình tinh thần (sao) nhập quái , có thể quẻ khí của tu bổ toàn bộ !

Tu bổ mệnh nhãn hiệu phù liên quan , pm A Miểu liền có thể

Mời tu bổ mệnh nhãn hiệu phù liên quan , pm A Miểu liền có thể


Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Mông thị toàn bộ tượng bát tự tuyệt học đoạn mệnh bảy chiêu
Đạo giáo thiên trung quốc thuật số học 5
Dân gian tuyệt học ( 1 )----- ngũ hành bí mật dụng
Vương kỳ may mắn: đế vương chi thuật thời gia kỳ môn độn giáp phong thuỷ tuyệt học
【 mệnh lý nghiên cứu ] suy quyết tử vong tuyệt học tìm tòi nghiên cứu
Ba mệnh thông sẽ quyển 6 tòng cách ba mệnh thông suốt , tinh học đại thành , tăng rộng chỉnh lý ba mệnh thông sẽ, vực sâu biển lớn tử bình , tinh bình sẽ biển , thần phong thông khảo thi , tử bình chân thuyên
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>