Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đại lục nhâm thần sát của 《 can sát 》

Can đức: giáp kỷ đức tại dần , ất canh đức tại thân , bính tân đức tại tị , đinh nhâm Nhật Đức tại hợi , mậu quý Nhật Đức tại tị , chủ chuyển hung là cát , giáng phúc chi thần , chư xem đều là thích . Lại biểu hiện chuyên gia , học giả bọn người tượng , cũng gọi là nói đức .

Can số lẻ; một loại bất luận .

Du lịch cũng: giáp kỷ tại sửu , ất canh tại tử , bính tân tại dần , đinh nhâm tại tị , mậu quý tại thân . Du lịch cũng khá là trọng yếu , định phải nhớ kỹ . Du lịch đô chủ trộm cướp , địch đến . Lính xem , vật bị mất xem trong phải dùng .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Lục nhâm thần sát - năm can sát
Lục nhâm thần sát biểu hiện
Bạch hạc dịch người đẩy ra lục nhâm tuần sát nắm
Lục nhâm tuần sát nắm -- bạch hạc dịch người
Đại lục nhâm 64 khóa thể thuyết minh
Đại lục nhâm thần sát hai
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p