Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Lục nhâm chỉ chưởng phú 1

2 0 19 . 11.27

Chú ý

Lục nhâm thông vạn biến cơ hội , đại vì nước mà thấy nhỏ là nhà . Nhật thần định động tĩnh của vị , nhật là người mà thần là sự tình .

Nguyệt tương gia tăng lúc, cục đồ thuận tiết , nhật hai khóa mà thần hai khóa .

Hợp thành tứ tượng , sinh chủ hòa mà khắc phát sinh dụng , nghĩa pháp tam tài .
Nhật thượng thần là thái dương , nhật âm là thiếu dương;
Thần thượng thần là thái âm , thần âm là thiếu âm .
Bên trên khắc là nguyên thủ , sắp xếp như ý thành mà trăm sự tất cả đều hợp .
Dưới tặc là phúc thẩm , nhân sự nghịch mà mưu vì không lợi nhuận .
Thần tướng hung mà họa không chỉ hành , thần tướng cát mà phúc tường song đến .
Dụng mạnh tên là xem thời cơ , lúc bởi vì thời cho nên thích hợp;
Trọng cuối kỳ số là xem xét vi , sự tình vị manh mà dự tính .
Ngải tên thần xa kỳ kạn , hai khắc chủ lưỡng sự tình mà hợp là một chuyện;
Bắn ra nhật xa khắc thần , 1 gram chủ một phương diện mà chia ra làm lưỡng phương diện .
Mão tinh như hổ đối lập , xem cúi đầu ngẩng đầu đã định xa gần của buồn nguy .
Khác trách như hoa đợi lúc, hợp nhật thần đã định nhân sự của khéo léo chuyết .
Tám chuyên trai gái hoài xuân , một danh không tu vi bạc .
Đinh tị tân đồng sửu mùi , tỉnh lan bắn chủ sâu tai họa .
Phục ngâm bất luận cái gì tín dụng hình , mà người bị hại liên tục vậy .
Phàm bên trên khắc thì sự tình bắt đầu nam tử , hoặc thuộc kẻ khác;
Nếu dưới tặc thì cát do nữ nhân , hoặc bởi vì chính mình.
Đem khắc thần là ngoại chiến , tai họa tự ngoại lai .
Thần khắc đem là nội chiến , họa do nội lên.
Dùng ở ngày trước sự việc đã qua , dụng ở nhật hậu sự bắt đầu tương lai .
Nhật thần phát sinh dụng ứng tại nay lúc, thần nhật hình xung được chuyện hoảng hốt .
Thời đại ngày tốt phát sinh dụng , sự tình ứng thời đại tiết tuần .
Cát thần vượng tướng sự tình đều là cát , hung thần vượng tướng sự tình nhất định hung .
Đã thượng cửu cửa hình thái , thứ xem bổ sung quẻ gia tăng gặp .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
0 1 0 5 【 đại lục nhâm ] quý nhân phú của thìn tuất thiên
Lục nhâm nhật giáp thìn thời
Lục nhâm chi thần sát , có thể ứng mấu chốt
Xem thư đặt hàng của lục nhâm thư tịch ngày nào có thể nhận được? 156
Đại lục nhâm thần sát phú tường phân giải
Lục nhâm đại toàn bộ
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p