Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
《 đại lục nhâm kim khẩu quyết dự trắc học toàn thư 》

2 0 18 .0 5 .25

Chú ý

3 giờ là sửu lúc, 3 giờ —— 5 thời là giờ dần , 5 thời —— 7 thời là giờ mão , 7 thời —— 9 giờ là giờ thìn , 9 giờ —— 11 giờ là tị lúc, 11 giờ —— 1 3 giờ là giờ ngọ , 1 3 giờ —— 15 giờ là giờ mùi , 15 giờ —— 17 giờ là giờ thân , 17 giờ ---- ---- 1 9 giờ là giờ dậu , 1 9 giờ —— 21 giờ là giờ tuất , 21 giờ —— 2 3 giờ là hợi lúc, từ 2 3 giờ bắt đầu là giờ tý , hành vi ngày thứ hai của bắt đầu giờ .

Mười hai địa chi phương vị: dần mão đông phương , tị ngọ nam phương , thân dậu phương tây phương , tử hợi bắc phương , thìn tuất đông tây phương , sửu mùi nam bắc phương . Địa chi sáu toàn bộ: tý cùng sửu hợp , dần cùng hợi hợp , mão cùng giờ tuất , thần cùng dậu hợp , tị cùng thân hợp , ngọ cùng mùi hợp . Địa chi lục xung: Tý Ngọ tương xung , sửu mùi tương xung , dần thân tương xung , mão dậu tương xung , thìn tuất tương xung , tị hợi tương xung . Địa chi tam hợp; thân tý thìn hợp thủy cục , chủ hành dời , đánh trận , Kỵ thìn tuất thổ là xấu cục; hợi mão mùi hợp cục , chủ giao dịch , hôn nhân , và biết, Kỵ thân dậu kim là xấu cục; dần ngọ tuất hợp hỏa cục , chủ văn thư , tài bạch niềm vui , Kỵ hợi tý thủy là xấu cục; tị dậu sửu hợp kim cục , chủ âm dương dâm lạm , khinh bạc , Kỵ tị ngọ hỏa là xấu cục .

Tại dự đoán ở bên trong, mười hai địa chi sinh khắc đều có chỗ chủ: tử tài bạch vận dụng thời được tị không khắc , sửu âm tài điền sản khi có không khắc , dần quan lại văn thư câu trần không khắc , mão xuất nhập ẩm thực văn thư hao tổn không khắc , giờ thìn có tiểu nhân tranh tụng liên tiếp khắc , tị phụ nữ nghênh tiếp bởi vì chuyện xưa hợp , ngọ máu quang hoảng sợ thời thời thấy khắc , mùi phụ nữ rượu và đồ nhắm luận tình ý hợp , thân người thân bạn bè ở xa tới con đường tù khắc , dậu xuất nhập tương ngộ ăn được rượu sinh , tuất tiểu nhân hoảng sợ thời thời xuất khắc , hợi trong nhà bệnh nhân thân mùi sản khắc .

Ba , mười hai nguyệt tương

Ánh trăng quấn lấy địa cầu xoay quanh , mỗi tháng đi một vòng , do vu địa cầu là quấn lấy thái dương vận hành , nguyên do ánh trăng mỗi tháng tại trong vũ trụ tướng đối vị trí là bất đồng vậy , mười hai địa chi phân phối hợp đến mười hai tháng , vừa vặn mỗi tháng xem một cái địa chi , cổ nhân quen thuộc bên trên gọi là địa nguyệt tướng, giản gọi là nguyệt tương .

Hợi là đăng minh tháng một tướng, tuất là sông khôi tháng hai tướng,

Dậu là thuận theo khôi tháng ba tướng, thân là truyền tống tháng tư tướng.

Mùi là tiểu cát tháng năm tướng, ngọ là thắng quang tháng sáu tướng.

Tị là thái ất tháng bảy tướng, thần là trời cương tháng tám tướng.

Mão là thái xung tháng chín tướng, dần là công tào tháng mười tướng.

Sửu là đại cát tháng mười một tướng, tử vì thần sau mười hai nguyệt tương .

Đăng minh ( hợi ) : chủ điền trạch , văn thư , tranh tụng , triệu tập sự tình .

Sông khôi ( tuất ) : chủ phần mộ , hài cốt , tăng nhân , mẹ goá con côi vân vân.

Từ khôi ( dậu ) : bà chủ người trâm xuyến , đồ uống rượu , việc ngầm sự tình .

Truyền tống ( thân ) : chủ hành dời , con đường , tin tức , là người quan quý .

Tiểu cát ( mùi ) : bà chủ người hôn nhân thích đẹp, tiệc rượu sẽ vân vân.

Thắng quang ( ngọ ) : chủ văn thư , tài bạch , tin tức , xe ngựa vân vân.

Thái ất ( tị ) : chủ mơ tưởng , hầm lò táo , xin tác , là phụ nhân chủ khinh bạc .

Thiên Cương ( thần ) : đẩu tụng , kiện cáo , văn thư , y dược vân vân.

Thái xung ( mão ) : chủ đạo tặc , môn hộ , xe thuyền , lại chủ phân gia .

Công tào ( dần ) : chủ quan lại , lão nhân , văn tự , cây rừng vân vân.

Đại cát ( sửu ) : chủ cầu cống , con đường , điền trạch , nguyền rủa vân vân.

Thần sau ( tử ) : chủ hôn nhân , việc ngầm , gian trá không được minh sự tình .

Bốn , mười hai chòm sao

《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 phải dùng đến trong vũ trụ 12 cái tinh tọa , làm là không gian vị trí của tiêu chí , cổ nhân gọi là quý thần , tôn quý dời tâm ý , danh hiệu cùng thiên văn học bên trong xưng hô bất đồng , chỉ là đại biểu mỗi nhất tinh kỵ của ký hiệu mà thôi, đồng thời không có tơ tằm chút nào phong kiến mê tín của sắc thái .

Quý nhân tinh sửu ( âm thổ ) , đằng xà tinh tị ( âm hỏa )

Chu tước tinh ngọ ( dương hỏa ) , lục hợp tinh mão ( âm mộc )

Câu trần tinh thần (sao) ( dương thổ ) , thanh long tinh dần ( dương mộc )

Thiên không tinh tuất ( dương thổ ) , Bạch Hổ tinh thân ( dương kim )

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Luận thiên can địa chi
Đại lục nhâm kim khẩu quyết dự đoán thức bắt đầu pháp ba
Lục nhâm loại thư tịch đại toàn bộ
Đại lục nhâm kim khẩu quyết
Cuối nhà thanh dân sơ cổ tịch —— đại lục nhâm kim khẩu quyết 2
Cuối nhà thanh dân sơ thuật số cổ tịch —— đại lục nhâm kim khẩu quyết 2
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>