Chia sẻ

Độn giáp đoạn dịch ( 2 )

Xương biển một hạt vx 2 0 19- 0 6-22

Khai môn gặp bạch hổ   đóng cửa xác định cục

2 0 0 7 năm ngày mùng 3 tháng 3 15: 1 0 phân mới vừa cho một vị bằng hữu suy đoán xong sự tình , 15: 4 0 phân ngã nhà máy một lãnh đạo gọi điện thoại cho ta nói khiến ngã nhìn chúng ta một chút nhà máy năm nay khi nào quan bế . Năm ngoái ngã thị tranh giành sáng tạo cả nước vệ sinh văn minh điển hình thành thị , đối nội thành tiến hành vậy nghiêm khắc chỉnh lý cùng lập kế hoạch . Bởi vì ngã nhà máy là công nghiệp nặng xí nghiệp , ô nhiễm cũng là tương đối lớn chút ít , hiện tại mọi người bảo vệ môi trường ý thức cũng đã tăng cao , chung quanh cư dân mấy năm trước liền bên trên báo cho biết ngã nhà máy , cái này thứ ngã thị sáng tạo vệ sáng tạo mô hình , đối chúng ta mà nói là một cái quan khẩu . Thượng cấp hoàn bảo cục cùng mà phương bảo vệ môi trường từng nhiều lần tới ngã nhà máy kiểm toán đột xuất , cuối cùng gia tăng thêm xung quanh(chu vi) cư dân của bên trên báo cho biết , hạ lệnh 2 0 0 6 cuối năm đem ngã nhà máy đóng cửa . Đây đối với chúng ta tới nói liền trực tiếp gặp thất nghiệp ! Nhưng cuối cùng cân nhắc đến năm trước nếu như quan bế , nhân tâm bất an , khiến mọi người trước qua cái yên tĩnh năm , năm sau đóng cửa . Nhưng năm sau sau bao nhiêu thời gian bị giam ngừng cũng không người nào biết , từ hiện tại của hình thức đến xem chúng ta trong lòng cũng rất rõ ràng , thất nghiệp đem theo lúc tới gặp , quan bế ngã nhà máy đã thành định cục ! Nguyên do vị lãnh đạo này cũng rất muốn biết đến cùng thời gian nào quan bế . Ngã đối anh ấy nói , ngươi là lãnh đạo cũng không biết đến Tiêu tức , ngã sao năng lượng hiểu được ! Anh ấy không phải khiến ngã suy đoán suy đoán , vừa vặn cục đang ở trước mắt , liền tử tế phân tích .

Ngày đó can chi: đinh hợi   nhâm dần   bính thân   bính thân   tuần không: thìn tị

Dương độn chín cục trực phù thiên xung rơi bảy cung giá trị khiến thương môn rơi năm cung

1 , đầu tiên đại cục cửu tinh ngược lại ngâm chủ nhanh, thuyết minh đóng cửa ngã nhà máy sẽ không quá lâu rồi, thất nghiệp đã cách chúng ta rất gần .

2 , thời can nhật can cùng khai môn đều rơi chấn cung , khai môn bức bách , bạch hổ hung thần bên trên gặp , thiên trụ vừa là sao phá quân , cùng bạch hổ ở chung một chỗ , chính là phá sản , quan bế tượng .

3 , khai môn trong bính cùng tân hợp , thuyết minh tháng nầy bất khả năng quan , hợp là ngăn trở .

4 , căn cứ thực tế quan bế đã thành định cục , chẳng qua là tại vấn đề thời gian mà thôi . Nguyên do chỉ cần đoán tử môn cùng hưu môn liền được . Hưu môn là ngừng dừng lại , đừng tức , tử môn làm kết thúc , cơ hội sống diệt .

5 , xuất hiện hưu môn rơi tốn cung , vừa vặn gặp không vong , không phải biểu hiện minh thìn tị nguyệt liền cái nghỉ ngơi sao?

Căn cứ trở lên phân tích , ngã đối anh ấy nói , sau cùng thêm hai tháng , chúng ta cũng đem biến thành xã hội bên trên của "Người rỗi rãnh " . Xem ra một lần nữa mưu sinh thời gian thật của cách chúng ta không xa .

Ngã đơn vị tại 2 0 0 7 năm ngày 18 tháng 4 được chánh phủ hạ lệnh ngừng dừng lại sinh sản . Gặp 《 nhân sinh của lựa chọn , đi con đường nào? 》 ví dụ một .

Độn giáp dịch học quyết nghi lập kế hoạch phòng làm việc

Đối ngoại nghiệp vụ: vòng cảnh địa lý phong thuỷ thăm dò , xí nghiệp đơn vị quyết sách cố vấn .

Địa chỉ: tây an thị vị ương khu phượng thành ba đường miệng tây bắc dầu hỏa ống dẫn cao ốc D kỵ 7 0 9 thất

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>