Chia sẻ

Tình hình thế giới kết cục đã định độn giáp quát túi -- phương minh

Nguyện tùy thân 2 0 18- 0 3-28

Tình hình thế giới kết cục đã định   độn giáp quát túi


Phương minh

Tiết khí cùng cục số

Mở đầu năm

Cuối cùng dừng lại năm

Ghi chú

Hạ chí  
Chín-4 17- 1 18Chu uy liệt vương giáp tửTrước4 17Năm Giáp Tý]Là hạ chí thượng nguyên âm chín cục
Ba- 1 17183 
Sáu184483 
Tiểu thử  
Tám484783Tề minh đế Giáp TýNăm Giáp Tý]Là tiểu thử thượng nguyên âm tám cục
Hai7841 0 83 
Năm1 0 841383 
Đại thử  
Bảy13841683Minh hồng vũ Giáp TýNăm Giáp Tý]Là lớn nóng thượng nguyên âm thất cục
Một16841983 
Bốn19842283 


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p