Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đại lục nhâm 12 thiên tướng gia tăng địa chi của hàm ý

Câu trần tử sửu dần mão thần tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi

Đẩu tụng tranh giành quan ( mậu thìn thổ thần ) đầu cơ hí nhục thụ giới; đào vong tránh hung , bị tù phòng trạch , lâm môn đấu tranh nội bộ , thăng đường xu thế cát , nâng ấn bất hoà nội mệt mỏi âm tụng nhập dịch , cưới biến cấu kết , xu thế hộ tư nhân tranh giành , bội phục lưỡi kiện tụng , hạ ngục ngã thận , khiên váy

Chinh phạt , chiến đấu , kiện tụng , tranh luận ruộng đất , tranh đấu , lực cản , ngăn trở dừng lại được nhục ám bị độc hại , thẩm kích , sau phụ , bệnh xâm , dược vật ( đồng tử ) , lưỡng nghi , hãm hại , phòng khinh , được càng thích hợp lên lớp giảng bài , hiến kế , ; vũ sự tình , lên lớp giảng bài . Nhà bất hòa, không được mức độ , ; tránh ngục , dời nội . Có quan coi ngục lấy cấu kết , lại tụng , đuổi bắt , chiến đấu có bái phong ấn , chuế của , ; biến hung , ứng chiến . Bởi vì kẻ khác mà mê lệ , vật cạnh , máu tật , liên lụy , anh ấy xâm , nữ nhân họa qua lại kiện tụng kê lưu lại , quán rượu , túc gấm vóc , hướng về nói liên tục cấu kết cải cách , sau thích , khách sầu , trước không , đường xa , đường xa thân bị trách , hình phạt , không tiến , đủ tật , bị hình , kiếm cùng ( đồng mùi ); nhẫn nhường, qua lại , hợp nhóm . ( đồng thân ) eo tổn thương; cách tân .

Thanh long tử sửu dần mão thần tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi

Tiền kiếm được thuận lợi ( giáp Dần mộc thần ) thích nhiều, vào biển tại lục , bàn bùn mây hành , cưỡi rồng , tự chấn , khu sét; lên chức thích , phi thiên; bất trắc , đậy nhãn thiêu thân; thiện trường bàn bùn , tự truyện tổn thương vảy , chiết đủ phá sừng , rượu bệnh tranh lợi , đăng khôi; bơi sông , cát thêm;

Tài bạch , mễ cốc , vui mừng , thuận lợi , đi lại bởi vì động có phi thường của khánh; liên quan xuyên , thuận gió , nhâm nằm tính toán chưa thực hiện được , được mất; tự cường , mấy mưa . Lợi nhuận lấy kinh doanh , việc vui; vào cát , văn sáng ( đồng dần ) , thiếu nhỏ, thân tìm . Quân tử muốn động , trùng khánh , lợi nhuận yết . Bởi vì tài có bất trắc của buồn , phòng mất , phong vân , thư tín ( đồng tị ) , khó lường . ( đồng sửu ) , đẩu hung , không vảy , tĩnh quan , tư nhân thai nghén thích hợp ư yên ổn , động mất , chiết sừng , khắc mất , tìm an , đường xa ( đồng thân ) , nằm lục , âm chứng , đao truyền , không được minh , nằm che giấu tiểu nhân tranh tài , ấn thụ , cực khổ tới. ( đồng tử ) , tàu xe , ban công .

Thiên không tử sửu dần mão thần

Lừa dối ngụy không được thực ( mậu tuất thổ thần ) tư thủy , nằm thất; truyền bá linh , đợi suy đoán công tố , được chế; cường đạo , nhân khinh hung lăng , tứ ác;

Nô tỳ , nói ước tư nhân khế , dối trá khéo léo lừa dối , thị phi phá bại , văn thư , lời nói suông , lừa gạt , mở sẽ họa sinh tại phụ nữ , thêm buồn , sinh nở , buồn phụ . Lừa dối tôn trưởng chi ngôn , hòa hợp hòa hợp; chút thành tựu , vũ sư . Tự khác là không phải , nghi ngờ hình , tất nhiên là . Có cường đạo

Lấy ức hiếp , giữ sự trong sạch , được lấn , âm nhỏ ( đồng mão ) , nhu khắc , hiếu thân.

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
64 quẻ ca quyết 1
Chỉ nam quyển một chú giải thích đại lục nhâm tâm ấn phú
Sắp xếp quẻ bên trong lục thân ứng dụng
Địa chi + thiên can + nạp âm + nhị thập bát tú + thập nhị chi mà nói
Chư cát võ hầu ngũ tinh thần khóa -- giang tâm nguyệt minh
Đại lục nhâm 12 thiên tướng gia tăng địa chi như không ngờ 0 1 【 lưu ]
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p