Chia sẻ

《 lục nhâm thực chiến tiến giai tinh túy 》 nhãn ghi chép cùng nội dung thuyết minh

Lâm phong lục nhâm phong thuỷ 2 0 16- 0 7- 0 4

Nhãn Ghi chép

Chương thứ nhất lục nhâm của trời tính cùng người tính


Chương thứ hai luận bốn khóa


Tiết thứ nhất bốn khóa của âm thần dương thần cùng can chi định vị


Tiết thứ hai bốn khóa của tác dụng quan hệ


Tiết thứ ba can chi tăng theo cấp số cộng quan hệ


Tiết thứ tư bốn khóa tác dụng lộ tuyến


Chương 3: luận phát sinh dụng cùng ba truyền


Tiết thứ nhất luận phát sinh dụng


Tiết thứ hai luận ba truyền


Tiết thứ ba ba truyền của tính thời hiệu cùng chuyện chân thực cát hung


Chương 4: quý thần hệ thống âm dương cùng thần tướng thường dùng thủ tượng


Tiết thứ nhất quý thần hệ thống âm dương cùng trước năm sau sáu


Tiết thứ hai 12 thần tướng của thường dùng thủ tượng


Chương 5: luận bản mệnh cùng hành năm


Tiết thứ nhất luận bản mệnh


Tiết thứ hai luận hành năm


Chương 6: luận lục thân quan hệ


Tiết thứ nhất luận Quan quỷ


Tiết thứ hai luận phụ mẫu


Tiết thứ ba luận Thê tài


Tiết thứ tư luận tử tôn


Tiết thứ năm luận huynh đệ


Tiết 6: lục thân của hợp lại tượng


Chương 7: lục nhâm của trọng tâm —— luận loại thần


Tiết thứ nhất loại thần tổng luận


Tiết thứ hai loại thần của loại loại


Tiết thứ ba loại thần cát hung tình hình trạng thái của phán định pháp tắc


Tiết thứ tư loại thần của tới lui , tới người , nhập thức cùng thêm xuất hiện


Chương 8: mộ khố tượng


Chương 9: không vong tượng


Chương thứ mười: 12 trường sinh cung tượng


Chương 11: luận thần sát


Chương 12: thường dùng của khóa thể khóa cách


Phục ngâm khóa


Ngược lại ngâm khóa


Chế tạo ấn khóa


Chước vòng khóa


Trảm quan khóa


Thiên võng khóa


Loạn thủ khóa , người ở rể khóa


Tám chuyên khóa


Khác trách khóa


Mão tinh khóa


Xa khắc khóa


Liên quan hại khóa


Ương tội khóa


Thuận lợi khóa


Huyền thai khóa


Tốt đẹp khóa


Phú quý khóa


Đoàn tụ khóa


Thiên ngục khóa


Chỉ đấu pháp

Tai họa ách khóa


Không lộc tuyệt tự khóa


Độ ách khóa


Chết số lẻ khóa


Quỷ mộ khóa


Toàn cục khóa


Người xa quê khóa


Long chiến khóa , lệ đức khóa


Lục nghi khóa


Ngậm miệng khóa


Dâm dật khóa


Vu dâm khóa , phân ly khóa


Tam dương khóa , tam âm khóa


Ba quang khóa


Phách hóa khóa


Chương 13: tất pháp phú


Chương 14: lục nhâm vượng suy cùng 12 cung khác biệt


Chương 15: phán đoán yếu tố cùng chuẩn bị công việc , phán đoán mạch suy nghĩ


Tiết thứ nhất phán đoán của căn bản yếu tố


Tiết thứ hai phán đoán trước của chuẩn bị công việc


Tiết thứ ba phán đoán căn bản mạch suy nghĩ


Chương 16: đoán ứng kỳ


Đoán ứng kỳ của trình tự cùng nguyên tắc


Lấy phát sinh dụng là ứng kỳ


Lấy ba mã , chuyển sát là ứng kỳ


Tam hợp nhẹ một đợi dụng pháp


Lấy loại thần trí đoán ứng kỳ


Không vong đợi viết thực


Lấy tượng đoán ứng kỳ


Mộ đợi xung


Đặc biệt án lệ ứng kỳ


Chương 17: phân loại xem đoán


Tiết thứ nhất suy đoán tật bệnh


Tiết thứ hai suy đoán hôn nhân

Tiết thứ ba suy đoán tài vận


Tiết thứ tư suy đoán công việc


Tiết thứ năm suy đoán khảo thí


Tiết 6: suy đoán thai nghén sản


Tiết 7: suy đoán dương trạch cùng âm trạch


Tiết 8: suy đoán vật bị mất


Tiết 9: suy đoán người đi đường cùng mất người


Tiết 10 suy đoán xuất hành


Tiết 11 suy đoán quan tụng


Tiết 12 lục nhâm kiếm chỗ trốn cùng tránh tai họa


Tiết 13 suy đoán thời tiết


Tiết thứ mười bốn đoán ý đồ đến


Chương 15: suy đoán niên vận


Chương 18: chi bên trên hổ tỵ cùng làm việc thiện tích đức


Chương 19: ngậm miệng cùng đinh thần của án lệ


Chương 20: chuyên đề cùng kinh nghiệm nói phân giải


Chương 21: tổng hợp lý luận nói phân giải


《 lục nhâm thực chiến tiến giai tinh túy 》 nhất thư đã xuất bản , toàn thư phân là bên trên , trung, dưới ba sách , toàn thư một cùng 126 0 trang , thường sách ước 42 0 hơn trang !


Cuốn sách này căn cứ bút giả2 0 15Năm lục nhâm hàm thụ lớp giáo trình biên tập mà thành , đồng thời gia nhập hàm thụ lớp trong bởi vì là thời gian quan hệ không có nói đến vị của lý luận , toàn thư áp dụng4 0 0Hơn thực tiễn án lệ tiến hành phụ trợ trình bày , là lục nhâm thực chiến tiến giai không thể có nhiều thư tịch , bút giả dám khẳng định chỉ cần tử tế nghiên cứu cuốn sách này , lại thêm bên trên chính mình của nắm giữ , lý giảng hoà thực tiễn , liền có thể dễ dàng tiến giai lục nhâm trung tầng thứ .

Sách trong trọng điểm nội dung có:

1, quý thần hệ thống bên trong âm dương hoạch phân cùng trước năm sau sáu , kỳ thực quý thần hệ thống trong cũng có dương cùng âm , so với như bầu trời làm nô , thái âm làm tỳ thiếp , thiên sau làm vợ , đều là trong nhà không được như thế nào xuất ngoại người, tại cổ đại nam chính ngoại nữ chủ bên trong, bởi vì quý thần hệ thống dùng cái này là mô phỏng hoạch phân trước năm sau sáu , trước năm đa số là lộ diện , sau sáu đa số là không được như thế nào lộ diện , trước năm thuần dương , sau sáu thuần âm vân vân.

2, tường phân giải bốn khóa của nội dung , cùng ba truyền của nội dung , đồng thời mà lại chỉ duy nhất liệt ra một tiết nói phân giải ba truyền của tính thời hiệu cùng chuyện chân thực cát hung , chúng ta biết rõ mạt truyền là chuyện kết quả , mạt truyền cát sự việc liền nhất định cát sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định , rất thêm khóa mạt truyền cát , sự việc lại khó thành , khi nào đoán mạt truyền cát hung? Khi nào không đoán? Chăm chú nghiên cứu đoạn mấu chốt này chắc chắn định năng lượng phân rõ .

3, cuốn sách này thủ thứ giảng giải lục nhâm loại thần cát hung tình hình trạng thái của phán biệt pháp thì; bút giả chưa từng tại bất luận cái gì thư tịch gặp qua này lý luận , từ cổ thư đến xuất hiện viết thơ hộ tịch , cũng chưa từng nhắc tới qua này lý luận , nhưng lục nhâm loại thần cát hung tình hình trạng thái của phán khác lại là dị thường trọng yếu , đánh cái rất đơn giản thí dụ , bát tự trong tài đại biểu tiền tài , vợ , tài được tỉ kiếp khắc , tất nhiên sẽ sản sinh phá tài , tổn thương thê tượng , tại đây của tài liền như đồng lục nhâm bên trong loại thần , nguyên nhân loại thần âm thần hồi đầu khắc loại thần , loại thần liền sẽ bị tổn thương , đương nhiên cái này là một loại trong đó tình hình , thuộc về lục nhâm chư xử thêm biệt pháp thì bên trong một loại trong đó loại đừng. Nắm giữ loại thần của cát hung tình hình trạng thái của phán biệt pháp thì , đối bài học thêm đoán cùng đoán suốt đời dị thường trọng yếu .

4, loại thần của tới lui , thêm xuất hiện , tới người cùng nhập thức không , cái này chút ít đối tại chúng ta phán đoán chuyện cát hung vậy dị thường trọng yếu , có chút ít khóa , khóa tượng mặc dù không cát , nhưng nếu như loại thần tới người , kỳ thực cũng là năng lượng thành , không biết mọi người tại thực tiễn trong phải chăng chú ý qua vấn đề này .

5, tinh luận khóa thể , khóa thể là đối khóa truyền đại tượng cao độ cô đọng , tồn tại tức hợp lý , nếu như cảm thấy khóa thể không có gì tác dụng , vậy tha liền sai rồi, thuyết minh ngươi đối với căn bản của nắm chắc còn chưa đủ vững chắc , không có khắc sâu nhận thức đến kiến thức căn bản tính trọng yếu ! So với như khác trách khóa ,Bởi vì không theo bốn khóa bên trên phát sinh dụng , có bên ngoài lựa chọn ý tứ , nguyên do sự việc thêm là đi sai đường , bất chính con đường , thành công thêm thuộc về cách khác hề đường kính , so với như khảo thí cho lão sư đưa giờ lễ , cho điều tốt chỗ vân vân, cuối cùng của chính là trên sách cổ nói của: "Mưu là thiếu nợ chính ", khóa tượng kỳ thực đã nêu lên tha vậy cái này tin tức mà thôi, bởi vì khóa thể cũng không phải vô dụng ! Sẽ không phải dụng liền đoán tha là có hay không chính hiểu được trong đó khóa lý !

6, tất pháp phú tường phân giải , bút giả dụng chính mình của thực tiễn tâm đắc cùng kinh nghiệm trình bày vậy tất pháp phú của 1 0 0 pháp , đơn giản dễ hiểu .

7, bản mệnh cùng hành năm tính trọng yếu , đồng dạng làm việc khóa có người có thể thành , có người khó thành , toàn bộ lười biến thể cửa cát hung biến khác vậy .

8, lục nhâm trong vượng suy của chuyển thay , quỷ yếu đi cũng không phải chính là bất lực , nhật lộc vi nguyệt xây cũng sẽ được khắc thương , nhân tố bên ngoài bởi vì nguyên nhân bên trong mà có tác dụng . Đoạn mấu chốt này vẫn giới thiệu 12 cung cùng tỉnh thị của hoạch phân , có khi năng lượng căn cứ khóa tượng phán đoán đối phương là người nơi nào .

9, đoán ứng kỳ của pháp tắc cùng quy luật , đoạn mấu chốt này là căn cứ bút giả 《 lục nhâm đoán ứng kỳ quyết khiếu 》 nhất thư nói phân giải , án lệ đơn giản dịch dụng , đọc giả rất dễ dàng nắm giữ đoạn mấu chốt này nội dung .

1 0, đặc biệt của án lệ nói phân giải , so với như chi bên trên gặp hổ tỵ của khóa , sự thể hung thần trùng điệp , sự tình thêm không tốt , phiền phức nhiều, nhưng có đặc biệt tình hình không được là hung;

1 1, trọng điểm giảng thuật đinh thần cùng ngậm miệng tại khóa truyền trong tính trọng yếu;

12, chuyên đề kinh nghiệm nói phân giải , đoạn mấu chốt này nội dung dị thường trọng yếu , là bút giả nhiều năm tâm huyết cuối cùng kết , trong đó vậy nói đến lục nhâm đoán khóa cùng nhân quả quan hệ , cái gì gọi là nhân quả? Lục nhâm trong của nhân quả quan hệ là: tha thu tiền , cho người khác đề nghị , lập kế hoạch , mà chuyện mai sau tình của kết quả lại đối tha sinh ra ảnh hưởng . So với như thực tiễn ở bên trong, người khác suy đoán hạng mục này có thể hay không kiếm tiền , phải đầu tư 1000 vạn , tha suy đoán đối phương năng lực kiếm tiền , khiến đối phương đi đầu tư , kết quả tha đo sai rồi, khiến đối phương vốn gốc không quy , đối phương bởi vì tha mà phá tài , làm cho cửa nát nhà tan , tại là người ta tìm người đem tha giết chết , đây chính là một loại nhân quả quan hệ ! Chức nghiệp dự đoán sư nếu như không hiểu được nhân quả quan hệ , chính mình liền sẽ phải chịu liên lụy , tổn thương , thậm chí đem mệnh góp đi vào , nguyên do lục nhâm của nhân quả quan hệ , nhất định phải biết rõ !

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>