Chia sẻ

{ Bắt đầu]Tiểu lục nhâm suy đoán tranh tài thấy thế nào thắng thua định so với phân

Dịch _ tiểu lục nhâm 2 0 22- 12- 0 3 Công bố tại Sơn Tây

Nướng khoai tây mệnh lý quán

Dịch văn

Tiểu lục nhâm suy đoán tranh tài tái sự


Tiểu lục nhâm dùng cho suy đoán tranh tài có rất cao của độ chính xác

Bất luận là cùng bằng hữu tranh tài , nhỏ loại tái sự hay là áo vận sẽ tái sự ,Tiểu lục nhâm đều có chuẩn xác định số của án lệ .

So với như thiệu nhất trần tiên sinh suy đoán 12 năm áo vận sẽ 38 khối kim bài của án lệ

Thuyết minh vậy mặc dù nhỏ lục nhâm đơn giản , nhưng đồng thời độ chính xác rất cao !

Bản thiên đem cho mọi người nói phân giải đối với suy đoán tranh tài cùng tái sự của phương pháp cụ thể cùng chú ý hạng mục


Đặt câu hỏi

Nướng khoai tây mệnh lý quán

Tại bắt đầu quẻ lúc trước đầu tiên cần nghĩ kĩ yêu cầu của vấn đề
Nếu suy đoán tranh tài thì cần phải trước xác định chủ khách trường

图片

Theo như căn cứ chủ sự Phương sở công bố của phương thức sắp xếp là chính xác

Như nước anh đối I-ran thì đội anh làm chủ trường , I-ran đội là khách trường .


Dự đoán bắt đầu từ quẻ phương thức là:Nước anh có thể thắng I-ran sao?


Nướng khoai tây mệnh lý quán

Cũng có thể theo như căn cứ tự thân yêu thích hoặc giả đặt câu hỏi giả tùy ý tới hỏi

So với như:
I-ran có thể thắng nước anh sao?
Nước anh có thể thắng sao?

Dạng này lạc cung là vấn đề yêu cầu đội ngũ

I-ran có thể thắng nước anh sao? ( lạc cung đại biểu I-ran )
Nước anh có thể thắng sao? ( lạc cung đại biểu nước anh )


Bắt đầu quẻ

Nướng khoai tây mệnh lý quán

Dụng tranh tài thời gian ( khai cuộc thời gian ) bắt đầu quẻ gần gũi nhất thiên lúc, loại phương thức này thời gian và không gian quan hệ trực tiếp nhất mật thiết . Có thể nói là thời gian này tiết lộ thiên cơ .

Như vậy bất đồng của người bắt đầu quẻ được của đáp án vậy tướng đồng nhất trí .

Chỉ cần sẽ dự đoán cũng có thể dùng tranh tài thời gian đến bắt đầu quẻ .


Đồng thời cần thiết phải chú ý chính là , vô sự không được quẻ . Chỉ cóĐộng tâm bắt đầu niệmCủa thời gian đi bắt đầu quẻ được của kết quả mới chuẩn xác hơn .

Tranh tài thời gian phải dùng tranh tài bản địa của nguyệt nhật bắt đầu từ quẻ , thể dụng có ích thời gian nhất định là dụngLấy số thời của bói toán thời gian.


Có thời gian đặc biệt nguyên nhân dẫn đến khai cuộc thời gian sớm hoặc giả kéo duyên về sau, vậy dụng tranh tài thời gian được của quẻ chuẩn xác tỉ lệ liền sẽ hạ xuống . Nguyên do dụng động tâm bắt đầu niệm thời gian hoặc giả đặt câu hỏi giả hỏi vấn đề thời gian bắt đầu quẻ càng linh hoạt .


Giải quẻ

Nướng khoai tây mệnh lý quán

Suy đoán tranh tài trước định thắng thua

Tam cát cung là thắng   tam hung cung là thua

Lưu luyến cùng bình phục có khi là thế hoà , nhưng phải cụ thể tình hình phân tích

Thắng thua dụng lạc cung đoán đã phi thường trực quan rồi, thể dụng là tranh tài quá trình tiến triển .

Thể sinh dụng cùng so với trợ giúp là thuận lợi

Thể khắc dụng cùng thể sinh dụng là gian nan nhọc nhằn

Dụng khắc thể cùng tỉ kiếp là cháy bỏng


Tranh tài quá trình có thể dùng thiên địa nhân đến phân là bên trên trong dưới

So với phân một loại lấy lạc cung là cuối cùng tỉ số , sau đó đoán thể dụng sinh khắc tiêu hao gia tăng số trừ chữ .

Nướng khoai tây mệnh lý quán

Ví dụ:Nước anh đối ý đại lợi , 1 so với 2

Bình phục lưu luyến đỏ miệng   sửu thời

Rơi đỏ miệng là thua

Lạc cung con số là cuối cùng so với phân , đỏ miệng là 4 , 1 , 2

Thể sinh dụng nguyên do không phải là thảm bại , đỏ miệng lấy số 2 ,Cuối cùng phân là 2 ,

Bởi vì sửu thời thổ sinh kim , nước anh khả năng sẽ được một phân

Nhất định so với phân là 1 so với 2

Lại phối hợp quá trình

Đoán tiến cầu của khả năng . . .
Cúp thế giới là toàn dân của tha hồ vui chơi , vô luận là so với phân hay là kịch liệt của tranh đấu cũng năng lượng làm cho kích động vạn phân , chư quân có thể dụng nó , tôi luyện thuật số kỹ năng nghệ .


Như thế đánh bạc thiên môn cuối cùng là lấy khéo léo của đạo , quân nếu mượn lục nhâm mà lấy tài , vẫn cần nghĩ lại mà sau hành !


---- END ----

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p