Chia sẻ

Bằng hữu quà tặng của lễ vật có thể thu vào dưới

Nật hiệu 7 0 163599 2 0 2 0 - 0 7- 0 3

Ngày 26 tháng 5 giờ dậu , một vị đơn vị của nam thổ tìm suy đoán: "Gần nhất ngã giúp bằng hữu chuyện , là chính sách của nội chuyện , càng dễ như vậy ngã đủ khả năng đấy, thế nhưng mà , bằng hữu không phải đưa ngã một máy điện thoại , đồng thời nói nếu như không thu chính là khinh thường anh ấy . Thứ nhất: ta có điện thoại , thứ hai: xử lý chút chuyện nhỏ này không đáng tặng lễ , cho nên mới mời tha dự đoán hạ xuống, ngã lấy lại điện thoại di động sẽ sẽ không xảy ra chuyện? Giả nếu như có khả năng xảy ra chuyện , ta là vô luận làm sao không sẽ bởi vì ... này chút ít đông tây gây phiền toái . Như quả không ngoài sự tình , ta liền cho bằng hữu cái mặt ngoài ." Dự đoán sau ngã đoán: "Tha yên tâm thu vào hạ di động đi, chỉ vì là anh ấy bỏ lấy cái này đông tây không dùng mà thôi .

朋友馈赠的礼物可以收下

 • Phân tích: 1 . Nhật can mậu vì cầu suy đoán giả , rơi tốn cung là lâm quan lộc địa, đã nguyệt tốn cung đương mùa , gặp thiên nhâm tinh Gene , đoán: tìm suy đoán giả bình an vô sự . Sinh môn Cát môn , bên trên nhân chín mà cát thần , mậu + quý là thanh long hợp hội cát cách . Đoán: tìm suy đoán giả bình an vô sự .

 • 2 thời can tân là vật phẩm , đinh số lẻ có thể đại biểu điện thoại , đồng rơi cung càn , trước khi chết cửa là ngừng dùng , gặp thiên nhuế tinh là bao , tầng dưới chót , đóng , cất giữ tâm ý . Bên trên nhân thái âm là che đậy , suy ra là cất giữ . Đoán: bằng hữu đích điện thoại , bỏ lấy không dùng .

  朋友馈赠的礼物可以收下

  3 . Giá trị khiến cửa là sự thể , đỗ môn giá trị khiến rơi khôn quan , gặp thiên phụ tinh cát tinh , tháng Tị thiên phụ tinh đang lên rừng rực , bên trên nhân trực phù là bình an , đỗ môn là giữ bí mật . Thời ngàn tân vậy là sự thể , rơi càn quan , gặp đinh số lẻ để tin tức , trước khi chết môn chủ tin tức bất thông , chủ không truyền ra ngoài , gặp thiên nhuế tinh là bao lấy không nói , bên trên nhân thái âm vì bảo vệ . Bằng hữu không phải đem việc này nói ra , tự nhiên lại càng không sẽ cáo trạng .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>