Chia sẻ

Xí nghiệp vay mượn vay tiền án lệ

Nật hiệu 7 0 163599 2 0 2 0 - 0 8- 18

Ngã đang ở nhà đọc sách , đột nhiên điện thoại di động vang lên , cao công thần nói năm nay kế hoạch bên trên một cái hạng mục mới , trước mắt tài chính không đủ , từ ngân hành vay tiền hai chục triệu nguyên , tìm suy đoán có thể hay không hoàn thành?" Đã cùng ngân hành đàm qua mấy lần , có chút mặt mũi . Ngã lập tức theo như hỏi sự tình thời gian lên một cái kỳ môn độn giáp cục , ngã nói cho anh ấy: "Lần này vay tiền uổng phí tâm cơ , không sẽ làm thành . Cao cuối cùng đối của ta dự đoán nắm giữ thái độ hoài nghi . Ta không thể làm gì khác hơn là nói: ngã hy vọng tha có thể hoàn thành .

Phân tích: suy đoán vay tiền lấy trực phù là ngân hành hoặc cho vay tiền người , lấy giá trị khiến cửa là vay mượn người , cũng có thể thiên ất ( trực phù dưới gặp địa bàn chi tinh ) là vay tiền người hoặc vay mượn người . 1 , thiên nhâm tinh trực phù rơi cung càn , gặp tử môn , chủ ngân hành không nguyện ý cho vay tiền , giá trị khiến cửa rơi tốn cung được trực phù lạc cung khắc , chủ cho vay tiền người không được cho khoản .2 . Trực phù rơi cung càn , gặp địa bàn thiên tâm tinh , thiên tâm tinh là trời ất , là vay tiền người , thiên bàn thiên tâm tinh rơi khôn cung , sinh trợ trực phù lạc cung , cũng là ngân hành hoặc cho vay tiền người không được cho khoản .

3 . Lại có thể đoán chỗ hướng về của phương của thiên bàn tinh cùng địa bàn tinh ở giữa sinh khắc quan hệ . Thiên bàn là khách , là vay mượn người , địa bàn làm chủ , là ngân hành , hai sao tương khắc , không mượn cho hoặc không được vay cho . Nay đi bắc kinh vay tiền , bắc kinh là thạch gia trang của hướng đông bắc , ứng đoán cấn cung của tình trạng '. Thiên phụ tinh rơi cấn cung , thiên phụ tinh ngũ hành thuộc mộc , cấn cung có địa bàn thiên nhâm tinh , ngũ hành thuộc thổ , hai sao tương khắc , này khoản không được vay cho . Đại bàn ất số lẻ là khách , địa bàn tân làm chủ , chủ khắc khách , cũng là vay mượn không thành tượng .4 , thời can là chỗ suy đoán sự tình , thời can kỷ rơi khôn cung , gặp đỗ môn , thuyết minh vay mượn sự tình ngăn chặn bất thông , lại gặp nhật ngàn không vong của địa. Kỷ mười đinh là chu tước nhập mộ . Đỗ mười chết chủ quan chủ quản phá tài , tiểu hung . . Bên trên nhân chín mà vì không động tượng . Việc này rất khó làm .5 , giá trị khiến cửa là chỗ suy đoán sự tình , sinh môn giá trị khiến rơi tốn cung , nhập mộ , gặp không vong , gặp thiên nhuế bệnh tinh , sinh mười đỗ chủ âm người phá tài , bất lợi . Việc này cũng khó hoàn thành .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>