Chia sẻ

Xí nghiệp vay mượn vay tiền án lệ

Nật hiệu 7 0 163599 2 0 2 0 - 0 8- 18

Ngã đang ở nhà đọc sách , đột nhiên điện thoại di động vang lên , cao công thần nói năm nay kế hoạch bên trên một cái hạng mục mới , trước mắt tài chính không đủ , từ ngân hành vay tiền hai chục triệu nguyên , tìm suy đoán có thể hay không hoàn thành?" Đã cùng ngân hành đàm qua mấy lần , có chút mặt mũi . Ngã lập tức theo như hỏi sự tình thời gian lên một cái kỳ môn độn giáp cục , ngã nói cho anh ấy: "Lần này vay tiền uổng phí tâm cơ , không sẽ làm thành . Cao cuối cùng đối của ta dự đoán nắm giữ thái độ hoài nghi . Ta không thể làm gì khác hơn là nói: ngã hy vọng tha có thể hoàn thành .

Phân tích: suy đoán vay tiền lấy trực phù là ngân hành hoặc cho vay tiền người , lấy giá trị khiến cửa là vay mượn người , cũng có thể thiên ất ( trực phù dưới gặp địa bàn chi tinh ) là vay tiền người hoặc vay mượn người . 1 , thiên nhâm tinh trực phù rơi cung càn , gặp tử môn , chủ ngân hành không nguyện ý cho vay tiền , giá trị khiến cửa rơi tốn cung được trực phù lạc cung khắc , chủ cho vay tiền người không được cho khoản .2 . Trực phù rơi cung càn , gặp địa bàn thiên tâm tinh , thiên tâm tinh là trời ất , là vay tiền người , thiên bàn thiên tâm tinh rơi khôn cung , sinh trợ trực phù lạc cung , cũng là ngân hành hoặc cho vay tiền người không được cho khoản .

3 . Lại có thể đoán chỗ hướng về của phương của thiên bàn tinh cùng địa bàn tinh ở giữa sinh khắc quan hệ . Thiên bàn là khách , là vay mượn người , địa bàn làm chủ , là ngân hành , hai sao tương khắc , không mượn cho hoặc không được vay cho . Nay đi bắc kinh vay tiền , bắc kinh là thạch gia trang của hướng đông bắc , ứng đoán cấn cung của tình trạng '. Thiên phụ tinh rơi cấn cung , thiên phụ tinh ngũ hành thuộc mộc , cấn cung có địa bàn thiên nhâm tinh , ngũ hành thuộc thổ , hai sao tương khắc , này khoản không được vay cho . Đại bàn ất số lẻ là khách , địa bàn tân làm chủ , chủ khắc khách , cũng là vay mượn không thành tượng .4 , thời can là chỗ suy đoán sự tình , thời can kỷ rơi khôn cung , gặp đỗ môn , thuyết minh vay mượn sự tình ngăn chặn bất thông , lại gặp nhật ngàn không vong của địa. Kỷ mười đinh là chu tước nhập mộ . Đỗ mười chết chủ quan chủ quản phá tài , tiểu hung . . Bên trên nhân chín mà vì không động tượng . Việc này rất khó làm .5 , giá trị khiến cửa là chỗ suy đoán sự tình , sinh môn giá trị khiến rơi tốn cung , nhập mộ , gặp không vong , gặp thiên nhuế bệnh tinh , sinh mười đỗ chủ âm người phá tài , bất lợi . Việc này cũng khó hoàn thành .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p