Chia sẻ

Kỳ môn lại suy đoán kiếp trước cuộc sống này làm sao

Wwh cảm giác mà sau đó thông suốt 2 0 19- 0 8-22

Một , đại lục nhâm dự đoán:

Can chi:Mậu tuất quý hợi bính ngọ ất mùi quốc tế dịch kinh lướiwww . i tình . ThầnTrên tuyến an lá số hệ thống
Tuần không:Giáp thìn tuần dần mão khôngNguyệt tương:Tháng mười mão đem

Chu   hợp   phác thảo   thanh
Sửu   dần   mão   thần
Tỵ tử   tị không
Quý hợi   ngọ hổ
Tuất   dậu   thân   mùi
Sau   âm   huyền   thường
 
Sau   hợp   âm   Chu
Tuất   dần   dậu   sửu
Dần   ngọ   sửu   bính
 
Tử   canh tuất sau  ⊙
Huynh   bính ngọ hổ
Phụ   dần hợp  ◎

Hai , kỳ môn dự đoán:

Ngày đó can chi:Mậu tuất quý hợi bính ngọ ất mùi quốc tế dịch kinh lướiwww . i tình . ThầnTrên tuyến an lá số hệ thống
Ngày đó tuần không:Dần mão ( nhật ) thìn tị ( thời )
Âm độn nhị cục trực phù thiên bất luận cái gì rơi ba cung giá trị khiến sinh môn rơi bảy cung
┌─────      ─┬─────      ─┬────      ──┐
│ cửu thiên │ chín mà │ huyền vũ │
│ kinh môn ất │ khai môn bính │ hưu môn canh │
│ thiên xung bính │ thiên phụ canh │ thiên anh mậu │
├────      ──┼────      ──┼──      ────┤
│ trực phù │ │ bạch hổ │
│ tử môn tân │ │ đinh sinh môn mậu │
│ thiên bất luận cái gì ất │ đinh │ cầm thiên nhuế nhâm │
├─────      ─┼───      ───┼───     ───┤
│ Đằng xà │ thái âm │ lục hợp │
│ cảnh môn kỷ │ đỗ môn quý │ thương môn nhâm │
│ thiên bồng tân │ thiên tâm kỷ │ thiên trụ quý │
└───      ───┴──      ────┴──      ────┘

Đoán nói:

1 , tử môn cung là kiếp trước , nay tử môn rơi chấn cung , tân gia tăng ất là bạch hổ càn rỡ hung cách , trực phù là trước mắt làm cao năng lượng , thiên nhâm tinh là cát tinh , nhân từ dày thích , bính ngọ nhật thuộc giáp thìn tuần , chấn cung không vong , tân là lỗi lầm , tử môn ám can vùng mậu , làm vốn liếng , tài nguyên , thổ địa, cương vực , tử môn chính là truyền nghiệp thụ đạo vậy. Có thể thấy được kiếp trước nhất định thân gặp loạn thế , bản cung chính là thiên xung tinh , thương môn , thương môn chủ chết tang , chiến loạn , thiên xung tinh chính là nóng nảy mạnh mẽ , chấn cung chính là đủ tượng , xe tượng , mã vậy. Là mùa xuân , có thể thấy được bằng chứng xuân thu chiến quốc thời kì , bề ngoài vòng cảnh mỗi bên nước chư hầu chiến loạn phân tranh , nội bộ vòng cảnh thiên nhâm tinh là trực phù trước mắt sau cùng cao năng lượng , chủ yêu quý , ám tàngNho gia văn hóa Khổng Tử truyền nghiệp thụ đạo , chu du liệt quốc .

2 , sinh môn cung là cuộc sống này , cuộc sống này cửa rơi đoài cung , bản cung nội thiên nhuế tinh làm gốc cục chi tinh , truyền nghiệp thụ đạo , có thể thấy được tuân theo thần minh tâm ý , bạch hổ là đường đi , thiên bàn đinh chính là ngọc nữ , tinh số lẻ , đinh rơi đoài cung là nhập trường sinh quý nhân của điện ,Tinh xuất hiện phương tây phương, thiên chi thần vị là quý nhân .Đoài là ngôn ngữ , là miệng , đinh số lẻ chính là văn chương , tài văn chương , con mắt . Địa bàn nhâm là lưu động , là huyền học , sinh môn là tài nguyên của đạo ,Đinh gia tăng nhâm là "Năm thầnHỗ hợp" : quý nhân nghĩ chiếu , tụng ngục hình bình . Sinh môn vùng ám can tân , thiên cầm cát tinh .

3 , chấn cung tử môn vùng ám can mậu rơi đoài cung , đoài cung sinh môn vùng ám can tân rơi chấn cung . Có thể thấy được thiên địa thông khí . Chấn cung chính là sơn đông vậy. Đoài cung chính là Sơn Tây vậy .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p