Chia sẻ

Kỳ môn giá trị thời

Độc thụ thành rừng m 7bf m r 2 0 19- 1 0 - 0 7

Thiên nhâm tinh có danh tả phụ tinh , đứng hàng đông bắc phương cấn cung , là bát bạch , ngũ hành thuộc thổ , là dương tinh . Là cát tinh , thiên nhâm tinh chỗ gặp của cung , chủ là người thành tín , tính cách ổn trọng nhưng chỉ tại bướng bỉnh , quật cường , làm việc khô khan không giỏi biến báo , thích hợp lập quốc an bang , giáo hóa bá tánh . Nhập quan một đường quý , thương nhân xuât giá cưới , trăm sự đều là cát . Thiên nhâm tinh vượng tại mùa thu , tướng tại bốn mùa thìn tuất sửu tháng Mùi , đừng vu đông cuối kỳ , tù tại mùa xuân , phí tại mùa hạ .


Thiên nhâm tinh giá trị giờ tý
Chủ có gió vũ chí , bờ nước kê , đông nam mới có người đeo đao qua là ứng . Trăm ngày nội phụ nhân Ly khác , điểm thủy họ người ta tới cửa chống chế , thoái điền sản sau xuất nhập nam trộm nữ xướng , hung .
Thiên nhâm tinh giá trị sửu thời
Chủ áo xanh phụ nhân nói rượu đến , phương tây phương tiếng trống là ứng . Nửa nội vào khác phương tài vật , một năm nội vẹt nhập trạch , bởi vì khẩu thiệt đắc tài , ba năm sau chồn cẩu tướng cắn , chủ phát sinh khoa , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ dần
Chủ nữ nhân thành đội đến , hoặc lấy hỏa đến, đồng đánh tay lớn cười là ứng . Sáu mươi ngày quạ kêu lão ông chết , trăm ngày nội vào lục súc , nữ nhân tài bảo từ trước đến nay , điền súc sinh sáu vượng . Sau có thiếu môi người tranh giành hôn nhân sự bại .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ mão
Chủ có lão nhân cầm trượng đến , chim khách reo hót là ứng . Bảy ngày bên trong có người đưa đồng sắt đồ vật , sáu mươi ngày nguyên nhân bên trong nữ nhân được vào lục súc , tài bác thắng , quan lộc đến , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ thìn
Chủ có áo trắng nam nữ đồng hành , hoặc phụ nữ có thai ôm đứa trẻ là ứng . Có người đưa vật sống đến , đại cát .
Thiên nhâm tinh giá trị tị thời
Chủ có hai cẩu tranh chấp , dã nhân bị củi , lại nhân lấy dù qua là ứng . Sáu mươi ngày được ngoại phương cả người cả của vật , người miền nam đưa cá đến , một năm nội sinh quý tử , phát sinh phú quý , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ ngọ
Chủ phương tây phương màu vàng chim muông bay tới , tăng đạo cùng nho sĩ đồng hành là ứng . Bốn mươi ngày được quý nhân tài bảo , người mặc áo tím vào nhà ở , sinh quý tử , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ mùi
Chủ có bạch điểu từ tây nam phương bay tới , bắc phương chung cổ âm thanh, phong vũ đến là ứng . Bảy ngày bên trong, ngoại nữ người đưa áo trắng vật hoặc giấy trắng vật đến, chủ lục súc thịnh vượng .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ thân
Chủ phong vũ đột ngột đến , người bồn chồn , tăng đạo lấy hoàng y là ứng . Bảy ngày nội nữ nhân được lửa đốt , phá bại , hung .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu
Chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ tuất
Chủ có đàn bà ôm bố trí đến, tây bắc phương tiếng trống , bắc phương cây cối đả thương người là ứng . Sáu mươi ngày bên trong, rắn cắn người hung , nếu có lão nhân cùng đứa trẻ cùng đến , tức phân giải họa thành phúc .
Thiên nhâm tinh giá trị hợi thời
Chủ người phương tây khánh minh , người đem ra hỏa hô gọi là là ứng . Một năm nguyên nhân bên trong cứu hỏa đắc tài , đại lợi .

9 , [Thiên anh tinh giá trị thời]
Thiên anh tinh: thiên anh chi tinh xuât giá cưới hung , xa hành dời đồ táng tương ngộ , Thượng Quan Văn vũ giai nghi đi , thương nhân cầu tài đều là không . Thiên anh tinh , ly cửu cung thuộc hỏa . Tiểu hung; hung tinh nhân vượng tướng khí bình phục hung . Kỵ xuât giá cưới , thiên di , xây dựng , buôn bán , cầu tài .

Thiên anh tinh giá trị giờ tý
Chủ có tiếng còng tự tây bắc đến, ba, năm người nắm hỏa đốn củi là ứng . Một năm nội có người tàn tật chống chế phá nhà , ba năm nội tự vẫn , đứa trẻ bởi vì dương , hoả hoạn tổn thương .
Thiên anh tinh giá trị sửu thời
Chủ đông bắc phương sư vu tăng đạo đến , tiếng còng minh là ứng . Tháng một nội hỏa đốt phòng ốc , một năm nội cẩu tác nhân nói , bách quái gặp cả , tử vong đại bại , hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ dần
Chủ đông mới có binh mã đến, cùng bắt cá người cầm lưới qua là ứng . Nữ nhân trên đường thập tài vật , sáu mươi ngày nội vào quả phụ điền sản , rồng sét chiết phòng hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ mão
Chủ có người đốt đèn lồng qua , hoặc cầm mễ đến, lôi minh là ứng . Sáu mươi ngày nội vào nữ nhân tài bảo làm giàu .
Thiên anh tinh giá trị giờ thìn
Chủ tây bắc phương nữ nhân cầm vật đến, gà lên cây là ứng . Bảy mươi Hino vật vào nhà ở , đại phát tài sản .
Thiên anh tinh giá trị tị thời
Chủ có người ôm văn thư mà tới , hoặc ôm tích từ khí là ứng . Sáu mươi ngày nội được khác giới cả người cả của sản , người miền nam đưa vật sống đến, một năm nội sinh quý tử phát đạt .
Thiên anh tinh giá trị giờ ngọ
Chủ có người tự nam phương đến, lấy áo đỏ hoặc cưỡi ngựa ( ngồi xe ) cầm văn thư đến là ứng . Sáu mươi ngày nội được gỗ đá đánh chết , cùng treo cổ tự tử , nhân mệnh kiện cáo , hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ mùi
Chủ có mang thai phụ nhân qua , tây bắc tiếng trống là ứng . Chín mươi ngày nội gia chủ chết đuối , một năm nội ôn dịch đại bại .
Thiên anh tinh giá trị giờ thân
Chủ có thai phụ thút thít , phương tây phương chung cổ âm thanh, tăng đạo lấy vật qua là ứng . Bảy mươi nhật nội đại hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ dậu
Chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Ông chủ nhỏ miệng nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi được quan tụng .
Thiên anh tinh giá trị giờ tuất
Chủ nữ nhân cầm ngói khí hoặc sắt thép , giận mắng là ứng . Nhật nội ôn dịch đến , bởi vì kiện tụng phá tài .
Thiên anh tinh giá trị hợi thời
Chủ có đàn bà nắm hỏa đến là ứng . Có điên lại người tới cửa chống chế , bỏ mình phá tài .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>