Chia sẻ

Kỳ môn giá trị thời

Độc thụ thành rừng m 7bf m r 2 0 19- 1 0 - 0 7

Thiên nhâm tinh có danh tả phụ tinh , đứng hàng đông bắc phương cấn cung , là bát bạch , ngũ hành thuộc thổ , là dương tinh . Là cát tinh , thiên nhâm tinh chỗ gặp của cung , chủ là người thành tín , tính cách ổn trọng nhưng chỉ tại bướng bỉnh , quật cường , làm việc khô khan không giỏi biến báo , thích hợp lập quốc an bang , giáo hóa bá tánh . Nhập quan một đường quý , thương nhân xuât giá cưới , trăm sự đều là cát . Thiên nhâm tinh vượng tại mùa thu , tướng tại bốn mùa thìn tuất sửu tháng Mùi , đừng vu đông cuối kỳ , tù tại mùa xuân , phí tại mùa hạ .


Thiên nhâm tinh giá trị giờ tý
Chủ có gió vũ chí , bờ nước kê , đông nam mới có người đeo đao qua là ứng . Trăm ngày nội phụ nhân Ly khác , điểm thủy họ người ta tới cửa chống chế , thoái điền sản sau xuất nhập nam trộm nữ xướng , hung .
Thiên nhâm tinh giá trị sửu thời
Chủ áo xanh phụ nhân nói rượu đến , phương tây phương tiếng trống là ứng . Nửa nội vào khác phương tài vật , một năm nội vẹt nhập trạch , bởi vì khẩu thiệt đắc tài , ba năm sau chồn cẩu tướng cắn , chủ phát sinh khoa , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ dần
Chủ nữ nhân thành đội đến , hoặc lấy hỏa đến, đồng đánh tay lớn cười là ứng . Sáu mươi ngày quạ kêu lão ông chết , trăm ngày nội vào lục súc , nữ nhân tài bảo từ trước đến nay , điền súc sinh sáu vượng . Sau có thiếu môi người tranh giành hôn nhân sự bại .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ mão
Chủ có lão nhân cầm trượng đến , chim khách reo hót là ứng . Bảy ngày bên trong có người đưa đồng sắt đồ vật , sáu mươi ngày nguyên nhân bên trong nữ nhân được vào lục súc , tài bác thắng , quan lộc đến , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ thìn
Chủ có áo trắng nam nữ đồng hành , hoặc phụ nữ có thai ôm đứa trẻ là ứng . Có người đưa vật sống đến , đại cát .
Thiên nhâm tinh giá trị tị thời
Chủ có hai cẩu tranh chấp , dã nhân bị củi , lại nhân lấy dù qua là ứng . Sáu mươi ngày được ngoại phương cả người cả của vật , người miền nam đưa cá đến , một năm nội sinh quý tử , phát sinh phú quý , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ ngọ
Chủ phương tây phương màu vàng chim muông bay tới , tăng đạo cùng nho sĩ đồng hành là ứng . Bốn mươi ngày được quý nhân tài bảo , người mặc áo tím vào nhà ở , sinh quý tử , cát .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ mùi
Chủ có bạch điểu từ tây nam phương bay tới , bắc phương chung cổ âm thanh, phong vũ đến là ứng . Bảy ngày bên trong, ngoại nữ người đưa áo trắng vật hoặc giấy trắng vật đến, chủ lục súc thịnh vượng .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ thân
Chủ phong vũ đột ngột đến , người bồn chồn , tăng đạo lấy hoàng y là ứng . Bảy ngày nội nữ nhân được lửa đốt , phá bại , hung .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu
Chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .
Thiên nhâm tinh giá trị giờ tuất
Chủ có đàn bà ôm bố trí đến, tây bắc phương tiếng trống , bắc phương cây cối đả thương người là ứng . Sáu mươi ngày bên trong, rắn cắn người hung , nếu có lão nhân cùng đứa trẻ cùng đến , tức phân giải họa thành phúc .
Thiên nhâm tinh giá trị hợi thời
Chủ người phương tây khánh minh , người đem ra hỏa hô gọi là là ứng . Một năm nguyên nhân bên trong cứu hỏa đắc tài , đại lợi .

9 , [Thiên anh tinh giá trị thời]
Thiên anh tinh: thiên anh chi tinh xuât giá cưới hung , xa hành dời đồ táng tương ngộ , Thượng Quan Văn vũ giai nghi đi , thương nhân cầu tài đều là không . Thiên anh tinh , ly cửu cung thuộc hỏa . Tiểu hung; hung tinh nhân vượng tướng khí bình phục hung . Kỵ xuât giá cưới , thiên di , xây dựng , buôn bán , cầu tài .

Thiên anh tinh giá trị giờ tý
Chủ có tiếng còng tự tây bắc đến, ba, năm người nắm hỏa đốn củi là ứng . Một năm nội có người tàn tật chống chế phá nhà , ba năm nội tự vẫn , đứa trẻ bởi vì dương , hoả hoạn tổn thương .
Thiên anh tinh giá trị sửu thời
Chủ đông bắc phương sư vu tăng đạo đến , tiếng còng minh là ứng . Tháng một nội hỏa đốt phòng ốc , một năm nội cẩu tác nhân nói , bách quái gặp cả , tử vong đại bại , hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ dần
Chủ đông mới có binh mã đến, cùng bắt cá người cầm lưới qua là ứng . Nữ nhân trên đường thập tài vật , sáu mươi ngày nội vào quả phụ điền sản , rồng sét chiết phòng hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ mão
Chủ có người đốt đèn lồng qua , hoặc cầm mễ đến, lôi minh là ứng . Sáu mươi ngày nội vào nữ nhân tài bảo làm giàu .
Thiên anh tinh giá trị giờ thìn
Chủ tây bắc phương nữ nhân cầm vật đến, gà lên cây là ứng . Bảy mươi Hino vật vào nhà ở , đại phát tài sản .
Thiên anh tinh giá trị tị thời
Chủ có người ôm văn thư mà tới , hoặc ôm tích từ khí là ứng . Sáu mươi ngày nội được khác giới cả người cả của sản , người miền nam đưa vật sống đến, một năm nội sinh quý tử phát đạt .
Thiên anh tinh giá trị giờ ngọ
Chủ có người tự nam phương đến, lấy áo đỏ hoặc cưỡi ngựa ( ngồi xe ) cầm văn thư đến là ứng . Sáu mươi ngày nội được gỗ đá đánh chết , cùng treo cổ tự tử , nhân mệnh kiện cáo , hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ mùi
Chủ có mang thai phụ nhân qua , tây bắc tiếng trống là ứng . Chín mươi ngày nội gia chủ chết đuối , một năm nội ôn dịch đại bại .
Thiên anh tinh giá trị giờ thân
Chủ có thai phụ thút thít , phương tây phương chung cổ âm thanh, tăng đạo lấy vật qua là ứng . Bảy mươi nhật nội đại hung .
Thiên anh tinh giá trị giờ dậu
Chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Ông chủ nhỏ miệng nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi được quan tụng .
Thiên anh tinh giá trị giờ tuất
Chủ nữ nhân cầm ngói khí hoặc sắt thép , giận mắng là ứng . Nhật nội ôn dịch đến , bởi vì kiện tụng phá tài .
Thiên anh tinh giá trị hợi thời
Chủ có đàn bà nắm hỏa đến là ứng . Có điên lại người tới cửa chống chế , bỏ mình phá tài .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p