Chia sẻ

Đại lục nhâm xem khảo thí

Cửu tử phi tinh 2 0 22- 0 1- 25

Khảo thí rất trọng trường sinh Lộc Mã , thích hơn khôi cương , quý nhân , thanh long , thái thường , chu tước , ấn thụ , Thiên Hỉ , sinh khí , nguyệt đức , hoàng sách , hoàng ân , thái dương , tuần thủ chư chờ cát đem cát thần . Có phần Kỵ Đằng xà , bạch hổ , mộ thần , nguyệt ghét , Bệnh Phù , tử khí , tử thần , phá toái , không vong chờ hung thần hung tướng , cát thần không vong thì khảo thí không được trong vậy !

Trường sinh chính là thông minh học đường chỗ , lộc chính là sĩ tử từ quán chính vị , mã chính là đến học đi đọc chi thần , số giả gặp cả , kiểu trung quốc tất nhiên phu nghi .

Thiên Cương lãnh tụ chi thần , sông khôi văn minh của ở lại , sửu mùi quý nhân đứng đầu , tuần thủ lục giáp khởi nguồn , chu tước văn thư chi thần , số giả đồng thời gặp xem ngày 7-1 âm lịch can hoặc năm mệnh của bên trên, không chỉ có khảo thí nhất định ở bên trong, mà lại trong cao khôi , đứng hàng đầu .

Đằng xà ti tiện chi thần , thanh long cao quý chi tướng , tỵ hóa rồng thần , phát tích hiện ra; long hóa xà thần , nhật dưới tượng .

Á khôi ( dậu ) từ khôi cũng làm sao Khôi đoán , phải thêm gặp nhật lâu năm mệnh của bên trên, cao trong .

Nguyệt tương xán lạn tượng , nhất định chủ thông minh cao quý , thành danh hiện ra . Mộ khố nguyệt ghét ám muội tượng , nhất định suy cho cùng ngu xuẩn hối trệ .

Bình thường khảo thí , chỉ xem chu tước cùng văn thư hào .

Thi cấp ba , thi đại học thì cực nặng trường sinh Lộc Mã , khôi độ , khôi cương , tuần thủ , quý nhân , thái thường , thanh long , ấn thụ .

Nghiên cứu khảo thi bác , chuyên chú sao Khôi , mạc quý .

Chức hiệu của khảo thi , thì xem ấn thụ , thái thường , chế tạo ấn , chước vòng , hiên đóng khóa đều là trong điềm .

Chuyên nghiệp khảo thí xem suy đoán , thì xem mạc quý , chu tước .

Ghi danh công vụ viên , một xem mạc quý , hai đoán ngày đêm quý nhân . Quý nhân dẫn từ giáp củng năm mệnh nhật can giả , nhất định đề cử mà thành . Học sinh thi cấp ba thi đại học gặp của , đều là cử đi sinh tượng .

Mỗi bên loại thi đua khảo thí , xem xét sao Khôi , hai đoán ấn thụ , thái thường .

Thành nhân thi đại học , tự trả tiền đến học , đều là lấy tài sinh quan tượng , bên ngoài kiêm đoán văn thư loại thần .

Ví dụ 1 , năm 1998 tháng 5 ngày nghỉ trong lúc , bút giả tham gia cả nước thành nhân thi đại học , bởi vì chuẩn bị không kịp , vội vàng ra trận , tháng 5 1 0 nhật theo đồng học nói đến , không biết thi cuối cùng làm sao , tay áo xem bài học đoán tình hình .

Mậu dần năm tháng tư đinh tị nhật ất tị thời dậu tướng, phúc thẩm , tòng cách .

Tài dậu tước

Tử sửu âm

Huynh tị không

Quý âm tước sau

Hợi mão dậu sửu

Đinh hợi tị dậu

Dậu tuất hợi tý

Thân sửu

Mùi dần

Ngọ tị thần mão

Đoán tượng: khảo thí tự xem , lấy can là bản thân thân . Nay can thượng quý người Dịch Mã tới người , đến học đi đọc tượng . Phát sinh dụng dậu kim chu tước tác nguyệt đem gặp hành năm của bên trên, dậu là á khôi lại là mạc quý; thứ yếu lưỡng quý gia tăng gặp , cao phân trúng tuyển tượng . Ba truyền truyền tài sinh can bên trên nhật quỷ , mà lại là sơ truyền tài thần dậu kim áo jacket lại là phá toái , phá tài nghiên cứu học hỏi tượng , quá mức minh .

Sau dẫn: cuối tháng năm , thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố . Bút giả theo như thứ hai danh của thành tích thi vào vậy đại học truyền hình tài sẽ chuyên nghiệp . Đầu tháng chín , bỏ ra hai ngàn nhiều thực thể học phí , chính thức nhập học .

Ví dụ 2 , năm mậu thìn bính thìn nguyệt quý tị nhật giờ thìn tuất tướng, tô quân bốc nghiên cứu sinh có thể hay không khảo thi bên trên.

Tài tị quý

Huynh hợi không

Tài tị quý

Tước thường không quý

Mùi sửu hợi tị

Quý mùi tị hợi

Hợi tý sửu dần

Tuất mão

Dậu thần

Thân mùi ngọ tị

Đoán nói: nghiên cứu khảo thi bác , chuyên đoán sao Khôi , hôm nay can âm sửu mùi tăng theo cấp số cộng . Đẩu quỷ hợp thành khôi chữ , có khảo thi bên trên tượng , luyến tiếc không vong , thì chủ không thành . Thích thái ất là quý nhân Nhật Đức Dịch Mã , gia nhập thiên môn , đức nhập thiên môn , thử nhất định cao trong . Mà lại bản mệnh bên trên gặp dậu từ khôi , á khôi tượng . Bởi vậy nhìn ra , chỉ năng lượng thi đậu một loại viện giáo nghiên cứu sinh , hàng hiệu thì sợ hy vọng không lớn , hậu quả như thế .

"Hoàng đế Thái Tông thật dài sách kiếm được phẩm chất anh hùng bạc hết đầu ", tự có đường định khoa cử đến nay , từ cổ chí kim , khoa cử của mình hơn một nghìn năm của lịch sử . Lúc thay mặt mặc dù không khoa cử , nhưng thi công chức tương tự , đúng là một mạch kế thừa . Tại ngã thiên sớm lấy quan làm gốc vị của quốc gia , khoa cử ( công vụ viên ) khảo thí tính trọng yếu không cần nói cũng biết . Dù là lục nhâm 《 tất pháp phú 》 trong bày ra trăm pháp , vậy đem lên chức khảo thí liệt là trước mấy đầu , đập vào mắt chính là "Trước sau dẫn từ lên chức cát , mạc liêm quý nhân cao giáp thứ" .
Tức nói khoa cử cùng nay của công vụ viên là một mạch kế thừa , quá trình phương pháp tuy có không đồng , nhưng tính chất tương tự . Nguyên do cổ của khoa cử xem pháp , cơ bản cũng có thể kế thừa . Tại đây phải chú ý thuật số là theo thời thay mặt phát triển . Cổ đại khảo thí chủ yếu chỉ có khoa cử , xuất hiện thay mặt thì hoa mắt , từ nhỏ đến lớn của các loại tháng đủ tháng thiếu khảo thi thi cấp ba kỳ mùi khảo thi , học lên khảo thi , công tác xã sẽ phỏng vấn , chức hiệu khảo thi , kiểm chứng khảo thi . Có thể nói từ nhỏ đến lớn cũng là được khảo thí vây quanh một thế hệ , cái này chút ít là xuất hiện thay mặt mới sanh sự vật khảo thí thiên về giờ đều có bất đồng , không cách nào đem cổ pháp một một rập khuôn , như một loại tiểu khảo , chú trọng chu tước loại thần liền có thể , chức hiệu khảo thi thêm chú trọng ấn thụ là tượng , mà nơi làm việc thử thêm chú trọng Lộc Mã quan trọng Thê tài chờ công việc tương tự thần vân vân, học giả không siết chặt cái khoá đàn . Bài này đem lược bỏ nói thi công chức chiếm phải giờ .
Thi công chức theo khoa cử tính chất tương tự , nguyên nhân tất pháp bên trong một chút ít khảo thí phải giờ đều có thể hóa dụng . Như "Trước sau dẫn từ lên chức cát "Bên trong các loại củng quý pháp , xem thi công chức cũng là đại cát ."Mạc liêm quý nhân cao giáp thứ" bên trong tuần thủ là cát , đẩu quỷ tăng theo cấp số cộng , đức nhập thiên môn chờ đều có nghiệm hắn. Chỉ vì những cái này cũng đều là cụ thể cách cục , ngã lược bỏ nói của chính là chỉnh thể mạch suy nghĩ . Thi công chức bản chất , chính là nhập quốc gia cơ quan , được chính thức cơ cấu cán bộ , ăn" công lương cơm ". Nguyên do khảo thí bản thân , chu tước , Chu là khảo thí thi viết , vượng tướng sinh cát đương nhiên tốt . Sau đó lộc , mã là thiên về điểm, lộc là bổng lộc , là tiền lương cũng là công tác loại thần , mã là biến động , lên chức tượng . Khảo thi bên trên công vụ viên , đầu tiên là cá nhân của biến động , nhận được một cái công việc . Thêm nữa nguyệt tương , quý nhân , thái tuế , nguyệt kiến chờ đại biểu cấp quốc gia , cấp tỉnh quan phương nghành cơ quan loại thần , thái thường phụ mẫu tuất chờ đại biểu ấn thụ , ấn thụ làm đại biểu quan phương thân phân tương tự thần , được của bỉ hòa sinh ngã tự nhiên đại cát . 《 chỉ nam 》 trong lấy dần thân là trời thành thiên lại , gặp của là thành lại toàn bộ gặp đại cát cũng có thể tham khảo . Mùi của: thanh long ." Đức thần , tuần thủ chờ một chút ít cát thần cũng là trọng yếu tham khảo nhân tố . Thanh long là dương là lên chức là cát thần việc vui , tuần thủ là giáp , cao giáp thứ tự nhiên là đứng hàng đầu . Khóa thức thêm biến , nhưng nhận biết bản chất , có thể một lấy xâu của , pháp không chết pháp , thần mà minh tại cá nhân . Phía dưới đem đơn giản bày ra mấy cái khóa đến nói phân giải .

2 0 1 1 năm ngày 25 tháng 4 12 giờ 14 phân
Tân mão năm nhâm thìn nguyệt canh tuất nhật Nhâm Ngọ thời
Giáp thìn tuần dần mão không nguyệt tương: dậu


Tài dần sau ◎
Quan ất tị thường ⊙
Huynh mậu thân thanh

Huyền quý sau Chu
Thần sửu dần hợi
Sửu tuất hợi canh

Thanh phác thảo hợp Chu
Thân dậu tuất hợi
Không mùi tử tỵ
Hổ ngọ sửu quý
Tị thần mão dần
Thường huyền âm sau

Mỗi bạn bè S hỏi thi công chức , sửu mệnh nữ nhân
Bản khóa Chu gặp trường sinh , sửu mệnh nhân quý , phát sinh dụng dần thân đồng thời gặp mà lại mùi truyền Lộc Mã thanh long tướng đồng thời đại cát , nguyên do kết luận năng lượng khảo thi bên trên, về sau quả nhiên .


Công lịch: 2 0 16 năm ngày mùng 8 tháng 5
Tứ trụ: bính thân quý tị canh dần đinh hợi
Nguyệt tương: dậu tướng giáp thân tuần ngọ mùi không


Phác thảo hợp Chu tỵ
Mão thần tị ngọ
Thanh dần mùi quý
Không sửu thân sau
Tử hợi tuất dậu
Hổ thường huyền âm

Huyền hổ hợp tỵ
Tuất tử thần ngọ
Tử dần ngọ canh

Quan ngọ tỵ ◎
Phụ nhâm thìn hợp ⊙
Tài canh dần thanh

Một phụ nữ Wechat hỏi thi công chức có thể hay không khảo thi bên trên? Nó thuộc 1989 tị .
Phân giải: tị mệnh nhân Chu không , thi viết thành tích liền không tốt, mà khóa truyền phát sinh dụng không , cố tổ truyền nhập chi , là thủ cũ công việc mà thôi . Phản hồi bản thân có công việc , thi viết không có qua .

Công lịch: 2 0 16 năm tháng 5 1 0 nhật
Tứ trụ: bính thân quý tị nhâm thìn canh tý
Nguyệt tương: dậu tướng giáp thân tuần ngọ mùi không


Tỵ quý sau âm
Dần mão thần tị
Chu sửu ngọ huyền
Hợp tử mùi thường
Hợi tuất dậu thân
Phác thảo thanh không hổ

Thanh Chu âm hổ
Tuất sửu tị thân
Sửu thần thân nhâm

Tài quý tị âm
Tử canh dần tỵ
Huynh đinh hợi phác thảo

Một phụ nữ hỏi nó nam bạn bè có thể hay không khảo thi bên trên công vụ viên? Nó nam bạn bè thuộc tị .
Này khóa ba lan truyền sinh , Lộc Mã hai mã đồng thời gặp, định chủ công việc biến động , lại can bên trên thái tuế làm trường sinh bất không , phát sinh dụng nguyệt kiến , đều là quan phương cơ quan tượng , nguyên nhân khảo thí định thành .
Phản hồi: khảo thi bên trên .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>