Chia sẻ

Quyết định theo không được khoác lác lão sư học kỳ môn vậy

Võ đức phu 2 0 18- 0 4- 0 5

 chủ topic ất bính đinh cất giữ 2 0 12- 1 0 - 15 0 8: 13:52

Công lịch: 2 0 12 năm 1 0 nguyệt ngày 15 0 7 thời 59 phân cuối tuần một
Tiết khí: hàn lộ: 1 0 nguyệt 0 ngày 8 0 5 thời 1 1 phân tiết sương giáng: 1 0 nguyệt ngày 23 0 8 thời 13 phân
Thật thời: 2 0 12 năm 1 0 nguyệt ngày 15 0 7 thời 59 phân bắc kinh thiên an môn ( đông qua 1 16 .38 độ )
Âm lịch: nhâm thìn năm tháng chín đại mùng một nhật ăn thời thời phân giờ thìn
Can chi: nhâm thìn canh tuất kỷ dậu mậu thìn hàn lộ thượng nguyên âm lục cục
Tuần không: ngọ mùi dần mão dần mão tuất hợi tuần thủ: Giáp Tý
Trực phù thiên tâm tại sáu cung thẳng dùng ra cửa tại hai cung siêu cấp kỳ môn tháo dỡ tu bổ sắp xếp cung pháp
Không được khoác lác

Đại cục cửu tinh phục ngâm , kỷ + kỷ , khảo thi suy nghĩ đã rất lâu rồi . Nhật can kỷ rơi khôn cung , mộc dục , có đẹp ý tưởng hay , nhưng lại đánh hình , thìn tuất xung , ứng phán đoán là còn không có quyết định sau cùng , ám can gặp mậu , mậu gặp không , đối xung thiên phụ tinh , còn không có chuẩn bị đủ đủ trán của học phí đi!
Nhật can gặp thiên nhuế tinh , sinh Đằng xà , tha dốc lòng cầu học dịch tâm tình là không tệ . Đại cục phục ngâm , vậy biểu thị tha học không chỉ một môn dự đoán thuật .0 E , K8 t" n' r9 R
Thời can mậu lạc cung tiết nhật can lực , xuất hiện đang học khẳng định tiêu hao ngươi tài lực .
Thiên phụ tinh khắc thiên nhuế tinh , khôn tốn tiên hậu thiên tình bạn khắc thương , gặp canh , lão sư đối yêu cầu của ngươi sẽ rất nghiêm khắc . Gặp bạch hổ , tử môn , canh , khắc kỷ , ngắn hạn nội không làm trực tiếp giảng dạy lớp . Đinh số lẻ rơi ly cung thông quan , xuất hiện giai đoạn học tập chỉ năng lượng thông qua điện thoại , QQ giảng bài cùng hàm thụ học tập .
Mời thận thi cử quan trọng suy nghĩ .  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>