Chia sẻ

Kỳ môn độn giáp dụng thần thẳng đọc cửu tinh tại dự đoán tin tức tượng ý

Dương chữa kỳ môn 1 2 0 2 0 - 0 5-2 1

Thiên bồng tinh là trực phù vượng tướng gặp cát cách , Cát môn thì trạch trong nhiều hơn thông minh cơ trí , dám làm dám là người , lợi nhuận văn đường quan lộc , thêm tham gia tính phong hiểm chức nghiệp , nếu rơi hưu tù chết phí của mà thêm là gan lớn vọng là , gian xảo xảo trá hạng người , phần lớn là đạo phỉ chi đồ , dễ gặp trộm cướp phá tài , tửu sắc thành hoạ , lưu động chết trẻ của chuyện hung hiểm .

Thiên nhâm tinh là trực phù vượng tương đắc địa, trạch trong nhiều hơn thành thực thiện lương , giản dị phúc hậu người , lợi nhuận trí nghiệp vượng sản , điền viên sung túc , nhiều hơn nông kỹ hoặc thiết kế kiến trúc phương diện của người mới , trước khi chết phí của mà thì khốn cùng bình thường , mưu là cản trở , thêm là nông dân hoặc lao động chân tay giả .

Thiên xung tinh là trực phù rơi vượng tướng của địa, trạch trong nhiều hơn ngay thẳng phóng khoáng , nóng nảy mạnh mẽ chính là nhân vật . Cũng xuất quân nhân , võ chức người hoặc thể trồng người mới . Trước khi chết phí của mà thì dịch trêu chọc quan phi tố tụng , tai nạn xe cộ , huynh đệ hình thương , xuất lỗ mãng hiếu động người .

Thiên phụ tinh là trực phù rơi vượng địa, trạch trong người đại thể văn nhã có phong độ , có văn hóa giáo dưỡng , tông giáo tín ngưỡng các loại, nhiều hơn khoa học kỹ thuật văn hóa giáo dục nhân tài . Trước khi chết phí của mà thêm là rõ ràng bình của phần tử trí thức , bình thường mềm yếu , thể nhược nhiều bệnh , ôn nhu thiếu quyết đoán hạng người .

Thiên anh tinh là trực phù rơi vượng địa, trạch trong người đại thể có khí phách có phong độ , ăn nói không tầm thường , thanh danh xa Dương , nhiều hơn văn hóa khoa học kỹ thuật sự nghiệp nhân tài . Trước khi chết phí của mà thêm là tham bạo ngu ngốc , ngang ngược vô thường , tính bạo dịch nóng hạng người . Dịch tuyển hoả hoạn hồi lộc , văn tự kiện cáo , tâm não nhanh mắt .

Thiên nhuế tinh là trực phù rơi vượng địa, trạch trong người đại thể thụ đạo giao hữu , trí điền hưng nhà , phụ nhân cầm quyền . Trước khi chết phí của mà thì tính ác bá đạo , lòng tham không đáy chi đồ . Trạch trong tật bệnh bụi rậm sinh , thay mặt thay mặt không thôi.

Thiên cầm tinh là trực phù rơi vượng mà vì đại gia tộc , trạch trong nhiều hơn làm quan cầm quyền người , là người đại thể phẩm chất đoan chánh , trung chính vô tư . Nếu trước khi chết phí của địa, có nhiều danh không thực , có mới mệt thân .

Thiên trụ tinh là trực phù rơi vượng địa, trạch trong nhiều hơn trụ cột vững vàng , dám nói dám làm , duy nhất chống đở một phương hạng người , nhiều hơn diễn nghệ giới nhân tài hoặc hùng biện diễn thuyết người . Trước khi chết phí của địa, thì là người bày mưu tính kế của phụ tá hoặc nói hát hạng người .

Thiên tâm tinh là trực phù rơi vượng địa, trạch trong người thêm tài hoa hơn người , co được dãn được , có thực học của nhân tài trụ cột , nhiều hơn chữa bệnh , bốc , tinh , tướng phương diện của người mới . Trước khi chết phí của địa, quan trường thị phi , hình thê tổn thương tử , dễ họa đầu ngực ốm đau , thì nhiều hơn có tay nghề vất vả cần cù người .

Cửu tinh trực phù của vượng suy là cân nhắc một ngôi nhà cát hung quý tiện tầng thứ của căn cứ , trực phù là cát tinh lại vượng tương đắc mà giả nhất định nhân tài liên tục xuất hiện , tài nguyên rộng vào của trạch . Trực phù hưu tù chết phí lại cùng hung cách , hung cửa làm bạn giả nhất định tai ương không ngừng , rách nát không chịu nổi của trạch .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>