Chia sẻ

Thái ất huyệt : bệnh bao tử , tâm phiền , điên cuồng

Lại gặp cuối mùa thu 2 0 17- 12- 0 7


【 lấy huyệt vị trí ]

Tại bụng trên bộ phận , lúc tề trong bên trên 5 0 tấc , cách trước chính trung tuyến 5 0 tấc .

【 phân tích vị trí ]
Khi bụng thẳng cơ bắp cùng với vỏ chỗ; có thứ tám cùng lúc động , tĩnh mạch chi nhánh cùng với bụng vách dưới động , tĩnh mạch chi nhánh; có bày thứ tám cùng lúc thần kinh chi nhánh ( nội bộ là ngang kết ruột ) .

【 công năng chủ chữa ]

Bệnh bao tử , tâm phiền , điên cuồng .

【 huyệt vị pha thuốc ]

Phối hợp trong quản chữa đau dạ dày .

【 huyệt vị cách chữa ]

Đâm thẳng 0.8~ 1.2 tấc .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>