Chia sẻ

{ Bắt đầu]《 thái ất kim hoa tôn chỉ 》 chương 7: về quang hoạt pháp

Chương thôn lý đại mắt 2 0 22- 0 8-2 0 Công bố tại Sơn Tây

Chương 7: về quang hoạt pháp

Về quang dần dần như thế bước đi , không nên phế bỏ chánh nghiệp . Cổ nhân nói: "Sự tình đến nếu ứng nghiệm qua , vật đến phải nhìn thấu ." Tử lấy chính niệm trì sự , tức quang không được là vật chuyển , quang tức tự về . Lúc này thời không tướng của về quang vậy. Còn có thể hành của , huống hồ có chân chính lấy tướng về quang ư .

Thường dùng , năng lượng khắc khắc theo sự tình trở lại căn cứ , không được lấy một chút nào người ngã tướng . Chính là theo mà về ánh sáng, này thứ nhất diệu dụng . Sáng sớm năng lượng phái tận chư duyên , tĩnh tọa một , hai thời sau cùng thần kì . Phàm ứng sự tình giao tiếp , chỉ dùng trở lại căn cứ pháp , liền không một khắc ở giữa đoán . Như thế hành của , tháng ba hai tháng , thiên bên trên chư thật , ắt tới xác minh vậy .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

  p