Chia sẻ

Kỳ môn chu du đoán vốn liếng hợp tác một ván _ quỷ cốc môn nhân

Lá cây sách cửa hàng 46 0 2 0 15- 12- 0 7
Tứ trụ: ất mùi canh thìn ất mão canh ngọ
Tuần không: thìn tị thân dậu tí sửu tuất hợi
Nguyên cục: rõ ràng minh trung nguyên dương 1 cục tuần thủ: Giáp Tý mậu
Trực phù: bồng tinh 3 cung giá trị khiến: hưu môn 7 cung
┌──────┬──────┬──────┐
│ │ │ mã │
│ tỵ │ huyền │ thiên │
│ đinh nhuế kỷ │ nhâm trụ đinh │ ất anh ất │
│ mão sợ tân │ thân tổn thương ất │ sửu trong kỷ │
│ hợp │ thiên │ tỵ │
│ tướng │ thai │ không có │
├──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │
│ phù │ âm │ hổ │
│ bính bồng mậu │ mậu xung canh │ canh chim nhâm │
│ dần mở canh │ thần sinh nhâm │ ngọ đừng đinh │
│ âm │ hổ │ huyền │
│ vượng │ đừng │ chết │
├──────┼──────┼──────┤
│ │ │ 0 │
│ thường │ mà │ hợp │
│ tân tâm quý │ quý bất luận cái gì bính │ kỷ phụ tân │
│ mùi chết bính │ dậu đỗ mậu │ tị cảnh quý │
│ mà │ phù │ thường │
│ đừng │ phí │ tù │
└──────┴──────┴──────┘
Kỳ môn đoán cục phương pháp rất nhiều, bất kỳ phương pháp nào , cũng là thành lập tại đối kỳ môn nguyên lý của khắc sâu lý phân giải bên trên, nếu như chân chính khắc sâu hiểu được kỳ môn của các gia nguyên lý , các loại phương pháp cũng năng lượng rất nhanh lý phân giải đồng thời năng lượng chính xác vận dụng . Thị trường bên trên truyền ra của cái gọi là phi bàn chu du đoán pháp , chu du của nguyên lý chắc chắn mọi người đều hiểu , chính là tinh môn một thể của nguyên lý , bản chất là can chi một thể của nguyên lý . Đây là đối thái cực tiến hành phân âm dương một loại hai phương pháp phân loại . Loại phương pháp này trước kia của văn chương trong viết qua , tại đây không thừa nói .
Hiện tại phải nói đúng lắm, chỉ cần biết rằng loại phương pháp này của nguyên lý là cái gì , liền có thể sử dụng loại này phương pháp đoán cục , mà lại không câu nệ tại lục thân , thực tế bên trên, trong mắt của ta , dụng lục thân là một loại phương pháp rất đơn giản , chỗ tốt là ngắn gọn , phương tiện , lợi cho truyền thừa , dân gian xem bói của truyền thừa cũng là lục hào mà không là lục nhâm , vì sao? Lục hào là lục thân làm chủ thể của ngắn gọn mà lại nhanh chóng của phương tiện pháp môn , lục nhâm tổng thể là đi tượng xem con đường , đối với người yêu cầu tương đối cao , tương đối khó . Nhưng mà bây giờ thấy được lục hào cũng là không hoàn chỉnh đấy, nếu như cho là lục hào chỉ là dụng

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>