Chia sẻ

Siêu thanh tâm động đồ không hết toàn bộ sử dụng công lược !

Đọc nhiều nhiều trường 123 2 0 17- 0 1- 12

Y học giới tâm huyết quản kênh


Khám gấp đột nhiên gặp phảiMáu chảy độngCơ học chướng ngại tính trái tim tật bệnh , làm sao sử dụng siêu thanh tâm động đồ nhanh chóng kiểm tra chẩn đoán?Chỉnh lý bạch chước nấm

Nói giả   đường đỏ

Nguồn gốc y học giới hình ảnh chẩn đoán cùng tham gia kênh


Khám gấp giường bàng siêu thanh tâm động đồ thích hợp với có nghiêm trọng lâm sàng chứng tình hình tâm huyết quản tật bệnh họa giả đặc biệt là nguyên nhân bệnh hoặc chẩn đoán không được minh giả , thường dùng nhất tại khoa cấp cứu , trọng chứng y học khoa ,Khoa tim C CU cùng tâm ống dẫn thất . NóKiểm khám bệnh của quan trọng nhất mục đích ở chỗ chân khác là không làm tâm nguồn gốc tính hoặc không phải tâm nguồn gốc tính , cùng ước định họa giả có tồn tại hay không trái tim kết cấu cùng công năng lượng của dị thường đến phán đoán máu chảy động lực học chướng ngại của khả năng nguyên nhân .


Chủ yếu bao gồm tứ đại loại:


Thường thấy nhất chính là nguyên nhân không rõ máu chảy độngCơ học chướng ngại; cái thứ là nguyên nhân không rõ nguy cấp tức ngực cùng tương tự chứng tình hình; nguyên nhân không rõ hô hấp khó khăn cùng nó anh ấy lâm sàng tâm huyết quản bệnh bộc phát nặng ( như: không được minh nguyên nhân ngất ) .


Nguyên nhân trong đó không rõ máu chảy động lực học chướng ngại của nguyên nhân khả năng bao gồm trái tim ép nhét , cấp tính trái tim suy kiệt , cấp tính động mạch phổi tắc máu , không được điển hình cấp tính quan mạch tổng hợp đi xa , phải tâm thất nhồi máu cơ tim cùng cấp tính dung lượng không đủ . Hôm nay chủ yếu giới thiệuTrái tim ép nhét , cấp tính trái tim suy kiệt cùng cấp tính động mạch phổi tắc máu.


Một


Trái tim ép nhét


Trái tim ép nhét là máu chảy động lực học không ổn định của phổ biến nguyên nhân của một . Có thể do cấp tính màng tim thấm dịch , bộ ngực ngoại thương , cơ tim vỡ tan , động mạch chủ tường kép vỡ tan , khiêng ngưng trị liệu , tâm ống dẫn điều khiển chờ gây nên . Nhược tâm bẩn sự tổn thương xé rách , động mạch chủ tường kép màng tim xuất huyết bên trong , tham gia trị liệu liên quan tính trái tim hoặc quan mạch thủng , dù cho chảy máu lượng nhỏ , trái tim ép nhét cùng với cấp tính máu chảy động lực học chướng ngại cũng có thể năng lượng xảy ra xuất hiện .


Khám gấp siêu thanh tâm động đồ có thể ước định màng tim tích dịch của phân bố cùng phạm vi . Thông thường tuyển dụng xương ngực bàng trái đội trưởng trục , xương ngực bàng trái thất ngắn trục cùng bốn khang thiết diện , kiếm đột dưới bốn khang thiết diện . Ngoại trừ này của ngoại , chỉ dẫn khẩn cấp màng tim đâm xuyên lúc, từ kiếm đột dưới hoặc trái tim trần khu chờ dò xét , sau cùng thiển tích dịch có thể trợ giúp xác định tốt nhất của vào châm lộ tuyến cùng chiều sâu .


Kết hợp án lệ tiến hành tỉ mỉ nói phân giải ↓↓↓Video thời trường 5 phút 32 giây , mời tại wifi tình hình dưới xem xét


Thông qua trở lên 3 cái ca bệnh , một khi xuất hiện trái tim ép nhét , tình huống nguy cấp , cần phải lập tức tiến hành đâm xuyên rút dịch .


Hai


Cấp tính tả tâm suy


Rất thêm nguyên nhân khả năng tạo thành cấp tính tả tâm suy , như: cấp tính van lượng lớn ngược lại lưu , cấp tính nhồi máu cơ tim bạn trong phòng cách thủng , nhân công máy móc cánh cấp tính công năng lượng chướng ngại , cấp tính trọng chứng viêm cơ tim , mệt họ đậu nhọt vỡ tan . . .


Kết hợp án lệ tiến hành tỉ mỉ nói phân giải ↓↓↓Video thời trường 4 phân 18 giây , mời tại wifi tình hình dưới xem xét


Ba


Cấp tính động mạch phổi tắc máu


Trực tiếp siêu thanh triệu chứngLà tại động mạch phổi cùng với chi nhánh nội tìm cùng dị thường tiếng vang đoàn khối . Động mạch phổi chi nhánh đại thể ở vào siêu thanh dò xét khu không thấy được , nguyên nhân trực tiếp triệu chứng của nhạy cảm tính thấp .


Phế tắc máu của gián tiếp siêu thanh triệu chứng:

 • Phải tâm nhất là phải tâm thất mở rộng;

 • Trong phòng cách dẹp bình , cùng trái thất sau vách đồng hướng vận động , D loại tả tâm thất;

 • Nghiêm trọng hoặc mới phát sinh ba mũi cánh quan bế không toàn vẹn;

 • Động mạch phổi ép hiển lấy lên cao .


Kết hợp án lệ tiến hành tỉ mỉ nói phân giải ↓↓↓Video thời trường 2 phân 2 0 giây , mời tại wifi tình hình dưới xem xét


Khám gấp trái tim siêu thanh báo cáo chú ý hạng mục


 1. Chủ yếu miêu tả siêu thanh thấy cùng trọng yếu suy đoán giá trị , so với như trái thất lớn nhỏ , bắn máu điểm số;

 2. Siêu thanh hình ảnh ứng chứa đựng , tốt nhất giữ gìn lưu lại động trạng thái đồ;

 3. Siêu thanh kết quả kiểm tra ứng hình thành sách điện tử trực tiếp báo cáo báo cho biết đồng thời đặt chữa bệnh văn kiện trong;

 4. Tại nguy cấp tình hình dưới, ngon miệng đầu báo cáo báo cho biết lâm sàng bác sĩ cùng thời chỉ đạo lâm sàng quyết sách , sau đó mới hoàn thành sách điện tử trực tiếp báo cáo báo cho biết .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>