Chia sẻ

{ Bắt đầu]Ma cô

83368326 2 0 2 0 - 0 4- 1 1

Ma cô là

Tịch mịch cái đình nhỏ

Chỉ có ngày mưa

Ếch xanh mới đến tránh mưa

Trời nắng ếch xanh liền đi

Trong đình lãnh lãnh thanh thanh

—— 《 ma cô 》 đoạn tích

Ma cô là

Thiên nhiên cho đích thực vật

Có ma cô

Đừng nhìn nó đủ mọi màu sắc

Đặc biệt khác hấp dẫn người

Thế nhưng mà nó là có độc của

Nhưng mà

Có ma cô

Tẩy uế mộc mạc

Lại năng lượng thành là mọi người mỹ vị món ngon

—— ấn tử trẻ trung

Ma cô là

Vui vẻ của cái đình nhỏ

Mùa xuân

Hồ điệp sẽ ở cái đình nhỏ bên trên vũ đạo

Mùa hè

Chuồn chuồn sẽ ở trong đình nghỉ mát

Ma cô

Mỗi một ngày cũng là vui vẻ của

—— phương một hàm

Ma cô là

Cực kỳ của che dù

Con sóc nhỏ cùng con thỏ nhỏ chơi mệt rồi

Ngay tại dù dưới đừng tức ngủ, ngáy trẻ

—— vương bội phục văn

Ma cô là

Cực kỳ của đà la

Ngày sáng đêm tối cũng xoay tròn

Mưa tới vậy năng lượng rất nhanh vung can

—— nghiêm chân

Ma cô là

Từng tòa một có thể thích vừa tiểu xảo nhà cửa

Mỗi khi trời mưa thời nó cuối cùng sẽ rộng mở đại môn

Khiến tiểu động vật đến tránh mưa

Mỗi khi tiểu động vật chơi mệt của thời gian

Nó đều gặp phải khiến tiểu động vật tiến đến đừng tức

Cái này chút ít tiểu động vật sâu thích lấy cái này chút ít ma cô

—— tô học hào

Ma cô

Là từng cái cố định cây dù nhỏ

Chỉ có trời mưa xuống

Đám kiến mới đến tránh mưa

Thiên tình

Đám kiến đi rồi

Dù che mưa dưới thanh âm của không có

Lại trở nên vắng ngắt

—— trương bác

Ma cô là

Tịch mịch dù nhỏ

Chỉ có gió thổi trời mưa

Mới có động vật đến tránh mưa

Mưa tạnh vậy

Những động vật đi rồi

Dù nhỏ lại trở về vậy cô độc

—— bốc văn hân

Ma cô là

Ngũ thải của cái đình nhỏ

Thái dương tới

Con kiến đến che nắng

Ngày mưa tới

Hồ điệp đến tránh mưa

Cái đình ở dưới những động vật cho ma cô nói câu chuyện

Ngũ thải của cái đình không có chút nào cô đơn

—— từ hân


Bọn nhỏ tâm trong

Tha vĩnh viễn không biết giấu lấy sao tốt của bí mật vườn hoa

Mà ngã

Là cái đó đi vào bọn hắn bí mật vườn hoa của người

Đồng thời mà lại

Làm không biết mệt

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

  p