Chia sẻ

【 trung quốc thực dụng phụ khoa cùng sản khoa tạp chí Wechat chuyên mục ] của 483 có thai hợp đồng thời thất tính nhịp tim thất thường của quản lý

Hưu Tư thật thà quán 2 0 19- 12- 18
Bài này đăng tại 《 trung quốc thực dụng phụ khoa cùng sản khoa tạp chí 》
2 0 19 năm tháng 11 thứ 35 quyển thứ 1 1 kỳ
Làm giả:Mã ngọc yến , lô may mắn tuệ
Đơn vị: sơn đông đại học tề lỗ bệnh viện khoa phụ sản
Trích phải cùng từ mấu chốt

Trích phải:Có thai hợp đồng thời thất tính nhịp tim thất thường là một loại thường gặp có thai hợp đồng thời tâm huyết quản hệ thống tật bệnh , nghiêm trọng thời có thể suy cho cùng thai nghén sản phụ tâm lực suy kiệt , chết đột ngột cùng thai trẻ sinh trưởng nhận hạn chế , thai trẻ quẫn bách , sớm sản cùng tử thai loại lương kết cục . Cái tật bệnh của quản lý cần có sản khoa , khoa tim mạch , gây tê khoa cùng mới sinh khoa nhi chờ học nhiều khoa cùng đồng tham dự , văn chương từ có thai hợp đồng thời thất tính nhịp tim thất thường của thai nghén trước trưng cầu ý kiến cùng ước định , trị liệu , thời gian mang thai quản lý cùng sinh nở kỳ quản lý các phương diện tiến hành trình bày , lấy giảm thiếu mẫu trẻ bệnh biến chứng của phát sinh , đồng thời mạnh mức độ học nhiều khoa hợp tác quản lý đối tật bệnh dự sau chuyển quy tính trọng yếu .

Từ mấu chốt:Thất tính nhịp tim thất thường; có thai; mẫu trẻ bệnh biến chứng; dược vật trị liệu; học nhiều khoa quản lý

Có thai hợp đồng thời thất tính nhịp tim thất thường bao gồm thai nghén trước đã minh xác chẩn đoán của thất tính nhịp tim thất thường cùng có thai kỳ phát sinh bệnh biến , có thai kỳ bởi vì cơ thể đặc hữu sinh lý tình hình trạng thái cùng máu chảy động lực học chờ cải biến khiến nhịp tim thất thường của phát sinh tỉ lệ hiển lấy gia tăng , đặc biệt là bị mắc khí chất tính bệnh tim của phụ nữ có thai cùng tuổi phụ nữ có thai . Thất tính nhịp tim thất thường chủ yếu phân là thất tính kỳ trước co vào , thất tính tâm động quá nhanh cùng tâm thất phác động ( thất phác ) cùng tâm thất rung động ( thất chiến ) , lâm sàng bên trên nguy hiểm cho sinh mệnh của thất tính tâm động quá nhanh cùng thất chiến tại có thai trong lúc khá hiếm thấy , nhưng hợp đồng thời khí chất tính bệnh tim thời thất tính nhịp tim thất thường cùng thất chiến phát sinh tỉ lệ tăng cao , có thể suy cho cùng thai nghén sản phụ tâm lực suy kiệt , chết đột ngột cùng thai trẻ sinh trưởng nhận hạn chế , thai trẻ quẫn bách , sớm sản cùng tử thai loại lương kết cục , bởi vì , tăng cường có thai kỳ giám hộ cùng quản lý , có thể giảm thiếu thai nghén sản phụ cùng bao quanh sản trẻ của nghiêm trọng bệnh biến chứng .
1
Thất tính nhịp tim thất thường đối có thai ảnh hưởng
Có thai kỳ đặc hữu sinh lý cải biến khiến hữu tâm quy tắc thất thường bệnh án họa giả của phục phát sinh tỉ lệ gia tăng , đặc biệt là vốn có khí chất tính bệnh tim của phụ nữ có thai , bên ngoài tuổi phụ nữ có thai phát sinh nhịp tim thất thường của đại thể tỉ lệ cùng họa trái tim tật bệnh của phong hiểm đồng thời gia tăng .
Thất tính kỳ trước co vào là có thai kỳ thường gặp nhịp tim thất thường , có thai kỳ phát sinh tỉ lệ 33 hoặc 1 0 vạn , mà thất tính tâm động quá nhanh là 16 hoặc 1 0 vạn , thất chiến là 2 hoặc 1 0 vạn 9 1 193 . Thất tính kỳ trước co vào thông thường không đặc biệt khác chứng hình, một loại biểu hiện làm tâm kinh sợ , đối có thai ảnh hưởng khá nhỏ , nhưng hợp đồng thời nghiêm trọng khí chất tính bệnh tim giả thời gian dài liên tiếp phát sinh thất tính kỳ trước co vào có thể sản sinh tim đau thắt , huyết áp thấp hoặc yếu tim vân vân. Thất tính tâm động quá nhanh thường phát sinh ở khí chất tính bệnh tim họa giả , chẵn có thể phát sinh ở không phải khí chất tính bệnh tim họa giả , chất điện phân hỗn loạn cùng trường QT tổng hợp đi xa chờ cũng có thể gây nên; không phải cầm tiếp nối tính thất nhanh ( phát tác thời gian ngắn tại 3 0 S , năng lượng tự hành cuối cùng dừng lại ) của họa giả thông thường không chứng hình, cầm tiếp nối tính thất nhanh ( phát tác thời gian vượt qua 3 0 S , cần dược vật hoặc trả lời bằng điện tín quy tắc mới có thể cuối cùng dừng lại ) thường kèm thêm rõ ràng máu chảy động lực học chướng ngại cùng thiếu máu cơ tim . Tâm thất phác động cùng tâm thất rung động là chí tử tính nhịp tim thất thường , phổ biến tại khí chất tính bệnh tim họa giả , như bệnh ở động mạch vành , cơ tim bệnh cùng viêm cơ tim các loại, tiên thiên tính ion thông đạo tật bệnh như trường QT tổng hợp đi xa , Bru lại thêm ad a tổng hợp đi xa chờ thường phát sinh thất phác cùng thất chiến , nghiêm trọng thiếu máu thiếu dưỡng khí cùng kháng tâm luật thất thường dược vật của suy cho cùng nhịp tim thất thường tác dụng chờ đều có thể dẫn đến thất phác cùng thất chiến .
Thất tính nhịp tim thất thường lúc, thai nghén sản phụ thể nội hệ thống tuần hoàn công năng lượng dị thường , khiến tổ chức khí quan cung cấp máu giảm thiếu có thể suy cho cùng thai nghén sản phụ thiếu dưỡng khí , nhưng cường độ thấp thiếu dưỡng khí thời đối thai nghén sản phụ tự thân ảnh hưởng rất nhỏ , cùng với có thai cuối cùng dừng lại , sản phụ thân thể công năng lượng dần dần khôi phục đến thai nghén trước tình hình trạng thái , đại bộ phận phân tâm công có thể là khôi phục đến bình thường . Nhưng cũng có bộ phận phân thai nghén sản phụ nhất là hợp đồng thời khí chất tính bệnh tim họa giả có thể phát sinh tâm lực suy kiệt , ác tính nhịp tim thất thường cùng nhồi máu cơ tim chờ nghiêm trọng bệnh biến chứng , thậm chí tử vong 9 1293 . Mẫu sự lưu thông của máu công năng lượng dị thường sẽ dẫn đến cuống rốn máu cung cấp không đủ , thai trẻ có thể có thiếu máu thiếu dưỡng khí phát sinh . Thời gian dài thiếu dưỡng khí ảnh hưởng thai trẻ phát sinh nuôi dưỡng , khả năng sẽ dẫn đến thấp thể trọng trẻ sớm cho kịp sản chờ tình huống phát sinh 9 1393 .
2
Thai nghén trước trưng cầu ý kiến cùng ước định
Gần đây xuất hiện lòng rung động , ngất chờ chứng tình hình hoặc đã minh xác chẩn đoán thất tính nhịp tim thất thường của họa giả , chuyện xưa có khí chất tính bệnh tim của họa giả hoặc có trái tim tính chết đột ngột gia tộc lịch sử chờ nguy hiểm nhân tố của họa giả , bị thai nghén trước ứng hướng sản khoa bác sĩ cùng khoa tim mạch bác sĩ tiến hành trưng cầu ý kiến , hành tĩnh tức điện tâm đồ , động trạng thái điện tâm đồ hoặc siêu thanh tâm động đồ chờ kiểm tra , tiến hành tâm công năng lượng phân cấp , ước định thân thể tình hình trạng thái phải chăng năng lực được có thai , tận lực tại thai nghén trước tiến hành dược vật hoặc trái tim phẫu thuật trị liệu bắt đầu phát bệnh . Bắt đầu phát bệnh tiến hành can dự về sau, lại qua bác sĩ một lần nữa ước định quyết định phải chăng có thể có thai . Đối nghiêm trọng thất tính nhịp tim thất thường ( như ác tính thất tính kỳ trước co vào , liên tiếp phát sinh trận phát sinh tính thất tính tâm động quá nhanh ) hoặc khó trị tính thất tính nhịp tim thất thường của họa giả ứng đầy đủ cáo tri có thai phong hiểm , không thích hợp có thai giả đề nghị tránh thai . Có trái tim tính chết đột ngột nguy hiểm nhân tố của phụ nữ , thai nghén trước có thể trồng nhân tâm quy tắc chuyển phục ngoại trừ máy rung (I C D ) , đối thai nghén trước đã cắm vào I C D giả cũng không phải là có thai của chịu đựng Kỵ kiểm chứng . Đối với can thiệp sau có thể có thai của họa giả cũng nên khiến cho đầy đủ biết được có thai phong hiểm , có thai sau động trạng thái tiến hành có thai phong hiểm ước định , có thai kỳ , sinh nở kỳ cùng sản sau đều có xuất hiện trái tim nghiêm trọng bệnh biến chứng của đại thể tỉ lệ , bởi vì , ứng tăng cường giám sát quản lý , tránh khỏi không tốt có thai kết cục .
3

Có thai kỳ thất tính nhịp tim thất thường của trị liệu

Thất tính nhịp tim thất thường của phổ biến nguyên nhân là khí chất tính bệnh tim , như bệnh ở động mạch vành , trái tim van bệnh cùng cơ tim bệnh các loại, không khí chất tính bệnh tim họa giả phát sinh khá hiếm thấy . Có thai trong lúc như phát hiện thất tính nhịp tim thất thường , ứng đầu tiên tìm kiếm nguyên nhân bệnh , xác định họa giả thất tính nhịp tim thất thường của loại hình cùng bạn phát sinh bắt đầu có trái tim khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến , căn cứ trái tim tật bệnh tình hình quyết định phương án trị liệu . Tại có thai cuối cùng 6 tuần hoặc sản sau lúc đầu , ứng sắp xếp ngoại trừ mới phát sinh thất tính tâm động quá nhanh của bao quanh sản kỳ cơ tim bệnh . Đối chứng tình hình nhẹ, không khí chất tính bệnh tim giả có thể không phải dụng dược vật trị liệu; đối có nghiêm trọng máu chảy động lực học cải biến hoặc trí mạng tính nhịp tim thất thường họa giả cho kháng tâm luật thất thường dược vật trị liệu cùng ( hoặc ) trả lời bằng điện tín quy tắc , ống dẫn tan rã thuật chờ không phải dược vật phương pháp chữa bệnhn tổng hợp .

3.1    dược vật trị liệuCó thai kỳ sử dụng kháng tâm luật thất thường dược vật không đủ tương ứng theo kiểm chứng y học chứng cứ , mà lại kháng tâm luật thất thường dược vật khả năng tồn tại thai trẻ độc tính tác dụng , sử dụng cái loại dược vật khả năng có dụ phát sinh thai trẻ nhịp tim thất thường phong hiểm , bởi vì , sử dụng thời ứng cân nhắc lợi hại , hướng họa giả đầy đủ cáo tri phong hiểm , cẩn thận sử dụng . Phòng trị liệu tính nhịp tim thất thường dược vật theo như căn cứ nó tác dụng của điện sinh lý đặc biệt giờ phân là 4 loại , sản khoa thường dùng của dược vật có: Ⅰ loại dược vật ngăn trở cơ tim cùng truyền hệ thống Natri thông đạo , gồm có màng ổn định tác dụng như phổ lỗ vướng bởi vì axit-amin , lợi nhuận thêm vướng nguyên nhân bình thường khăn đồng cùng phất vướng ni chờ;Ⅱ loại dược vật là β được thể cản trở dược tề , có thể giảm xuống tâm thất tỉ lệ , như lần anh ấy vui vẻ khắc cùng phổ đồ Lạc Nhĩ;Ⅲ loại dược vật có thể ức chế nhiều loại giáp giòng điện , như án i-ốt đồng cùng tác anh ấy Lạc Nhĩ;Ⅳ loại dược vật là không phải hai hydro pi-ri-đin loại canxi thông đạo cản trở dược tề , như Willa Pami .

3.1 . 1     thất tính kỳ trước co vào     thất tính kỳ trước co vào là thường thấy nhất tâm quy tắc thất thường , nó phát sinh cùng nhiều loại nhân tố liên quan , như tuổi , chất điện phân hỗn loạn , tinh thần nhân tố , dược vật nhân tố cùng bắt đầu có trái tim tật bệnh vân vân. Có thai hợp đồng thời thất tính kỳ trước co vào căn cứ nó loại hình cùng bắt đầu phát bệnh tiến hành trị liệu . Đối với không khí chất tính bệnh tim phụ nữ có thai , không rõ ràng chứng tình hình khả quan xem xét , nếu chứng tình hình rõ ràng như tâm kinh sợ , lòng buồn bực cùng trái tim ngừng khiến cảm giác các loại, có thể sử dụng β được thể cản trở dược tề lần anh ấy vui vẻ khắc ( bằng lời nói 12.5~2 0 0 m lại thêm hoặcd ); kèm thêm khí chất tính bệnh tim lúc, lúc đầu có thể sử dụng β được thể cản trở dược tề , không thể khác thời hành ống dẫn tan rã trị liệu , tránh khỏi phát sinh nghiêm trọng nhịp tim thất thường .

3.1 .2    thất tính tâm động quá nhanh     cầm tiếp nối tính thất nhanh họa giả vô luận có hay không khí chất tính bệnh tim , thường kèm thêm rõ ràng máu chảy động lực học cải biến cùng thiếu máu cơ tim , nghiêm trọng giả có thể tiến triển là thất chiến , phải lập tức sử dụng dược vật cuối cùng dừng lại , giảm xuống trái tim ác tính sự kiện hoặc chết vội phát sinh; kèm thêm khí chất tính bệnh tim họa giả , vô luận là cầm tiếp nối tính thất nhanh hay là không phải cầm tiếp nối tính thất nhanh , đều ứng trị liệu; không khí chất tính bệnh tim họa giả phát sinh không phải cầm tiếp nối tính thất nhanh , như không chứng tình hình hoặc máu chảy động lực học chướng ngại , có thể không phải nhất định dược vật trị liệu .

3.1 . 2.1    hợp đồng thời khí chất tính bệnh tim của thất nhanh     khí chất tính bệnh tim phụ nữ có thai phát sinh không phải cầm tiếp nối tính thất nhanh thời rất có thể là ác tính thất tính nhịp tim thất thường của điềm báo trước , ứng tích cực tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến đồng thời ước định dự về sau, trị liệu chủ yếu là khí chất tính bệnh tim của xử lý và uốn nắn nguyên nhân dẫn đến , ở đây căn bản trên ứng với dụng β được thể cản trở dược tề có trợ lực cải thiện chứng tình hình cùng dự sau . Đối với kể trên hiệu quả trị liệu không tốt mà lại thất nhanh phát tác thường xuyên , chứng tình hình rõ ràng giả có thể theo như cầm tiếp nối tính thất nhanh dụng kháng tâm luật thất thường dược vật dự phòng hoặc giảm thiếu phát tác .

Khí chất tính bệnh tim họa giả phát sinh cầm tiếp nối tính thất nhanh đa số dự sau không tốt , dễ dàng gây nên trái tim chết đột ngột . Ngoại trừ trị liệu căn bản bệnh tim cùng tìm kiếm khả năng tồn tại của nguyên nhân dẫn đến ngoại , nhất định phải chữa trị kịp thời thất nhanh . Liên tục phát tác của thêm hình tính thất nhanh có thể dùng β được thể cản trở dược tề cùng án i-ốt đồng trị liệu . Có máu chảy động lực học chướng ngại giả ( như chứng tình hình rõ ràng , ý thức rõ ràng nhưng huyết áp thấp giả ) có thể sử dụng lợi nhuận thêm vướng bởi vì ( 1 m lại thêm hoặc kg ) sau hành trả lời bằng điện tín quy tắc , đối với ý thức không rõ giả sử dụng án i-ốt đồng . Máu chảy động lực học không ổn định giả , ứng lập tức hành đồng bộ dòng điện một chiều phục quy tắc trị liệu; tình hình khẩn cấp ( như phát sinh ngất , thêm hình tính thất nhanh hoặc chuyển biến xấu là thất chiến ) cũng có thể không phải đồng bộ chuyển phục . Dược vật trị liệu vô hiệu ứng cho trả lời bằng điện tín quy tắc trị liệu , có đầu kiện giả có thể lựa chọn cắm vào I C D dự phòng phục phát sinh , nếu không tình trạng giả , có thể cho án i-ốt đồng trị liệu , chỉ dụng án i-ốt đồng vô hiệu hoặc hiệu quả trị liệu không hài lòng giả có thể dùng được β được thể cản trở dược tề . Ức chế hoặc dự phòng cầm tiếp nối tính chỉ hình tính thất nhanh của phục phát sinh có thể dùng tác anh ấy Lạc Nhĩ ( bằng lời nói 8 0 ~ 16 0 m lại thêm hoặcd ) hoặc lần anh ấy vui vẻ khắc cùng án i-ốt đồng chờ 9 14-893 . Cần thiết phải chú ý chính là khí chất tính bệnh tim họa giả sử dụng kháng tâm luật thất thường dược vật sau dịch gia tăng nhịp tim thất thường của phong hiểm , bởi vì , cái loại họa giả dược vật trị liệu thường hành vi cắm vào I C D sau phụ trợ trị liệu 9 14-993 .

3.1 . 2.2    không khí chất tính bệnh tim căn bản của thất nhanh     không khí chất tính bệnh tim của thất nhanh cũng hiệu đặc biệt phát sinh tính thất nhanh , căn cứ điện tâm đồ đặc biệt đi xa có thể phân làm khởi nguyên tại phải thất chảy ra đạo của đặc biệt phát sinh tính thất nhanh cùng trái thất đặc biệt phát sinh tính thất nhanh . Đại đa số đặc biệt phát sinh tính thất nhanh họa giả đối β được thể cản trở dược tề của phản ứng tốt đẹp , bởi vì dịch phục phát sinh , sinh nở hậu ứng cho ống dẫn tan rã trị liệu . Trái thất đặc biệt phát sinh tính thất nhanh , chọn lựa đầu tiên Willa Pami ( an toàn liều lượng 6 0 48 0 m lại thêm hoặcd ) tiêm tĩnh mạch . Không phải cầm tiếp nối tính thất nhanh mà lại không khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến họa giả không chứng tình hình thời khả quan xem xét , nếu chứng tình hình rõ ràng hoặc tả tâm công năng lượng hạ xuống lúc, có thể sử dụng β được thể cản trở dược tề như lần anh ấy vui vẻ khắc hoặc tác anh ấy Lạc Nhĩ hoặc Willa Pami trị liệu; nếu chứng tình hình rõ ràng hoặc dược vật trị liệu vô hiệu lúc, có thể kiểm tra suy nghĩ hành ống dẫn tan rã trị liệu , đặc biệt là vận động dụ phát đặc biệt phát sinh tính không phải cầm tiếp nối tính thất nhanh . Cầm tiếp nối tính thất nhanh họa giả khả năng cùng tính di truyền nhịp tim thất thường tổng hợp đi xa có quan hệ , như trường QT tổng hợp đi xa là khá là thường gặp tính di truyền nhịp tim thất thường tổng hợp đi xa , phụ nữ có thai dịch phát sinh trí mạng tính thất tính nhịp tim thất thường , thời gian mang thai sử dụng của một chút ít dược vật như a số lẻ hỏng làm , đỏ hỏng làm cùng carat hỏng làm khả năng dẫn đến QT kéo dài , tại có thai kỳ cùng sản sau ngon miệng phục β được thể cản trở dược tề trị liệu trường QT tổng hợp đi xa 9 1 1 0 - 1393 .

3.1 .3    tâm thất phác động cùng tâm thất rung động     tâm thất phác động cùng rung động là trí mạng tính nhịp tim thất thường , có thể suy cho cùng tim chợt ngừng cùng trái tim chết đột ngột , phổ biến tại thiếu máu tính bệnh tim , nghiêm trọng thiếu máu , thiếu dưỡng khí , dự kích tổng hợp đi xa đồng thời phòng rung động cùng cực nhanh tâm thất tỉ lệ chờ đều có thể gây nên , tại có thai kỳ phát sinh khá ít. Tim chợt ngừng giả giúp cho tim phổi khôi phục cùng ngoại trừ rung động trị liệu , đồng thời tĩnh mạch suy chú adrenalin , đối với khó trị tính của thất chiến , có thể giúp cho án i-ốt đồng trị liệu .

3.2    trả lời bằng điện tín quy tắcCó thai kỳ trái tim phục quy tắc là an toàn đấy, trả lời bằng điện tín quy tắc không ảnh hưởng thai trẻ máu chảy , đồng thời mà lại dụ phát sinh thai trẻ nhịp tim thất thường hoặc sớm sinh ra phong hiểm rất nhỏ . Đối với máu chảy động lực học không ổn định tâm động quá nhanh , ứng lập tức tiến hành trả lời bằng điện tín quy tắc .

3.3    ống dẫn tan rã thuậtBắn liên tiếp tan rã phòng trị liệu tính tâm động quá nhanh cùng thất tính kỳ trước co vào đều có hiệu quả , đối bộ phận phân họa giả không thích hợp dược vật trị liệu hoặc dược vật hiệu quả trị liệu không tốt lúc, có thể kiểm tra suy nghĩ tại có thai trung kỳ hành bắn liên tiếp tan rã trị liệu , lấy giảm thiếu xạ tuyến đối thai trẻ ảnh hưởng phong hiểm 9 1 14- 1593 , sử dụng không phải huỳnh quang kính điện tử phân tích đánh dấu suy đoán cùng ống dẫn hướng dẫn hệ thống , đang trị liệu kinh nghiệm phong phú trung tâm tiến hành trị liệu .

3 .4   I C DĐối với thất tính tâm động quá nhanh họa giả , đề nghị có thai trước cắm vào I C D . Nếu tại có thai hết hạn xuất hiện thích ứng kiểm chứng , đặc biệt là đối với thai linh vượt qua 8 tuần giả , chọn lựa đầu tiên siêu thanh tâm động đồ chỉ đạo hoặc điện tử phân tích đánh dấu suy đoán trợ giúp mua khang thất cắm vào I C D , có thai trong lúc cắm vào I C D an toàn , không được sẽ dẫn đến I C D liên quan bệnh biến chứng của phong hiểm gia tăng .

4
Thời gian mang thai quản lý

4.1    định kỳ kiểm traThai nghén lúc đầu ứng ước định có thai hợp đồng thời thất tính nhịp tim thất thường họa giả có thai phong hiểm , cáo tri có thai trong quá trình có thể năng lượng phát sinh các loại bệnh biến chứng , căn cứ có thai phong hiểm phân loại , chỉ đạo phụ nữ có thai đến tương ứng cấp khác bệnh viện tiến hành định kỳ quy phạm của kiểm tra , đồng thời định kỳ giám sát tâm công năng lượng . Đối nghiêm trọng thất tính nhịp tim thất thường hoặc khó trị tính thất tính nhịp tim thất thường của phụ nữ có thai , ứng người đi đường công lưu sản cuối cùng dừng lại có thai .

Thai nghén ở bên trong, thời kỳ cuối của đại bộ phận phân thất tính nhịp tim thất thường tâm công năng lượng bình thường phụ nữ có thai sản kiểm số lần đồng bình thường có thai giả , nếu có thai phong hiểm qua lại ước định sau gia tăng , ứng gia tăng kiểm tra số lần , rút ngắn sản kiểm của thời gian cách nhau . Nghiêm trọng thất tính nhịp tim thất thường của phụ nữ có thai , bác sĩ cần đầy đủ cáo tri bệnh tình , đồng thời tổng hợp chữa bệnh tình trạng , họa giả cùng gia thuộc đắc ý nguyện các loại nhân tố đến quyết định phải chăng cuối cùng dừng lại có thai; nhưng mà khó trị tính thất tính nhịp tim thất thường , nhịp tim thất thường chứng tình hình gia tăng trọng , cùng xuất hiện nghiêm trọng tâm bẩn bệnh biến chứng cùng tâm công năng lượng hạ xuống giả thì cần lập tức cuối cùng dừng lại có thai .

4 .2    thai trẻ giám sátTại thai nghén trung kỳ hành thai trẻ trái tim siêu thanh si tra thai trẻ bệnh tim , nếu thai trẻ có bệnh tim bẩm sinh , ứng tiền sản chẩn đoán sắp xếp ngoại trừ thai trẻ nhuộm màu thể dị thường . Có thai hợp đồng thời thất tính nhịp tim thất thường họa giả thường gặp thai trẻ bệnh biến chứng có sớm sản , thai trẻ thiếu máu thiếu dưỡng khí cùng thấp sinh ra thể trọng vân vân. Ứng dụng kháng tâm luật thất thường dược vật giả ứng tăng cường giám sát thai trẻ tâm tỉ lệ cùng nhịp tim .

5
Sinh nở kỳ quản lý

5.1    cuối cùng dừng lại có thai của thời cơCuối cùng dừng lại có thai thời cơ của lựa chọn cần căn cứ bệnh tim có thai phong hiểm cùng tâm công năng lượng phân cấp . Không được kèm thêm khí chất tính bệnh tim của đa số thất tính nhịp tim thất thường phụ nữ có thai có thể có thai đến đủ tháng; nghiêm trọng thất tính nhịp tim thất thường như ác tính thất tính kỳ trước co vào , liên tiếp phát sinh trận phát sinh tính thất tính tâm động quá nhanh giả , nếu lựa chọn kế tiếp nối có thai , dù cho tâm công năng lượng Ⅰ cấp , vậy đề nghị tại có thai 32~34 tuần cuối cùng dừng lại có thai; bộ phận phân phụ nữ có thai trải qua lâm sàng học nhiều khoa ước định khả năng cần có tại thai nghén 32 tuần trước cuối cùng dừng lại có thai , nghiêm mật giám sát có thể thích hợp kéo dài thai nghén tuần; nhưng khi phụ nữ có thai có nghiêm trọng tâm bẩn bệnh biến chứng hoặc tâm công năng lượng hạ xuống thời cần lập tức cuối cùng dừng lại có thai . Khó trị tính thất tính nhịp tim thất thường giả thuộc có thai chịu đựng Kỵ kiểm chứng , một khi chẩn đoán cần mau chóng cuối cùng dừng lại có thai , như họa giả cùng gia thuộc người nhà tại đầy đủ phân giải phong hiểm sau vẫn cự tuyệt cuối cùng dừng lại có thai , cần có chuyển khám bệnh đến Tam cấp tổng hợp bệnh viện chẩn trị , để bảo đảm kiểm chứng kịp thời cùng hữu hiệu cứu giúp , căn cứ phụ nữ có thai bệnh tình cùng thai trẻ tình hình , khảo thi suy nghĩ thích hợp thời cuối cùng dừng lại có thai .

5 .2    cuối cùng dừng lại có thai phương pháp của lựa chọnCó thai hợp đồng thời nhịp tim thất thường của phụ nữ có thai , quyết định sinh nở phương thức nhân tố chủ yếu có họa giả máu chảy động lực học cùng tâm công năng lượng tình hình thực tế tình hình cùng sản khoa chỉ đi xa . Có thai hợp đồng thời nhịp tim thất thường bản thân cũng không là phẩu cung sản sinh nở của tuyệt đối chỉ đi xa , nhưng nhịp tim thất thường của phát tác khó khống chế gây nên máu chảy động lực học của không ổn định giả , thì đề nghị hành phẩu cung sản thuật kết thúc sinh nở .

5 . 2.1    qua âm đạo sinh nở     đại đa số thất tính nhịp tim thất thường mà lại tâm công năng lượng Ⅰ cấp của phụ nữ có thai nhưng chịu không được được qua âm đạo sinh nở . Sinh nở trong quá trình cần phải tăng cường tâm điện giám hộ , chú ý hỏi thăm phụ nữ có thai của cảm thấy chứng hình, giám sát trái tim tình hình; có đầu kiện giả có thể hành sinh nở giảm đau , có trợ giúp giảm bớt đau đớn , duy trì máu chảy động lực học ổn định; không thể khác thời có thể sử dụng phuốc-sét đỡ đẻ hoặc thai đầu hấp dẫn khí trợ giúp sản , tận lực rút ngắn thứ hai sản trình , giảm bớt trái tim phụ tải; sản trình trong cầm tiếp nối thai tâm giám hộ .

5 . 2.2    phẩu cung sản

5 . 2.2 . 1    phẫu thuật chỉ đi xa     bệnh tim có thai phong hiểm phân cấp ≥Ⅲ cấp mà lại tâm công năng lượng ≥Ⅱ cấp , nghiêm trọng tâm quy tắc thất thường như ác tính thất tính kỳ trước co vào hoặc liên tiếp phát trận phát sinh tính thất tính tâm động quá nhanh , bạn có bất ổn định loại thất tính tâm động quá nhanh của khí chất tính bệnh tim hoặc bệnh tim bẩm sinh , nguy hiểm cao nhi trà phân án nhạy cảm tính thêm hình tính thất tính tâm động quá nhanh , hoặc giả có sản khoa phẩu cung sản phẫu thuật chỉ đi xa giả , đề nghị hành phẩu cung sản thuật cuối cùng dừng lại có thai 9 15-693 .

5 . 2.2 .2    bao quanh thuật kỳ xử lý     phẩu cung sản thuật lấy chọn ngày phẫu thuật là thích hợp , ứng tận lực tránh khỏi khám gấp phẫu thuật . Thuật chuẩn bị trước đầy đủ , mời gây tê khoa cùng khoa tim mạch bác sĩ hội chẩn , lựa chọn thích hợp gây tê phương pháp , không chịu đựng Kỵ kiểm chứng chọn lựa đầu tiên cứng rắn màng ngoại cản trở , gây mê toàn thân thích hợp kèm thêm nó anh ấy nghiêm trọng tật bệnh như ngưng huyết công năng lượng chướng ngại sử dụng khiêng ngưng hoặc khiêng tiểu cầu dược vật , đâm xuyên bộ phận vị lây nhiễm chờ chùy quản nội gây tê chịu đựng Kỵ kiểm chứng giả cùng nghiêm trọng thai trẻ quẫn bách cần khẩn cấp phẫu thuật giả vân vân tình hình .

Thuật trong cầm tiếp nối tâm điện giám hộ , ứng chú ý khống chế tâm thất tỉ lệ , bảo đảm máu chảy động lực học ổn định . Không thể khác thời tiến hành máu chảy động lực học có sáng tạo giám sát , khống chế bổ dịch tốc độ cùng nhựa cây dịch thể của ứng dụng , phòng dừng lại trái tim phụ tải của gia tăng . Thai trẻ đẻ sau phần bụng bao cát tăng áp lực , phòng dừng lại bụng ép cấp tốc hạ xuống mà đưa đến máu chảy động lực học cải biến . Thuật trong có thể dùng co lại cung làm dự phòng sản sau chảy máu , nhưng phải chú ý giám đo huyết áp , phòng dừng lại vượt quá giới hạn dao động . Thuật sau tiến hành tâm điện giám hộ , hạn chế dịch thể lượng cùng truyền dịch tốc độ , ước định tâm công năng lượng tình hình . Sinh nở sau 72h nội phát sinh nghiêm trọng tâm bẩn bệnh biến chứng của phong hiểm vẫn tương đối cao , thuật hậu ứng kế tiếp nối áp dụng hữu hiệu giảm đau , lấy giảm bớt đau đớn đưa tới ứng kích phản ứng .

Từ trên tổng hợp lại , có thai hợp đồng thời thất tính nhịp tim thất thường họa giả thai nghén trước ứng tiến hành phong hiểm trưng cầu ý kiến cùng ước định , thời gian mang thai tăng cường mẫu trẻ giám hộ , lúc đầu thưởng thức khác đồng thời trị liệu họa giả nhịp tim thất thường , lựa chọn thích hợp của cuối cùng dừng lại có thai thời cơ cùng phương pháp , do sản khoa bác sĩ , khoa tim mạch bác sĩ , gây tê khoa cùng mới sinh khoa nhi cùng đồng quản lý , để bảo đảm kiểm chứng mẫu anh của an toàn .

Tham khảo văn hiến lược bỏ

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

  p