Chia sẻ

Đại lục nhâm vật loại

Cát phát 2 0 2 0 - 0 4- 12

《 đại lục nhâm đại toàn bộ 》 tại "Vật loại khóa" trong mộc nhật chủ suy lục thân ví dụ một , mời người cùng sở thích cứ nó suy pháp , đẩy ra bên ngoài hỏa, thổ, kim, thủy nhật chủ của lục thân?

《 đại toàn bộ 》 tại khóa qua "Tạp trạng khóa" nói:

"Phàm khóa đều lấy sơ truyền động hào lấy biệt ngũ hành , lục thân , vật loại , thân(người thân) , vượng tướng hưu tù là dụng , nói vật loại khóa ",

Như: Giáp, Ất nhật , nhật làm cùng dần , mão phát dụng , là đã thân đồng loại xem

Dần: Huynh

Mão: đệ

Dần trong giáp: tỷ

Thần chinese b: muội

Hợi trong giáp: bá của huynh đệ

Mùi chinese b: chú của huynh đệ

Tử: phụ

Hợi: mẫu

Hợi trong nhâm: bá

Xú trong quý: chú

Thân trong nhâm: trường cô

Thần trong quý: tiểu cô

Thân: tổ phụ

Dậu: tổ mẫu

Tị trong canh: bá tổ

Tuất trong tân: chú tổ

Xú trong tân: tổ cô

Mùi mộ: thê

Thần: kế thê

Xú: thiếp

Tuất: tỳ

Thê thổ sinh canh kim: bà mối , ngọ , nam . Tị , nữ nhân .

Dần trong hỏa: Huynh của nam nữ

Mùi trong hỏa: đệ của nam nữ

Tuất trong hỏa: tỷ muội của nam nữ

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>