Chia sẻ

{ Bắt đầu]"Chế tạo ấn ", nhân hiên , mạt trợ giúp sơ ", đầu tư thuận lợi ! —— đại lục nhâm án lệ một cái

Đông phương tai 0 29 2 0 22- 1 1- 13 Công bố tại Thiểm Tây

Có bạn tốt trưng cầu ý kiến đầu tư công việc . Tự thuật muốn đầu tư nhập cổ phần mỗi khoa học kỹ thuật xí nghiệp , không biết tiền cảnh làm sao , bởi vì bói . Đông phương tai thử lấy đại lục nhâm phân tích sự nghiệp tiền cảnh .

Lấy trưng cầu ý kiến thời khắc chính bắt đầu từ khóa , được khóa truyền như sau:

1 , can bên trên Tý thủy , được địa bàn kỷ thổ , thượng tướng câu trần , chỗ áo jacket ."Tý thủy" là tài gặp can , vừa là ban ngày quý nhân , là đắc tài tượng .

2 , bản khóa can âm tị hỏa được Tý thủy dưới tặc phát sinh dụng , lên" huyền" dưới "Tý" áo jacket . Tất pháp nói: "Sơ bị áo jacket không được do chính mình" . Dù cho nhập cổ phần đầu tư , nhưng ở quản lý kinh doanh bên trên, ngã phương không có quyền quyết định .

3 , ba truyền ở bên trong, mạt truyền Mão mộc sinh trợ sơ truyền , " mạt trợ giúp sơ hề ba chờ luận ", sơ truyền ngược lại nâng đở kỷ can . Kỷ can thế mạnh bởi vì có thể bất luận cái gì tài . Là đắc tài tượng , là cát !

4 , bản khóa "Tị , tuất , mão" là" chế tạo ấn "Khóa , tượng của nó có dã luyện mà thành" khiến ấn ". Cùng mô phỏng đầu tư của nghề nghiệp khá là tiếp cận ."Mão" vừa là xe , vậy là" nhân hiên "Khóa , tượng của nó là đạp xe cao liền đi đảm nhiệm. Là cát !

5 , bản mệnh tử , gặp can làm tài . Là trong mệnh vùng tài tâm ý .

6 , hành năm thần , thượng thần dậu kim , là can của "Trường sinh ", cũng là lập nghiệp tâm ý .

7 , sang năm năm quý mão , truyền kiến tuất không , hành năm thượng thần gặp tuất không . Sang năm không thể thu được lợi nhuận tượng .

8 , năm sau giáp thìn năm , hành năm đến ngọ , thượng thần gặp hợi , lục hợp , là năm sau tháng dần thu lợi tượng .

9 , ba năm sau ất tị năm , hành năm đến mùi , thượng thần gặp tử tài , vừa là tuần nghi cát thần . Lấy được đại lợi của lúc.

1 0   , bính ngọ năm , hành năm đến thân , thượng thần gặp sửu , là can mộ thần , lại tới hợp khắc tử tài , năm đó có thể kiểm tra suy nghĩ rời khỏi .

Mong ước sự nghiệp thuận lợi !Đầu tư thành công!Tài nguyên rộng vào !

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

  p