Chia sẻ

【 đăng lại ] có quan hệ cách sơn hóa hào của mấy cái cũ quẻ Ví dụ

Vương hổ ứng lục hào tìm thật 2 0 15- 1 0 - 0 1
Có quan hệ cách sơn hóa hào của mấy cái cũ quẻ Ví dụ

49 . Cách sơn hóa hào có thể dùng để định ứng kỳ cùng miêu tả quá trình

Ví dụ một: công lịch thời gian: 2 0 0 4 năm ngày 28 tháng 11 1 6 giờ 43 phân
—— âm lịch thời gian: giáp thân năm ngày mười bảy tháng mười giờ thân
Bắt đầu quẻ phương thức: dùng tay gieo quẻ trung quốc thuật số lưới trên tuyến an lá số hệ thống
Can chi: giáp thân năm ất hợi nguyệt tân hợi nhật bính thân thời
Tuần không: ngọ mùi thân dậu dần mão thìn tị
Thần sát: Dịch Mã ─ tị đào hoa ─ tử nhật lộc ─ dậu quý nhân ─ dần , ngọ
Khôn cung: thủy thiên cần ( du hồn ) tốn cung: gió núi cổ ( quy hồn )
Lục thần nằm thần 【 bản quẻ ] 【 biến quẻ ]
Đằng xà ▄▄▄▄ Thê tài mậu tý thủy X- > ▄▄▄▄▄ Quan quỷ bính Dần mộc ứng
Câu trần ▄▄▄▄▄ huynh đệ mậu tuất thổ O- > ▄▄▄▄ Thê tài bính tý thủy
Chu tước ▄▄▄▄ tử tôn mậu thân kim thế ▄▄▄▄ huynh đệ bính Tuất thổ
Thanh long ( Quan quỷ ất Mão mộc ) ▄▄▄▄▄ huynh đệ giáp thìn thổ ▄▄▄▄▄ tử tôn tân dậu kim thế
Huyền vũ phụ mẫu ất tị hỏa: ▄▄▄▄▄ Quan quỷ giáp Dần mộc ▄▄▄▄▄ Thê tài tân hợi thủy
Bạch hổ ▄▄▄▄▄ Thê tài Giáp Tý thủy ứng O- > ▄▄▄▄ huynh đệ tân sửu thổ

Hỏi: bộ công an cấp A tội phạm bị truy nã trùm ma túy lưu tuyển hoa ngày nào bị bắt?
Đoán: ứng kỳ tại dậu năm tháng dần

Chú phân giải:
Trùm buôn thuốc phiện dụng quỷ , quỷ không mà nằm là giấu kín tượng , phi hóa dậu xung nằm , dậu kim Tử tôn là công an , dậu năm thái tuế xung nằm xuất , tháng dần viết thực nhất định bị bắt;
Từ công an ( thái tuế tử tôn Thân kim ) tức hào Thế góc độ đoán , thân muốn xung khắc dần quỷ , nhưng dần không , hào Thế lại cách sơn hóa hào thất bại , tháng dần viết thực sau khắc trùng hòa tam hình mới có thể thành lập; lại bởi vì cách hào là chuyện ở giữa quá trình , là tuất hóa tử; thân hóa tuất củng dậu xông ra mão quỷ , sau đó câu trần tuất khố hợp trú mão quỷ hóa tài Tý thủy đi hình anh ấy , câu trần là cấu kết , huynh đệ là bằng hữu , sẽ bị đồng bạn bè bán , tài giặc ngoại xâm mão hình là kinh tế vụ án; nguyên nhân suy đoán ứng kỳ tại dậu năm tháng dần .
Phản hồi: 2 0 0 5 năm ngày mùng 5 tháng 3 rạng sáng 4 thời 3 0 phân ( dậu năm tháng dần tử nhật giờ dần ) , trung quốc đầu số trùm buôn thuốc phiện lưu tuyển hoa tại phúc an thị phú xuân đường nam 27 số nhà dân nội bị bắt ( đồng bạn bè bán ) .

5 0 . Cách sơn hóa hào không nhất định không phải liền nhau , mà lại giáp hào cùng sự việc có quan hệ .

Ví dụ hai:: dưới đây là dẫn dụng ước định tại 2 0 0 5-8- 17 1 1: 0 1:3 1 của phát biểu:
Năm sinh ra: năm 1981 ---- tính khác: nữ nhân xem sự tình: ngã mang thai sao?
Bắt đầu quẻ phương thức: dùng tay gieo quẻ trung quốc thuật số lưới trên tuyến an lá số hệ thống
Công lịch thời gian: 2 0 0 5 năm ngày 17 tháng 8 1 0 thời 53 phân âm lịch thời gian: ất dậu năm ngày mười ba tháng bảy tị thời
Can chi: ất dậu năm giáp thân nguyệt quý dậu nhật đinh tị thời
Tuần không: ngọ mùi ngọ mùi tuất hợi tí sửu
Thần sát: Dịch Mã ─ hợi đào hoa ─ ngọ nhật lộc ─ tử quý nhân ─ tị , mão
Cung càn: Hỏa Địa Tấn ( du hồn ) khôn cung: khôn là mà ( lục xung )
Lục thần nằm thần 【 bản quẻ ] 【 biến quẻ ]
Bạch hổ ▄▄▄▄▄ Quan quỷ kỉ tỵ hỏa O- > ▄▄▄▄ huynh đệ quý dậu kim thế
Đằng xà ▄▄▄▄ phụ mẫu kỷ mùi thổ ▄▄▄▄ tử tôn quý Hợi Thủy
Câu trần ▄▄▄▄▄ huynh đệ kỷ dậu kim thế O- > ▄▄▄▄ phụ mẫu quý sửu thổ
Chu tước ▄▄▄▄ Thê tài ất Mão mộc ▄▄▄▄ Thê tài ất Mão mộc ứng
Thanh long ▄▄▄▄ Quan quỷ ất tị hỏa ▄▄▄▄ Quan quỷ ất tị hỏa
Huyền vũ tử tôn Giáp Tý thủy ▄▄▄▄ phụ mẫu ất mùi thổ ứng ▄▄▄▄ phụ mẫu ất mùi thổ

Hôm nay đi nghiệm , ngày mai cho mọi người kết quả .
Dưới đây là dẫn dụng cô độc * tại 2 0 0 5-8- 19 1: 0 9:42 của phát biểu:
Dụng thần lưỡng xuất hiện , văn thư hóa xuất tử tôn , là liên quan đến mang thai của tin tức . Gặp đằng xà tử tôn không , ứng là không có nghi ngờ bên trên, sợ bóng sợ gió một trường . Huyền vũ tử tôn là yêu đương vụng trộm , từ nói: "Tiềm Long vật dụng ", ý là toi công bận rộn , cũng có không có nghi ngờ bên trên của dấu hiệu . Ngày 24 trước sau khả năng thấy rõ .
Dưới đây là dẫn dụng ước định tại 2 0 0 5-8-2 0 9:23: 0 0 của phát biểu:
Là như vậy, của ta nghỉ lễ hẳn là tại tuần sau mới đến , nhưng mà , phản ứng lại thật lợi hại . . . Ngã đến hỏi thầy thuốc , anh ấy nói 6 tuần sau đó suy đoán của mới tương đối chính xác , nguyên do , anh ấy không chịu cho ngã suy đoán . . .
Dưới đây là dẫn dụng ước định tại 2 0 0 5-8-24 22:28:54 của phát biểu:
Hôm nay ( canh thìn nhật ) nghỉ lễ tới , ha ha . . . Sợ bóng sợ gió một trường . . . , mọi thứ cũng kết thúc . . . Ha ha . . .

Chú phân giải:
Hỏi mang thai lấy tử tôn là dụng , kiêm đoán thai hào , quẻ có ích thần lưỡng xuất hiện , hào năm ( giáp hào ) văn thư hóa xuất tử tôn , là liên quan đến mang thai của tin tức . Gặp đằng xà tử tôn không , ứng là không có nghi ngờ bên trên, sợ bóng sợ gió một trường . Sơ hào là sự tình ban đầu , huyền vũ tử tôn nằm hào Ứng là yêu đương vụng trộm , từ nói: "Tiềm Long vật dụng ", ý là toi công bận rộn , cũng có không có nghi ngờ bên trên của dấu hiệu .
Hào hai là bụng lại là thai vị , tị quỷ gặp của , là Tử tôn tuyệt địa, thuyết minh không có nghi ngờ bên trên sẽ tới kinh nguyệt ( Quan quỷ );
Hào thượng bạch hổ phát động chủ nữ nhân "Sinh sản 34 , gặp tị quỷ 34 tuyệt tử tôn 34 là muốn tới nghỉ lễ; hào thượng quỷ hóa Huynh , Huynh hóa phụ mẫu , có thể nhìn thành là cách sơn hóa hào , tương đương với quỷ hóa phụ mẫu; câu trần phụ mẫu là vốn có kế hoạch , quỷ hóa phụ mẫu là nguyệt sự kế hoạch có thể suy ra làm thí dụ giả , là 34 kế hoạch 34 không tới;
Cách hào có thể nhìn thành là chuyện nguyên nhân , hào Thế huynh đệ gặp câu trần là bởi vì là chính mình nguyên nhân ngăn trở , dậu xung mão , Huynh cướp tiền , tài là quan của nguyên thần là tức máu , kinh nguyệt còn chưa đủ để sinh "Quan quỷ" nguyệt sự , động phải gặp hợp , canh thìn nhật hợp dậu phải có kết quả .

3 . Cách hào có thể liên thông đoán , cũng có thể tách biệt đoán

Ví dụ (3 ): dưới đây là dẫn dụng ngạo nụ hoa một lan tại 2 0 0 5-6-7 15: 1 1:39 của phát biểu:
Năm sinh ra: tân hợi năm tính khác: nữ nhân xem sự tình: hỏi một cái bằng hữu của Tiêu tức
Bắt đầu quẻ phương thức: dùng tay gieo quẻ miễn phí xem mệnh trên tuyến an lá số hệ thống
Công lịch thời gian: 2 0 0 5 năm ngày mùng 7 tháng 6 15 giờ 4 phân
Âm lịch thời gian: ất dậu năm đầu tháng năm một giờ thân
Can chi: ất dậu năm Nhâm Ngọ nguyệt nhâm tuất nhật mậu thân thời ( tuần không: tí sửu )
Thần sát: Dịch Mã ---- thân đào hoa ---- mão nhật lộc ---- hợi quý nhân ---- mão , tị
Cấn cung: Phong Trạch Trung Phu ( du hồn ) cấn cung: hỏa trạch khuê
Lục thần nằm thần 【 bản quẻ ] 【 biến quẻ ]
Bạch hổ ▅▅▅▅▅ Quan quỷ tân mão mộc ▅▅▅▅▅ phụ mẫu kỉ tỵ hỏa
Đằng xà Thê tài bính tý thủy ▅▅▅▅▅ phụ mẫu tân tị hỏa → ▅▅ ▅▅ huynh đệ kỷ mùi thổ
Câu trần ▅▅ ▅▅ huynh đệ Tân Mùi thổ thế × → ▅▅▅▅▅ tử tôn kỷ dậu kim thế
Chu tước tử tôn bính thân kim ▅▅ ▅▅ huynh đệ đinh sửu thổ ▅▅ ▅▅ huynh đệ đinh sửu thổ
Thanh long ▅▅▅▅▅ Quan quỷ đinh mão mộc ▅▅▅▅▅ Quan quỷ đinh mão mộc
Huyền vũ ▅▅▅▅▅ phụ mẫu đinh tị hỏa ứng ▅▅▅▅▅ phụ mẫu đinh tị hỏa ứng

Không biết cái sao tốt xưng hô anh ấy , bằng hữu chỉ có một cách đấy, ngã một lời chân thành đợi anh ấy , nhưng anh ấy lại phụ ngã , từ đây xa xa khó vời thiên các một phương . Trước chút ít thường có quá khứ của bằng hữu người thật cao hứng mà nói cho ngã hắn Tiêu tức , nói anh ấy về sau rất không như ý , cho là chính mình sẽ thật cao hứng , nhưng , cười trên nỗi đau của người khác không phải là tác phong của ta , nhưng lại đột nhiên rất muốn biết hắn tình hình , lặng lẽ nghe ngóng , có người nói anh ấy đã không ở nhân thế , ước chừng là ba, bốn năm trước sự tình ( nhưng Tiêu tức cũng không nhất định chuẩn xác ) . Phi thường kinh ngạc , không cách nào được kiểm chứng thực , nhờ giúp đở mỗi bên vị cao nhân , giúp ta xem một chút hắn tình hình , mời biết gì nói nấy . Một lan ở đây thật sâu tạ ơn các vị ! !
Dưới đây là dẫn dụng cô độc * tại 2 0 0 5-6-8 18:32: 0 9 của phát biểu:
Từ cách sơn hóa hào đoán , người này qua đời tin tức là hư giả , năm nay tất có hắn Tiêu tức , cần phải tại ngọ tháng Mùi .
Dưới đây là dẫn dụng ngạo nụ hoa một lan tại 2 0 0 5-6-27 1 0:3 0: 17 của phát biểu:
Phản hồi một cái: thứ bảy ngã vùng con gái ra ngoài , ở nhà phụ cận trong công viên đùa , ngã thế mà thấy được anh ấy ! ! ! !
Khi thời hắn ở đây một đầu dài ghế dựa bên trên gọi di động , mặt tinh thần miện cùng ăn mặc lộ ra anh ấy sống cũng không hề như ý , thậm chí có thể nói rất nghèo túng . Chúng ta tại cách xa nhau 5 mét của khoảng cách đồng thời thấy được đối phương , anh ấy lộ vẻ rất bối rối , dùng sức cúi đầu giả bộ như một bộ dáng vẻ lơ đãng một bên gọi điện thoại một bên nghiên cứu ghế dài , ta làm thời trong lòng cũng có một chút giờ bối rối , muốn ôm lấy con cái tranh thủ thời gian rời khỏi , nhưng con gái rất tinh nghịch , khăng khăng đang cùng anh ấy cách xa nhau 5 mét xa của một cái cột đèn bên cạnh chơi đùa , ngã ngồi xổm dưới cùng con gái nói chuyện , khóe mắt hơn chỉ xem đến anh ấy rất chuyên chú mà xem chúng ta , đợi ngã quay đầu , anh ấy lại là rất bối rối mà cúi đầu gọi điện thoại . Như thế phản phục ba năm cái hiệp , con gái vậy có thể là chơi đến không kém nhiều, tại là đồng ý vậy ngã ôm lấy tha(nữ) về nhà . Ngã ôm lấy con gái từ thân thể hắn bàng đi qua , trong lòng có là cảm khái vô hạn . Nghĩ: mọi thứ đều là vận mệnh .
Sở dĩ nói cái này chút ít , là muốn cùng mọi người phản hồi , quy muội đại sư nói đúng . Còn muốn nói một câu , nếu như chúng ta không phải ngẫu nhiên gặp gỡ , vậy anh ấy liền là cố ý tới , bởi vì hắn một cái bằng hữu từng tại cái này cái công viên gặp được qua ngã , ngã từng hướng anh ấy nói lên qua ngã ở tại công viên phụ cận , thường xuyên vùng con cái tới đây đùa .
Cô độc * nói càng đối: "Từ cách sơn hóa hào đoán , người này qua đời tin tức là hư giả , năm nay tất có hắn Tiêu tức , cần phải tại ngọ tháng Mùi ." Lúc này ngã đoán tới anh ấy nói như vậy , thật của cảm thấy không thể tưởng tượng nổi , có điều, càng bất khả tư nghị chính là , lúc ngã hỏi xong Quẻ này không lâu , ta liền gặp bằng hữu của hắn , chính là ngã bên trên nói tình hình , ngay sau đó là phát sinh hôm qua sự việc . Ngã bên ngoài một cái bằng hữu nói là ngã muốn biết hắn Tiêu tức của từ trường quá mạnh mẽ rồi, vì vậy anh ấy tiếp đến lúc này tin tức . Ha ha ha . Có lẽ vậy .
Xem như vậy , Quẻ này đoán của chuẩn xác nhất . Không chỉ có là chuẩn xác Tiêu tức , ngay cả người cũng gặp được , anh ấy cho người khác gọi điện thoại của nội dung đều nghe được , biết rõ anh ấy qua thật không thế nào , ha ha , hướng trở lên đại sư gửi lời chào ! ! !

Chú phân giải:
Bạch hổ ▅▅▅▅▅ Quan quỷ tân mão mộc ▅▅▅▅▅ phụ mẫu kỉ tỵ hỏa
Đằng xà Thê tài bính tý thủy ▅▅▅▅▅ phụ mẫu tân tị hỏa → ▅▅ ▅▅ huynh đệ kỷ mùi thổ
Mão quỷ gặp bạch hổ cách hào hóa nhập mùi mộ , nói là chồng trước qua đời sự tình . Cách hào là cha mẹ là quan chuyện nơi này của nghe đồn , gặp đằng xà phù phiếm không được thực là giả Tiêu tức;

Đằng xà Thê tài bính tý thủy ▅▅▅▅▅ phụ mẫu tân tị hỏa → ▅▅ ▅▅ huynh đệ kỷ mùi thổ
Câu trần ▅▅ ▅▅ huynh đệ Tân Mùi thổ thế × → ▅▅▅▅▅ tử tôn kỷ dậu kim thế
Phụ mẫu mùi cách hào hóa Tử tôn là có đi buồn thật là tốt Tiêu tức ( phụ mẫu là âm thư , tử tôn làm vui duyệt chế quỷ ) , cách hào vì huynh đệ đồng thời hào Thế là thông qua bằng hữu mang tới;

Bạch hổ ▅▅▅▅▅ Quan quỷ tân mão mộc ▅▅▅▅▅ phụ mẫu kỉ tỵ hỏa
Đằng xà Thê tài bính tý thủy ▅▅▅▅▅ phụ mẫu tân tị hỏa → ▅▅ ▅▅ huynh đệ kỷ mùi thổ
Câu trần ▅▅ ▅▅ huynh đệ Tân Mùi thổ thế × → ▅▅▅▅▅ tử tôn kỷ dậu kim thế
Quan cách sơn hóa Tử tôn là cuối cùng năng lượng phân giải ưu sầu , cách hào tỵ phụ hóa Huynh thuyết minh ưu sầu là liên quan tới 34 chồng trước 34 nhập mộ của giả Tiêu tức mang tới .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

  p