Chia sẻ

【 tâm siêu ] ( 1 0 ) học tập siêu thanh tâm động đồ nhất định hiểu rõ trái tim máu chảy động lực học

Bạc châu không tệ 2 0 17- 0 5-27

Siêu thanh tâm động đồ có thể thông qua trắc định tâm thất dung tích , thường khiến lượng , bắn máu điểm số chờ liên quan tham số đánh giá tâm thất của co vào cùng thư giãn công năng lượng , bởi vì nó không sáng tạo tính , chuẩn xác , an toàn cùng có thể liên tục sử dụng chờ đặc biệt điểm, đã được lâm sàng của rộng khắp nhận đồng , chính từng bước thành là thay thay mặt sự tổn thương tính tâm công năng lượng trắc định của chủ yếu không sáng tạo phương pháp của một .

Phải học giỏi siêu thanh tâm động đồ , vậy nhất định phải đối trái tim phân tích kết cấu , máu chảy động lực học chờ lý luận kiến thức căn bản có một cái khắc sâu nhận thức , làm đến trong lòng hiểu rõ , bài này chủ yếu cùng mọi người chia sẻ tả tâm trong phòng tâm động chu kỳ nội bơm máu trong quá trình của dung tích cùng áp lực biến hóa ( tức máu chảy động lực học ) .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>