Chia sẻ

Điện sinh lý học của I hoặcII kỳ thí nghiệm - dẫn đạo tính không sáng tạo trái tim phóng xạ phòng trị liệu tính tâm động quá nhanh

369 lam điền thư viện 2 0 19- 0 2- 1 1

Giới thiệu

Bối cảnh:Tuy nhiên đoán trước tính số liệu không đủ , nhưng vụ án đặc biệt nghiên cứu biểu hiện minh sử dụng lập thể định hướng thể phóng xạ trị liệu , không cần ống dẫn điện sinh lý dẫn đạo của không sáng tạo trái tim phóng xạ trị liệu đối thất tính tâm động quá nhanh (VT ) của hiệu quả trị liệu .

Phương pháp:Chúng ta đối thành nhân tiến hành vậy không sáng tạo trái tim phóng xạ trị liệu của đoán trước tính I II kỳ thí nghiệm , trị liệu khó trị tính VT hoặc cùng thất tính sớm khiến tương quan cơ tim bệnh (PV C S ) . Thông qua đem không phải xâm nhập tính giải phẫu học cùng điện học trái tim thành tượng cùng tiêu chuẩn lập thể định hướng thể phóng xạ trị liệu công việc lưu đem kết hợp , sau đó hướng bá đánh dấu đưa 25Gy đến bá hướng suy cho cùng héo rút tính ban vết khu vực . Chủ yếu tính an toàn điểm cuối cùng là trước 9 0 thiên nội cùng trị liệu tương quan nghiêm nặng không lương sự kiện . Chủ yếu hiệu quả trị liệu điểm cuối cùng là VT phát tác của bất luận cái gì giảm thiếu ( do lưu lại trí của cấy ghép thức nhịp tim chuyển phục ngoại trừ máy rung theo dõi ) hoặc bất luận cái gì giảm thiếu của PV C gánh vác ( thông qua 24 thời gian này động trạng thái điện tâm đồ máy theo dõi đo đạc ) tương đối trị liệu trước sau 6 tháng (6 tuần ) xử lý sau rơi đoán cửa sổ ) . Sử dụng Short For m -36 vấn quyển ước định cùng sức khỏe tương quan chất lượng sinh hoạt .

Kết quả:Chiêu mộ 19 danh họa giả ( 17 danh là VT , 2 danh là PV C cơ tim bệnh ) . Trong vị giá trị không sáng tạo tan rã thời gian là 15 .3 phút đồng hồ ( phạm vi 5 .4-3 2.3 ) . Phía trước 9 0 thiên, 2 hoặc 19 danh họa giả ( 1 0.537 ) phát sinh vậy cùng trị liệu tương quan nghiêm nặng không lương sự kiện . VT phát tác của trong vị giá trị từ 1 19 ( phạm vi , 4-292 ) giảm ít đến 3 ( phạm vi , 0 -3 1; P < 0 .0 0 1 ) . Quan sát được cấy ghép thức nhịp tim chuyển phục ngoại trừ máy rung điện giật cùng khiêng tâm động quá nhanh khởi bác của giảm ít. 17 hoặc 18 có thể ước định họa giả của VT phát tác hoặc PV C gánh vác giảm thiếu (9437 ) .8937 của họa giả VT phát tác liên tiếp tỉ lệ hoặc PV C gánh vác giảm bớt 7537 . Cuối cùng sinh tồn tỉ lệ tại 6 tháng thời là 8937 , tại 12 tháng thời là 7237 . Hai tầng kháng tâm luật thất thường dược vật của sử dụng tỉ lệ từ 5937 xuống tới 1237 (P = 0 .0 0 8 ) .6 tháng lúc, 9 cái ShortFor m -36 khu vực bên trong có 5 cái khu vực của chất lượng sinh hoạt được cải thiện .

Kết luận:Không sáng tạo điện sinh lý dẫn đạo trái tim tính phóng xạ tan rã cùng rõ ràng rớt xuống thất tính nhịp tim thất thường gánh vác liên quan , đại giới là có một chút của ngắn hạn phong hiểm , chỉ vì xác thực có thể giảm thiếu kháng tâm luật thất thường dược vật sử dụng cùng cải thiện chất lượng sinh hoạt.
ref: Ph a sắc I hoặcII T nhật al ofElectrophy tửolo lại thêmy-Guided Noni nữ a tửve C ardi ac R adio a BL a tion for Ve "nón xanh"icul ar T achyc ardi a .Circul a tion .  2 0 19 J an 15; 139 (3 ):3 13-32 1 .

doi: 1 0.1 16 1 hoặc CIR CULATIO nhiềuAHA . 1 18 .0 3826 1 .


Văn trình diễn miễn phí đạo đọc

2 0 17 năm 1 0 đại nhịp tim thất thường tiến triển của một ... gần ... Là không sáng lập thể định hướng phóng xạ tan rã trị liệu khó trị tính thất tính tâm động quá nhanh . Mục nghiên cứu này thủ lần là tại 2 0 17 năm 1 tháng 2 nhiều E ngl J Med công bố , văn chương báo cáo khối u trị liệu bên trong thường dùng kỹ thuật —— lập thể định hướng tan rã phóng xạ trị liệu ( SB RT(như tựa đề) ) tại khó trị tính thất nhanh họa giả bên trong ứng dụng cùng với sơ bộ kết quả . Cái nghiên cứu khai sáng không sáng tạo tính trái tim điện phân tích đánh dấu suy đoán chỉ đạo dưới tính phóng xạ tan rã của mới thời thay mặt , có hi vọng đối sử dụng truyền thống kỹ thuật vô hiệu cao nguy nhịp tim thất thường của trị liệu mang đến hy vọng mới . Sau đó trong nước mặt trời mới mọc bệnh viện lưu hưng bằng giáo sư cùng đại liên đại học y khoa của trương cây Long giáo sư đều có đưa tin ứng dụng , nhưng đối với đại bộ phận phân tâm mạch máu bác sĩ tới nói , hay là mới lạ , lần này tuần hoàn tạp chí lần thứ hai công bố phóng xạ tan rã phòng trị liệu nhanh để cho chúng ta thấy được tinh tinh chi hỏa liệu nguyên thế . (Tầm thường con đường , đông pha không phải sườn núi)Biên dịch tầm thường con đường , đông pha không phải sườn núi

Xem xét giáoĐông pha không phải sườn núi

Biên tập viên vương đức phúc
  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>